Vrátný

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Další profese:

Stavbyvedoucí, Letuška / Steward, Hasič, Choreograf, Uklízečka, Zootechnik, Archeolog, Psychoterapeut, Ekolog, Dermatolog, Meteorolog, Anesteziolog, Školník, Dramaturg, Architekt, Farmaceut, Fyzioterapeut, Dirigent, Ergonom, Osvětlovač, Scénárista,


Práce v ČR

Vrátný

Tato profese je podobná profesi šatnáře. Často ji vykonává člověk, který si chce přivydělat k hlavní pracovní činnosti, nebo k důchodu. Můžeme se setkat s pojmem noční vrátný, což je pro osoby toužící obohatit skromný rodinný rozpočet nejlepším řešením. Hovoříme o vrátném, který svou pracovní dobu omezuje pouze na noční hodiny. Služba bývá většinou dvanáctihodinová.

Vrátný k výkonu své profese nepotřebuje obvykle žádné vyšší vzdělání, jelikož na něj nejsou kladeny téměř žádné znalostní nároky.

Vrátný povětšinou stojí u vstupu do budovy a vítá příchozí, otevírá dveře, případně brání vstupu nežádoucím osobám. Sám však nemusí být fyzicky zdatný, jelikož ochranu budov zpravidla zajišťuje ochranka. Pokud však zaměstnavatel chce, aby vrátný byl zároveň osobou, která má budovu zajišťovat před vstupem nepovolaných osob, vybírá si na tuto pozici člověka s dobrou fyzickou kondicí a výbavou.

Vrátný může z titulu své profese například kontrolovat zaměstnance, zda nevynáší ze zaměstnání firemní materiál a nedopouští se tím okrádání zaměstnavatele. Může zaznamenávat příchody a odchody jednotlivých zaměstnanců, jelikož jeho kancelář, takzvaná vrátnice zpravidla sídlí u jediného vstupu a východu z budovy či organizace. V hotelech funguje vrátný jako gentleman, který stojí u vstupu a otevírá hostům dveře. Noční vrátný může uzamykat budovu, v pravidelných intervalech provádět obchůzky a kontrolu areálu tak, aby se do něj nedostal nikdo nepovolaný. Pokud na někoho takového narazí, je povinen to nahlásit policii České republiky, případně bezpečnostní agentuře, která objekt zajišťuje. Vrátný obvykle nebývá sám ozbrojený a nenahrazuje ochranku objektu.

Mezi vedlejší pracovní činnosti může být shromažďování, třídění a předávání firemní pošty, přebírání a předávání vzkazů, prodej drobných předmětů souvisejících s činností organizace a tak dále.

Vrátný pracuje v takzvaných vrátnicích, což jsou místnosti u vstupu do budovy. Často jsou tyto místnosti vybaveny monitory, které ukazují záznamy z bezpečnostních kamer z objektu. Vrátný je vyhodnocuje, kontroluje a na základě záznamů může přivolat bezpečnostní složky. Pracuje také v exteriéru při obchůzkách areálu.

Tato profese není vhodná pro osoby s poruchami pohybového ústrojí. Pokud má vrátný zajišťovat rovněž ochranu, je podmínkou fyzická zdatnost a výborná kondice. Někdy je pro tuto činnost vyžadován zbrojní průkaz, ale to jen v případě, že je vrátný zároveň ochrankou a disponuje služební střelnou zbraní.

Pracovními pomůckami jsou vysílačky a jiná komunikační zařízení, bezpečnostní kamery a monitory, bezpečnostní rámy pro kontrolu odchozích a příchozích, ve výjimečných případech služební pes či zbraň.

Požadované vzdělání: Základní/střední odborné

Vrátný volná místa

V současnosti pro pracovní pozici Vrátný nenabízíme žádná volná místa, zkuste to později.