Tlumočník a překladatel

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Další profese:

Stavbyvedoucí, Letuška / Steward, Hasič, Choreograf, Uklízečka, Zootechnik, Archeolog, Psychoterapeut, Ekolog, Dermatolog, Meteorolog, Anesteziolog, Školník, Dramaturg, Architekt, Farmaceut, Fyzioterapeut, Dirigent, Ergonom, Osvětlovač, Scénárista,


Práce v ČR

Tlumočník a překladatel

Pro výkon této profese není tak důležité dosažené vzdělání, jako dokonalá znalost cizího jazyka, s nímž tlumočníci či překladatelé pracují. Úroveň znalosti této řeči by měla být na úrovni rodilého mluvčího. Samozřejmostí jsou příslušné státní a jiné odborné zkoušky z tohoto jazyka.

Této profesi je možné se věnovat po dokončení jakékoliv střední školy. Získání vysokoškolského titulu a tím jisté odbornosti je samozřejmě výhodou, ale nikoliv podmínkou. Velkým benefitem pro výkon tohoto povolání je delší studijní či pracovní pobyt v zemi, jejímž jazykem se chce překladatel či tlumočník v budoucnu zabývat.

Mezi profesemi tlumočník a překladatel je drobný rozdíl, ačkoliv by se mohlo zdát, že jde o totožná povolání. Zatím co tlumočník se zabývá tlumočením, tedy překladem mluvené formy jazyka do jiného jazyka, překladatel zpravidla překládá psané texty. Tlumočníci pracují například pro státní organizace či jednotlivce, které doprovázejí na konference nebo kongresy, případně do cizích zemí a tam jim pomáhají s komunikací v cizí řeči. Tlumočník překládá mluvené slovo z cizího jazyka do mateřského jazyka osoby, kterou doprovází, nebo může překládat z mateřštiny této osoby do jazyka cizího. Uplatní se též například v televizních či rozhlasových relacích, kde může překládat zahraniční vstupy.

Překladatel zpravidla dostane cizojazyčný text, který je povinen si prostudovat a přeložit jej takovým způsobem, aby zůstalo zachováno poselství a smysl daného textu. Je důležité, aby překladatel znal gramatiku nejen překládaného jazyka, ale i jazyka, do kterého text převádí. Překladatel i tlumočník se může specializovat na určitou oblast nebo obor například technického či ekonomického směru.

Specifickou oblastí je tlumočení znakové řeči, k čemuž nejsou pochopitelně třeba dovednosti jazykové, ale dokonalá znalost tohoto druhu řeči.

Tlumočnictví i překladatelství jsou velice podobné obory a často může dojít k jejich prolnutí, kdy se tlumočník i překladatel mohou zabývat překlady mluvené řeči i psaného textu zároveň.

Povolání bývá vykonáváno v kancelářském prostředí, nebo v jednacích sálech a halách, případně v televizních či rozhlasových studiích.

Povolání tlumočníka, obdobně jako například povolání tiskového mluvčího, není vhodné pro osoby trpícími vadami řeči, sluchovými vadami či jinými obtížemi způsobujícími potíže s vyjadřováním. Překladatel by neměl trpět na poruchy jemné motoriky, které by mohly způsobit neschopnost psát texty ať již na počítači či ručně.

K výkonu své profese potřebuje tlumočník i překladatel především perfektní znalost cizího jazyka a dále pak běžné kancelářské a komunikační prostředky, případně výpočetní techniku.

Požadované vzdělání: Středoškolské s maturitou

Tlumočník a překladatel volná místa

V současnosti pro pracovní pozici Tlumočník a překladatel nenabízíme žádná volná místa, zkuste to později.