Školník

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Další profese:

Stavbyvedoucí, Letuška / Steward, Hasič, Choreograf, Uklízečka, Zootechnik, Archeolog, Psychoterapeut, Ekolog, Dermatolog, Meteorolog, Anesteziolog, Školník, Dramaturg, Architekt, Farmaceut, Fyzioterapeut, Dirigent, Ergonom, Osvětlovač, Scénárista,


Práce v ČR

Školník

Školnická profese je podobná povolání vrátného, přičemž školník má bezpočet dalších povinností, které musí vykonávat.

Pro výkon své profese nepotřebuje školník žádné specifické vzdělání ani kurzy. Znalost cizích jazyků také není nutná. Manuální zručnost je však velkou výhodou, jelikož školník musí být schopen zajistit drobné opravy a údržbu ve školních zařízeních, ve kterých je zaměstnancem.

Úkolem školníka je ranní otevírání a odpolední zavírání budovy školského zařízení, dohled nad dodržováním pořádku a školního řádu. Rovněž dbá na údržbu venkovních prostor, jako je sekání trávy a kontrola stavu budovy. Pokud zjistí nedostatky, je jeho povinností je buď odstranit a pokud to není v jeho silách, tak po konzultaci s vedením školského zařízení zajistit odborníky k nápravě.

Stejné kontroly stavu objektu provádí v interiéru budovy, kde postupuje v případě závady totožným způsobem. Jeho povinností je zajistit, aby stav objektu a jeho součástí neohrožoval zdraví či život osob jej navštěvujících.

Dalšími, avšak neméně důležitými činnostmi, jsou obsluha a údržba kotelny, obchůzky objektu, případně kontrola příchozích, zda jsou oprávněni ke vstupu, což se ukazuje z bezpečnostního hlediska velice důležité.

Ze zdravotního hlediska nejsou školníci nijak omezení, je však vhodné, aby vykonavatel této profese byl fyzicky alespoň průměrně zdatný a manuálně zručný.

Výkon profese probíhá v celém areálu školského zařízení, přičemž školník může mít pro sebe svou místnost, kde má pracovní zázemí.

Pracovní doba se obvykle odvíjí od toho, kdy dochází k otevírání areálu a kdy naopak odchází poslední zaměstnanec. Úkolem školníka obvykle totiž bývá zabezpečit budovu po odchodu posledního zaměstnance.

Školníkovými kolegy bývají učitelé, uklízečky, kuchařky a nadřízeným je ředitel školského zařízení.

Pracovními nástroji školníka jsou běžné ruční nástroje a nářadí, používané k opravám a údržbě, sekačky, sněžné pluhy, hrabla a další běžné nástroje a zařízení.

Požadované vzdělání: Střední odborné s výučním listem

Školník volná místa

V současnosti pro pracovní pozici Školník nenabízíme žádná volná místa, zkuste to později.