Patolog

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Další profese:

Stavbyvedoucí, Letuška / Steward, Hasič, Choreograf, Uklízečka, Zootechnik, Archeolog, Psychoterapeut, Ekolog, Dermatolog, Meteorolog, Anesteziolog, Školník, Dramaturg, Architekt, Farmaceut, Fyzioterapeut, Dirigent, Ergonom, Osvětlovač, Scénárista,


Práce v ČR

Patolog

Patolog je, obdobně jako například anesteziolog, gynekolog, chirurg nebo onkolog, lékař se specializací. Každý specializovaný lékař musí primárně absolvovat vzdělání na některé z lékařských fakult a naučit se všeobecné medicíně, která následně přechází v praxi. Teprve až po skončení řádného studia všeobecné medicíny si může mladý lékař zvolit specializaci, které se chce během svého profesního života věnovat, tuto pak dostudovat a pod dozorem zkušeného kolegy absolvovat praxi.

Patolog musí tímto procesem projít také. Patologie je specifický medicínský obor, kterému se věnují jen skutečně psychicky silní a odolní jedinci. Hovoříme o oboru, který studuje a zkoumá nemoci, jejich příčiny, mechanismy a jejich následný vliv na lidský organismus. Patologie je v podstatě naukou o nemocném lidském organismu, příčinách a následcích nemocí. Patolog tedy na živých či mrtvých organismech zkoumá nemocemi zasažené tkáně a na základě těchto výzkumů dopomáhá k odhalení příčin úmrtí nebo vzniku a průběhu nemocí. Patolog svým studiem a výzkumem výrazně přispívá ostatním lékařům k pochopení procesů a vzniku nemocí, k určení správné diagnózy a postupů a účinků léčby. Patolog se výborně vyzná ve změnách probíhajících ve všech tkáních a orgánech lidského těla a na základě těchto změn dokáže určit diagnózu nemoci, čímž dopomáhá ošetřujícímu lékaři nasadit pacientovi správnou léčbu. Toto zkoumání probíhá v laboratořích na základě lékařem zaslaných vzorků nemocné tkáně žijícího pacienta.

Prací patologa je rovněž práce v takzvaných pitevnách, kde provádí pitvy zesnulých s cílem určit příčiny úmrtí.

Patolog neprovádí, jak již bylo zmíněno, jen pitvy zemřelých, ale zabývá se především diagnostikou a studiem živých, ale nemocemi napadených organismů. Pokud je anatomie označována za vědu o zdravém lidském těle, pak patologií rozumíme nauku o nemocném organismu, nikoliv pouze mrtvém, jak se veřejnost často mylně domnívá.

Patolog je nepostradatelnou součástí lékařských týmů. Jeho práce probíhá buď v laboratořích, kde se věnuje zkoumání vzorků, nebo v pitevnách, kde může ohledávat zemřelá těla a stanovovat příčiny úmrtí.

Patolog by neměl trpět úzkostmi ani psychickými obtížemi. Dále pak by neměl mít poruchy jemné motoriky, vzhledem k tomu, že pracuje s mikroskopy, jemných chirurgickým nářadím a drobnými vzorky tkání.

Patolog obvykle pracuje pro státní instituce, vzhledem k povaze oboru nemívá soukromou ordinaci. Pracovní doba tedy odpovídá požadavkům zaměstnavatele.

K výkonu své profese potřebuje lékařské a chirurgické nástroje, drobné ruční medicinální nástroje, laboratorní sklo a techniku a kancelářskou a komunikační techniku.

Požadované vzdělání: Vysokoškolské

Patolog volná místa

V současnosti pro pracovní pozici Patolog nenabízíme žádná volná místa, zkuste to později.