Celník

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Další profese:

Stavbyvedoucí, Letuška / Steward, Hasič, Choreograf, Zootechnik, Uklízečka, Archeolog, Psychoterapeut, Dermatolog, Ekolog, Meteorolog, Školník, Anesteziolog, Dramaturg, Architekt, Dirigent, Farmaceut, Ergonom, Fyzioterapeut, Osvětlovač, Psycholog,


Práce v ČR

Celník

Pro výkon tohoto povolání je nutné složit maturitní zkoušku a následně absolvovat specializační vzdělání pro pracovníky celních správ.

Náplní práce celníka je především kontrola převáženého zboží přes hranice státu a zajišťování podezřelých osob překračujících hranice státu. Dále mohou celníci zajišťovat ozbrojený doprovod a kontrolují, zda došlo k proclení zboží. Celníci rovněž dozorují státní hranice, což v době migrační krize opět získává na velké důležitosti. Při výkonu své profese mohou spolupracovat s policisty a vojáky, případně jinými složkami integrovaného záchranného systému.

Celníci mohou vyzývat k předkládání identifikačních dokladů a na základě toho zadržovat nežádoucí osoby, či osoby podezřelé z trestné činnosti. Tyto následně předávají policistům, kde jsou vyzýváni k předložení vysvětlení, případně umístěni do cel předběžného zadržení. Důležitým úkolem celníka je také výběr cla, daní a poplatků, kterými je zatížen vývoz a dovoz jakéhokoliv zboží na území daného státu.

Pracovními nástroji celníka jsou běžné kancelářské a komunikační pomůcky, dále pak automobil, proto je vlastnictví řidičského oprávnění více než žádoucí. Celníci ke své práci také často potřebují různé kontrolní a diagnostické přístroje, váhy a další příslušenství.

Místem výkonu jeho povolání jsou především celnice – často na hranicích mezi jednotlivými státy, ale pracují i na úřadě v klasické kanceláři. Často operují i v terénu – například na nádražích při přepravě zboží železniční dopravou.

Povolání celníka vyžaduje specifické vlastnosti – důslednost, preciznost a komunikativnost. Také autoritativní vystupování a schopnost dobře zvládat psychickou i fyzickou zátěž je na místě.

Celník je zpravidla zaměstnancem státu. Jako státní zaměstnanec má určité výhody a jistoty, které soukromý sektor svým zaměstnancům nenabízí.

Pro výkon této profese je vhodná dobrá fyzická i psychická zdatnost, odolnost a výborná kondice.

Požadované vzdělání: Střední vzdělání s maturitou

Celník volná místa

V současnosti pro pracovní pozici Celník nenabízíme žádná volná místa, zkuste to později.