Botanik

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Další profese:

Stavbyvedoucí, Letuška / Steward, Hasič, Choreograf, Uklízečka, Zootechnik, Archeolog, Psychoterapeut, Ekolog, Dermatolog, Meteorolog, Anesteziolog, Školník, Dramaturg, Architekt, Farmaceut, Fyzioterapeut, Dirigent, Ergonom, Osvětlovač, Scénárista,


Práce v ČR

Botanik

Botanik je výzkumný pracovník, obdobně jako například genetik, antropolog, geolog nebo biolog. Botanik je užší specializací biologa, přičemž botanik se zabývá výzkumem, studiem a pozorováním rostlin a vším co s nimi souvisí. Botanik zkoumá celou floru, její historii a vývoj, to kam směřuje, popisuje ji a třídí do jednotlivých skupin či podskupin a má za úkol ji ochraňovat pro budoucí generace. K ochraně rostlin může značnou měrou pomoci a přispět schopný ekolog.

Botanik může pracovat takzvaně v terénu, kde se věnuje sběru a získávání vzorků (celých rostlin, semen, pylu či jiných součástí), které následně může podrobit výzkumu a analýze. Další část jeho práce se odehrává v laboratořích při samotném zkoumání získaných vzorků. Botanik může zkoumat alergizující druhy rostlin a jejich částí, a provádí takzvaný biomonitoring prostředí. Biomonitoringem rozumíme rozpoznávání změn v populacích jednotlivých druhů organismů či skupin organismů v určitém časovém horizontu. Tato činnost slouží k následnému vyhodnocování dopadu stavební činnosti člověka na planě rostoucí floru, případně volně žijící živočichy.

Botanici rovněž pozorují a zkoumají rostliny v jejich přirozeném prostředí nebo na místech zasažených ekologickou katastrofou. Během těchto výzkumných činností pořizují botanici často podrobné fotografie, které mohou sloužit jako dokumentace k projektům. Mohou spolupracovat nebo vytvářet odborné publikace či herbáře.

Výsledky činnosti botaniků jsou často využívány v pěstitelství, zemědělství, lesnictví a dalších oborech souvisejících s pěstováním nebo ochranou rostlin a životního prostředí obecně.

Botanici, jak již bylo řečeno, pracují často v terénu a to i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Velkou část pracovní doby tráví také v laboratořích, kde se věnují samotné výzkumné činnosti.

Autorská činnost a dokumentování projektů pak probíhá většinou v kancelářích či soukromých pracovnách.

Botanici by měli být lidé bez zrakových vad a obtíží a bez obtíží s jemnou motorikou. Fyzická odolnost je výhodou. Povolání není absolutně vhodné pro osoby trpící na pylové a podobné alergie.

Botanici při své práci využívají speciální pomůcky pro získávání vzorků rostlinného materiálu, dále pak laboratorní techniku, laboratorní sklo a výpočetní techniku.

Požadované vzdělání: Vysokoškolské

Botanik volná místa

Arborista
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
Prachatice, Vimperk, 1. máje, 260, 385 01
Směny: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 17100 - 25740
Od: 2017-08-01
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa s těmito předpoklady: Místo na dobu určitou, po dobu trvání projektu do 31.12.2021 Požadované vzdělání:vysokoškolské vzdělání přírodovědného, lesnického nebo zemědělského směru (nejlépe obor Arborista nebo Dendrolog) Oddělení: 71 - Odbor státní správy CHKO Šumava Místo výkonu:Sušice Další požadavky na minimální znalosti a dovednosti: - řidičský průkaz skupiny B - znalost práce na PC (word, excel) - orientace v prostředí GIS výhodou - znalost dendrologie - základní znalosti v oblasti: péče o dřeviny, ošetření dřevin, základy biologických vlastností dřevin - certifikace "Český certifikovaný arborista" výhodou - znalost zákonných norem v oblasti ochrany přírody a krajiny - komunikační schopnosti Náplň práce:spolupráce na administraci projektu "Stabilizace památných stromů v CHKO Šumava". Spolupráce s odborným, projektovým a finančním manažerem projektu. Jednání s vlastníky stromů a s dotčenými subjekty orgánů státní správy. Monitoring stavu památných stromů, kontrola zdravotního stavu, aktualizace navržených arboristických zásahů. Administrativní příprava a vedení a zadávání jednotlivých minitendrů ošetření památných stromů. Provádí administrativní kontrolu realizace jednotlivých arboristických opatření. Příprava a zasílání podkladů o památných stromech do ústředního seznamu ochrany přírody. Vkládání arboristických dat do portálu "stromy pod kontrolou" - zprovoznění databáze o památné stromy na území CHKO Šumava. Organizační zajištění závěrečného workshopu. Příprava podkladů a zpracování návrhu manuálu a plánu následné péče, vytvoření fotoarchivu. Příprava podkladů pro vklad do Katastru nemovitostí. Tarifní třída:10. Plat:17.100,- Kč až 25.740,- Kč (dle délky let započitatelné praxe) Požadovaný nástup:1. 8. 2017 (nebo dle dohody) Uzávěrka přihlášek dne:18. 5. 2017 Výběrové řízení dne:24. 5. 2017 Zájemci se mohou přihlásit na adresu blanka.mullerova@npsumava.cz .