Volná místa ve Valašském Klobouku

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
práce ve Valašském Klobouku

práce

změnit kraj

Nové práce ve Valašském Klobouku

VRCHNÍ REFERENT - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V ODD. NSD, KONTAKTNÍHO PRACOVIŠTĚ VE VAL.KLOBOUKÁCH KRAJSKÉ POBOČKY ÚP ČR VE ZLÍNĚ
Úřad práce České republiky
Zlín, Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí, 177, 766 01
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 16580 - 0
Od: 2017-11-01
Generální ředitelka ÚP ČR vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: vrchní referent - sociální pracovník v odd. NSD, Kontaktního pracoviště ve Val. Kloboukách Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně v oborech služby "Nepojistné sociální dávkové systémy" a "Sociální služby a sociální práce", s místem výkonu služby Valašské Klobouky. Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě: - Zajišťování agendy přiznávání příspěvku na péči a agendy dávek pro osoby se zdravotním postižením. - Poskytování základního poradenství v oblasti nepojistných sociálních dávek a provádění sociálního šetření. Podrobné informace dostupné na http://portal.mpsv.cz/web/upcr-kariera Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který splňuje zákonem stanovené podmínky, tedy: 1. splňuje základní předpoklady stanovené v § 25 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě; 2. je státním občanem ČR, občanem jiného členského státu EU nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 3. dosáhl věku 18 let; 4. je plně svéprávný; 5. je bezúhonný; 6. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo vysokoškolské vzdělání získaného studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku 7. má potřebnou zdravotní způsobilost. Žadatel podá žádost o přijetí do služebního poměru a o zařazení na služební místo, a to do 30. září 2017. K žádosti žadatel přiloží: 1. písemné čestné prohlášení o státním občanství, 2. písemné čestné prohlášení o svéprávnosti, 3. výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců nebo údaje poskytnuté žadatelem pro účely obstarání výpisu z Rejstříku trestů služebním orgánem, 4. písemné čestné prohlášení o dosažení stanoveného vzdělání nebo originál anebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání, 5. písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (§ 25 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 26 zákona o státní službě), 6. strukturovaný profesní životopis. Formulář žádosti a další požadované přílohy jsou dostupné na http://portal.mpsv.cz/web/upcr-kariera Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 30. září 2017, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně, Čiperova 5182, 760 42 Zlín, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu posta@zl.mpsv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID iqqzpzd. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2017/84237-78099815". Zaměstnanecké výhody: pružná pracovní doba. Platové zařazení v 9. platové třídě v souladu s platnými právními předpisy. Nástupní plat v rozmezí od 16 580 Kč do 24 530 Kč v závislosti na počtu let započitatelné praxe. - Volné místo č.#406696

Miroslav Šoman
Zlín, Valašské Klobouky, Československé armády, 251, 766 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 14000 - 16000
Od: 2017-09-13
Požadavky: praxe není podmínkou, zaučíme, manuální zručnost, spolehlivost, pracovitost. Náplň práce: šití svršků obuvi. Prac.doba: od 5.30 do 14.00 hod. Pozn. Zájemci s hlásí tel. nebo osobně na pracovišti. - Volné místo č.#403051
Kuchař/ka
Agnieszka Maria Tulgar
Zlín, Valašské Klobouky, Československé armády, 986, 766 01
Směnnost: Neurčeno, Mzda (min-max): 80 - 0
Od: 2017-09-06
Kuchař/ka Požadavky: pracovitost, spolehlivost, praxe výhodou. Náplň práce: polotovary (kebab, hamburger, hranolky, saláty). Prac.doba: po-čt od 10.00 hod. do 23.00 hod. pá-so od 10.00 do 02.00 hod., ne od 12.00 do 22.00 hod. (prac.doba po domluvě se zaměstnavatelem). - Volné místo č.#399084

Agnieszka Maria Tulgar
Zlín, Valašské Klobouky, Československé armády, 986, 766 01
Směnnost: Neurčeno, Mzda (min-max): 80 - 0
Od: 2017-09-06
Požadavky: pracovitost, spolehlivost, praxe výhodou. Prac.doba: po-čt od 10.00 hod. do 23.00 hod. pá-so od 10.00 do 02.00 hod., ne od 12.00 do 22.00 hod. (prac.doba po domluvě se zaměstnavatelem). - Volné místo č.#398995

Ing. Jolana Trnavská
Zlín, Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí, 106, 766 01
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 12500 - 0
Od: 2017-09-01
Zájemci se hlásit osobně v prodejně 8-15 hod. nebo e-mailem. - Volné místo č.#395878
Dělníci - svozaři/třidiči odpadů
JOGA LUHAČOVICE, s. r. o.
Zlín, Valašské Klobouky, Brumovská, 1062, 766 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 11000 - 12500
Od: 2017-07-01
Náplň práce: dělnická práce, práce ve sběrně-třídírně nebo na svozu odpadu, jednoduchá manuální práce, fyzicky náročná práce, nárok na dotaci z ÚP výhodou, prac. doba: 6.00-14.30 hod, ne svátky, ne víkendy. Pracovní poměr s možností prodloužení na dobu neurčitou - jistota stabilní firmy. Kontaktovat telefonicky (po-pá 7:00-15:30) nebo osobně. - Volné místo č.#361416