Volná místa v Ústeckém kraji

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
práce v Ústeckém kraji

práce

změnit kraj

Nové práce v Ústeckém kraji

Administrativní pracovnik/ice
Dřevocentrum CZ, s.r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Havířská, 116, 400 10
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 18000 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Havířská č.p. 1,Všebořice, Ústí nad Labem. Požadujeme: vyučení. Nabízíme: mzdu 18 000,- Kč., stravenky, nástup ihned, stravenky. Kontakt : hlásit se osobně na uvedené adrese (areál stavebnin SAMA ) - Volné místo č.#572969
Administrativní pracovník
DYMOS dopravní a zemní stavby s.r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Drážďanská, 830, 400 07
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 18000 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Drážďanská č.p. 830/72 Krásné Březno, Ústí nad Labem. Požadujeme: středoškolské vzdělání, praxi v úplném podvojném účetnictví výhodou. Nabízíme: mzdu 18 000,- Kč., nástup ihned. Kontakt: telefonicky si sjednat osobní jednání. - Volné místo č.#572962
Truhlář
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Lidické náměstí, 899, 400 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 16480 - 22170
Od: 2018-11-01
Místo výkonu práce: Lidické náměstí č.p. 899/9, Ústí nad Labem. Požadujeme:yučení v oboru truhlář - VL, řidičský průkaz sk."B" výhodou, praxe v oboru výhodou, bezúhonnost, spolehlivost, odpovědnost, zdravotní postižení pouze do nízké míry omezení. Nabízíme: platové podmínky 16 480 - 22 170,- Kč., dovolenou navíc. Kontakt: nutno doložit profesní životopis. - Volné místo č.#572881
Svářeč - topenář
DROSTAV s.r.o.
Ústí nad Labem, Chabařovice, Marie Kršňákové, 133, 403 17
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 24000 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: práce po celé ČR doprava zajištěna. Požadujeme: vyučení, praxe ve svařování (metoda svařování 111, 141 - státní zkouška), řidičské oprávnění minimálně skupiny : B, samostatnost, loajalitu, flexibilitu, týmovou spolupráci. Nabízíme: mzdu 24 000,- Kč., zvláštní prémie, naturální výhody, stravenky. Kontakt: zájemci mohou své životopisy zasílat na uvedený e-mail. - Volné místo č.#572858
Správní referent
Generální ředitelství cel
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Hoření, 3540, 400 11
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 17360 - 26110
Od: 2018-11-01
Místo výkonu práce: Hoření č.p. 3540/7a, Ústí nad Labem. Útvar Celní úřad pro Ústecký kraj (IČ 71214011) Pracovní náplň: Vykonává činnosti v oblasti ochrany utajovaných informací (má přístup k utajovaných informacím stupně utajení Vyhrazené) včetně zpracování příslušné dokumentace, . vykonává činnosti v oblasti krizového řízení včetně zpracování příslušné dokumentace, . vykonává činnosti v oblasti ochrany osobních údajů zejména v souvislosti se zpracováváním osobních údajů kamerovým systémem se záznamovým zařízením včetně zpracování příslušné dokumentace, . vede evidenci stížností, petic a podnětů, . vykonává činnosti v oblasti vnitřní kontroly, . spravuje úřední desku celního úřadu, . vede spisovnu celního úřadu, zajišťuje skartační řízení, . spolupracuje na hospodaření s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb, správě majetku a nemovitostí, správě provozu motorových dopravních prostředků, výkonu činností v oblasti finančního účetnictví a materiálně technického zabezpečení, . zastupuje vedoucí oddělení v rozsahu běžných pracovních činností. Požadavky: Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, . dobrá znalost práce na PC, . aktivní řidič osobního automobilu, . komunikační schopnosti, . samostatnost, pečlivost a zodpovědnost. Benefity: . 5 týdnů dovolené + 5 dní zdravotního volna, . příspěvek na stravování (stravenky), . fond zaměstnavatele (penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní akce). Poznámka Pracovní poměr na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou. Platové zařazení Podle praxe 17.360 Kč – 26.110 Kč Pracoviště Hoření 3540/7A, Ústí nad Labem Předpokládaný nástup 1. 11. 2018 Kontakt : Žádosti o přijetí s životopisem zašlete do 1. 10. 2018 na a.krivan@cs.mfcr.cz. - Volné místo č.#572526
Odborný referent/vrchní referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem
Katastrální úřad pro Ústecký kraj
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krčínova, 797, 400 07
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 17360 - 26110
Od: 2018-11-01
Ředitel Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ID 56000290 - odborný referent/vrchní referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem KP Ústí nad Labem na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj v oboru služby 70. Zeměměřictví a katastr nemovitostí. Místem výkonu služby je Ústí nad Labem. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. listopadu 2018 nebo jiný termín podle dohody. Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy. Na uvedeném služebním místě jsou vykonávány zejména tyto činnosti: - činnosti související se zajištěním chodu podatelny, práce v týmu včetně komunikace s veřejností, - příjem a správné posouzení listin, zpracování dat v informačním systému katastru nemovitostí (ISKN), - zakládání spisů v protokolech řízení V, Z, PU a OR, zápis účastníků řízení, vyznačení plomby apod., - zajištění správy dokumentů dle spisového řádu KÚ, včetně práce s elektr. systémem spisové služby, - přijímání a odesílání pošty, použití kvalifikovaného elektronického podpisu v systému EPVDS (elektronické podatelny a výpravny datových zpráv), - kompletace spisů k uložení do dokumentačních fondů, archivace a skartace spisů, skenování listin, - kontrola výkonu spisové služby, zajištění činností vyplývajících z příslušných právních předpisů - včasné a kvalitní zpracování dat, řádná evidence a rychlý oběh dokumentů, bezpečné a přehledné ukládání spisů aj. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 8. října 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Krčínova 797/2, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (ku.prousteckraj@cuzk.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: scdadnq). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo ID 56000290 - odborný referent/vrchní referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem KP Ústí nad Labem na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj". Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který: splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.: a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona]; c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání; f) má potřebnou zdravotní způsobi - Volné místo č.#572509
Sociální pracovník
Oblastní charita Ústí nad Labem
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Štefánikova, 246, 400 01
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 20700 - 0
Od: 2018-11-01
Místo výkonu práce: Dům Samaritán, Štefánikova č. p. 246/1, Ústí nad Labem - Klíše. Požadované vzdělání: vysokoškolské, bakalářské, vyšší odborné (obor Sociální práce, Sociální politika, Sociální pedagogika) Požadované dovednosti a osobnostní předpoklady: - ideálně praxe v sociálních službách (praxe v oblasti sociálních služeb pro osoby bez přístřeší výhodou) - orientace v oblasti sociálních služeb - znalost Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - znalost Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb (aktivní účast na tvorbě nebo revidování Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb výhodou) - motivace k práci s cílovou skupinou - osoby bez přístřeší - motivace k práci ve 3 sociálních službách (azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum), které jsou poskytovány 3 formami (pobytová, ambulantní, terénní) - znalost práce na PC - psychická stabilita, schopnost empatie, schopnost týmové spolupráce - ochota a zájem se vzdělávat, odborně růst, být otevřený změnám - trestní a morální bezúhonnost - zdravotní způsobilost - samostatnost, zodpovědnost, tvořivost, nápaditost Nabízíme: - příjemné pracovní prostředí, skvělý kolektiv - práce v týmu zkušených pracovníků - možnost seberealizace - velký prostor pro sebevzdělávání a odborný růst - zařazení pracovníka do 9. nebo 10. platové třídy podle dosaženého vzdělání, výše mzdy dle přílohy 3 platových tabulek k Nařízení vlády č. 341/2017 - mzda od 20.700,- Kč /měsíc - práci v neustále se rozvíjející, stabilní a dlouhodobě fungující organizaci (Oblastní charita Ústí nad Labem) - práci v Domě Samaritán a to ve 3 sociálních službách, které mají v Ústí nad Labem nezastupitelné místo. Cílem služeb je začlenění osob bez přístřeší do společnosti, podpora těchto osob při řešení obtížných životních situací, zmírnění negativních dopadů souvisejících se ztrátou přístřeší, pomoc s orientací uživatelů v oblastech společenského života, s jejich návratem na trh práce, pomoc se získáním nového bydlení, zlepšením zdravotního stavu. V případě zájmu nás kontaktujte pouze na e-mailu (prosíme, netelefonujte). Profesní životopis a motivační dopis zašlete během října na e-mail: modes@charitausti.cz. Výběrové řízení je dvoukolové, v prvním kole proběhne výběr na základě zaslaného životopisu a motivačního dopisu. V druhém kole budou vybraní kandidáti pozváni k přijímacímu pohovoru. - Volné místo č.#572508
Rozpočtář ekonomického oddělení
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Moskevská, 1531, 400 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 18810 - 28320
Od: 2018-11-01
Místo výkonu práce: Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem. Požadujeme: vyšší odborné vzdělání. Nabízíme: platové podmínky 18 810 - 28 320,- Kč, stravenky. kontakt: Kompletní informace k výběrovému řízení na www.khsusti.cz (úřední deska) - Volné místo č.#572494
Montážní pracovnice/pracovník
Schneider & Gemsa CZ s.r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Děčínská, 1611, 400 03
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 100 - 130
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Děčínská 1611/45, Ústí nad Labem-Střekov. Náplň práce: jedná se o lehkou manuální práci - kompletace součástek pro automobilový průmysl. Požadujeme: dobrý zrak, pečlivost a manuální zručnost - jemná motorika, praxe výhodou, Nabízíme: mzdu 100 - 130,- Kč/hod., příplatek za odpolední směnu 6,- Kč/hod., stravenky v hodnotě 110,- Kč. na den, měsíční výkonnostní bonus, roční bonus, vhodné pro absolventy i pro OZP. Pracovní doba R: od 06:00 do 14:00, O: od 14:00 do 22:00 hod. Kontakt: hlásit se osobně PO-PÁ od 09:00 do 12:00 hod. - Volné místo č.#572389
Údržbář
PB - C E N T R U M spol. s r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Mírové náměstí, 3097, 400 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 22000 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Mírové náměstí č.p. 3097/37, Ústí nad Labem. Náplň práce: běžné manuální práce spojené s údržbou nemovitosti. Požadujeme: vyučení nebo sstředoškolské vzdělání. Nabízíme: mzdu 22 000,- Kč., stravenky, bezplatné parkování. Kontakt: telefonicky od 08:00 do 16:00 hod. - Volné místo č.#571586
Odborný rada inspektor oddělení odpadového hospodářství
Česká inspekce životního prostředí
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Výstupní, 1644, 400 07
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 23100 - 34400
Od: 2018-12-01
Odborný rada inspektor oddělení odpadového hospodářství Oblastního inspektorátu Ústí nad Labem v České inspekci životního prostředí. Služební poměr na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. prosinec 2018. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. Dle praxe nástupní plat od 23.100 Kč do 34.400 Kč. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 9. října 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách České inspekce životního prostředí v sekci Volná místa. - Volné místo č.#571572
Právník
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Horova, 1340, 400 01
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 30720 - 46090
Od: 2018-12-01
Místo výkonu práce: Ústí nad Labem. Volné služební místo: vrchní komisař - právník Místo služebního působiště: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem Požadavky: VŠ vzdělání - absolvent právnické fakulty v magisterském programu v oboru právo vhodné i pro absolventy, praxe vítána komunikativnost, zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, logické myšlení znalost práce s PC, MS Office, právní informační systémy řidičský průkaz skupiny B trestní bezúhonnost zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost Hlavní náplň činnosti: vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek zpracování a kontrola interních aktů řízení HZS Ústeckého kraje příprava podkladů pro řízení ve věcech služebního poměru dle zákona č. 361/2003 Sb. stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů ve specializovaných oborech HZS řešení věcně a právně složitých případů a zastupování HZS v soudních sporech. Nabízíme: služební poměr na dobu určitou v délce trvání 3 let (dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů), po vykonání služební zkoušky změna služebního poměru na dobu neurčitou pružná doba služby s týdenní základní dobou služby 37,5 hodin 6 týdnů dovolené platové rozpětí v rámci 8. tarifní třídy od 30.720,- Kč do 46.090,- Kč dle nařízení vlády č. 410/2017 Sb. + zvláštní příplatek ve výši 2.200,- Kč. + možnost osobního příplatku po zapracování Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné pracovní místo k přihlášce: písemnou přihlášku do výběrového řízení profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromažďovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení. Písemnou přihlášku a požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. emailu) doručte v termínu od 21.09.2018 do 05.10.2018 na adresu Krajské ředitelství HZS Ústeckého kraje, oddělení personální a PaM, Horova 1340/10, 400 01, nebo emailem na petra.janeckova@ulk.izscr.cz, odborné dotazy na náplň sl. činnosti směřujete na Mgr. Michalu Barvínkovou - odd. právní a organizační, tel.: 950 430 138. - Volné místo č.#571350
Rada/Odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace
Katastrální úřad pro Ústecký kraj
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krčínova, 797, 400 07
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 20450 - 30750
Od: 2018-11-01
Ředitel Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ID 56000029 - rada/odborný rada v oddělení OKO I. v technickém odboru na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj v oboru služby 70. Zeměměřictví a katastr nemovitostí. Místem výkonu služby je Ústí nad Labem.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. listopad 2018 nebo jiný termín podle dohody. Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.Na uvedeném služebním místě jsou vykonávány zejména tyto činnosti: " činnosti při obnově katastrálního operátu mapováním, zejména: výběr a příprava podkladů využitelných při obnově, " zjišťování průběhu hranic (příprava podkladů, zjišťování hranic, jednání s vlastníky a jinými oprávněnými uživateli nemovitostí, vyhotovení elaborátu zjišťování hranic), " vyhotovení nového souboru geodetických informací, vyhotovení nového souboru popisných informací, vyložení operátu k veřejnému nahlédnutí, " další činnosti podle náplně práce a činností vykonávaných technickým odborem. U žadatelů bude kladně hodnocena: " znalost geodetických výpočetních programů (Groma) a grafických souřadnicově orientovaných programů (MicroStation) " znalost práce s mapou " vzdělání v technických oborech (vhodné zejména pro absolventy). Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 8. října 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Krčínova 797/2, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (ku.prousteckraj@cuzk.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: scdadnq). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo ID 56000029 - rada/odborný rada v oddělení OKO I. v technickém odboru na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj". Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který: 1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.: a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona]; c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu; f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; K žádosti dále žadatel přiloží: " strukturovaný profesní životopis. - Volné místo č.#571329
Rada/odborný rada - specialista monitoringu projektu "Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)"
Úřad práce České republiky
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Revoluční, 3289, 400 01
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 20450 - 30750
Od: 2018-11-01
Místo výkonu práce: Krajská pobočka ÚP ČR v Ústí nad Labem. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 31. srpna 2020, po dobu realizace projektu "Efektivní služby zaměstnanosti" s reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. listopadu 2018. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 11. platové třídy. Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě: Realizuje monitoring zaměstnavatelů v příslušnosti kontaktního pracoviště v místě výkonu práce. Zajišťuje monitoring volných pracovních míst v příslušnosti kontaktního pracoviště v místě výkonu práce. Uskutečňuje poradenství pro zaměstnavatele. Řídí informační schůzky pro zaměstnavatele. Organizačně zajišťuje a vede semináře se zaměstnavateli, setkání se zaměstnavateli (miniburzy a minipřehlídky), předvýběrová (výběrová) řízení uchazečů pro zaměstnavatele. Podílí se na dalších jednorázových aktivitách organizovanými ÚP ČR (trh pracovních příležitostí, trh sezónních prací, přehlídka pracovních příležitostí, olympiáda technických profesí, burza škol, exkurze do vzdělávacích zařízení a exkurze k zaměstnavatelům). Informuje zaměstnavatele o situaci na trhu práce a nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti. 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.: a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona]; c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením ; d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. minimálně vzdělání v bakalářském studijním programu. f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením . K žádosti dále žadatel přiloží: 1. strukturovaný profesní životopis. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 1. října 2018, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna@ul.mpsv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6sbzpx5. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2018/78224-78099813". - Volné místo č.#571326
Asistent pedagoga
Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí100/5, příspěvková organizace
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Školní náměstí, 100, 400 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 15000 - 0
Od: 2018-11-01
Místo výkonu práce: Školní náměstí 100/5, Předlice Ústí nad Labem. Požadujeme: středoškolské vzdělání - kvalifikace dle zákona 563/2004 Sb. v platném znění. Nabízíme: zkrácený pracovní úvazek - 30hod/týdně, mzdové ohodnocení 15 000,- Kč. Kontakt: CV zasílat na e-mail: zspredlice@ustipost.cz - Volné místo č.#571133
Zámečník
České filtry, s.r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Textilní, 3403, 400 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20000 - 26000
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Textilní č.p. 3403/4, Ústí nad Labem. Požadujeme: kolegu, který se nebojí namáhavé práce a který bude mít na starosti naši kovovýrobu. Výroba filtračních patron pro průmyslovou filtraci, tukových filtrů nebo příprava kovových rámů, to vše bude vaší náplní práce. Potřebujeme od vás pečlivost, spolehlivost a zodpovědný přístup k práci. Pro úspěšný výkon práce je nutné odborné vzdělání, praxe z průmyslové výroby, ideálně z oboru zámečník a platný svářečský průkaz. Nabízíme: zázemí rodinné firmy, ranní směnu (6.00 - 14.30), 25 dní dovolené. Nástupní mzda v rozmezí 20.000 - 26.000 Kč, 1.000 Kč odměna za plnou docházku. Kontakt: životopisy zasílejte na e-mail pracant@ceskefiltry.cz nebo přineste osobně do sídla firmy. - Volné místo č.#571113
Servisní technik elektro
ERVIS s.r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Masarykova, 750, 400 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20000 - 30000
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Masarykova č.p. 750/316, Bukov, Ústí nad Labem. - práce dle zakázek zaměstnavatele. Požadujeme: vyučení, §6 - vyhl. ČÚBP 50/1978. Nabízíme: mzdu 20 000 - 30 000,- Kč., vhodné i pro absolventy, možné i na DPČ. Kontakt: zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo na e-mail od 08:00 do 15:00 hod. - Volné místo č.#570549
Automechanik
Lukáš Jón
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Přístavní, 808, 400 07
Směnnost: Nepřetržitý provoz, Mzda (min-max): 18000 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: čerpací stanice Benzina, Přístavní 808/6, Ústí nad Labem. Požadujeme: vyučení, vhodné i pro asolventy po vyučení, zručnost, chuť se učit novým věcem, zálibu práce s auty. Nabízíme: mzdu 18 000,- Kč.možné i nástup ihned. Kontakt: telefonicky nebo na e-mail. - Volné místo č.#570539
Vedoucí prodejny
COMFOR STORES a.s.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Vaníčkova, 1112, 400 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20000 - 28000
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Vaníčkova č.p. 1112/27, Ústí nad Labem. Náplň práce: učit se - opravdu intenzivně a vydržet (víme, že je to náročné), být zodpovědní za chod prodejny, vést a motivovat svůj prodejní tým, vždy myslet na zákazníka a být přitom loajální k firmě, po čtvrté se zeptat, když si nebudete vědět rady, protože jsme tým a spolupracujeme, přihlásit se k chybě - protože ta je příležitostí dělat věci lépe (a společně ji napravíme). Poždujeme: ideálně někoho se zkušeností v maloobchodu a s vedením lidí, aby mohl vést svůj tým k lepším výsledkům, někoho kdo má základní orientaci v IT, předchozí zkušenosti v oblasti B2B velkou výhodou, zodpovědného, samostatného a ctižádostivého a taky precizního v plnění nastavených cílů. Nabízíme: prima kolektiv centrály a sesterské společnosti ATComputers, kolegy z dalších prodejen počítačů na území celé ČR, spoustu lidí z oboru a od výrobců, se kterými společně tvoříme IT trh, firemní notebook a telefon, základní mzdu plus osobní ohodnocení plus provize z plnění prodejny, pravidelné školení obchodních a manažerských dovedností, kartu multisport, pokud máte rád/a pohyb, šanci na osobní růst ve firmě i holdingu. Kontkt: zájemci se mohou hlásit na e-mail. - Volné místo č.#570316
IT technik
COMFOR STORES a.s.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Vaníčkova, 1112, 400 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20000 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Vaníčkova č.p. 1112/27, Ústí nad Labem. Náplň práce: učit se - opravdu intenzivně a vydržet (víme, že je to náročné), odhodlat se: dát do své práce nasazení a dýchat pro IT byznys, vždy myslet na zákazníka a být přitom loajální k firmě, zeptat se, když si nebudete vědět rady, protože jsme tým a spolupracujeme, přihlásit se k chybě - protože ta je příležitostí dělat věci lépe (a společně ji napravíme), řešit reklamace a vyřizovat nějaké to papírování, spolupracovat s vedoucím pobočky a centrálou společnosti. Poždujeme: být pro vaše zákazníky nejvyšší autoritou a průvodcem v IT, prodávat tak, že vás osobně si budou zákazníci doporučovat mezi sebou, pracovat v týmu. Nabízíme: prima kolektiv centrály a sesterské společnosti ATComputers, kolegy z dalších prodejen počítačů na území celé ČR, spoustu lidí z oboru a od výrobců, se kterými společně tvoříme IT trh, pravidelnou mzdu + stravenky a motivační program., pravidelné školení obchodních a manažerských dovedností, kartu multisport, pokud máte rád/a pohyb, šanci na osobní růst ve firmě i holdingu. Kontkt: zájemci se mohou hlásit na e-mail. - Volné místo č.#570253
Řidič cisternové soupravy
Purum s.r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, , 0,
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 25000 - 45000
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: ústí nad Lbem - cesty do Německa, Holandska, Belgie, Slovenska a po ČR. Požadujeme: ŘP skup. C,E, školení ADR vítáno, není podmínkou, ve firmě lze dodělat. Nabízíme: dle odježděné práce je plat do výše 45 tis Kč. , parkování možné Ústí nad Labem, víkendy volné. Kontakt: telefonicky nebo na e-mail. - Volné místo č.#570134
Strážný
CHRÁNÍME s.r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Drážďanská, 455, 400 07
Směnnost: Nepřetržitý provoz, Mzda (min-max): 12200 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Ústí nad Labem. Požadujeme: nižší střední odborné vzdělání, bezúhonnost. Osvědčení o získání profesní kvalifikace - strážný (68-008-E) - není podmínkou. Nabízíme: mzdu 12 200 ,- Kč., vhodné i pro absolventy a pro OZP, možnos i na zkrácený pracovní úvazek. Kontakt: telefonicky od 08:00 do 14:00 hod si sjednat osobní jednání. - Volné místo č.#570057
Právník
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Masarykova, 19, 400 01
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 22500 - 0
Od: 2018-12-01
Místo výkonu práce: Masarykova č.p. 19/275, Bukov, Ústí nad Labem. Náplň práce: - samostatné vedení správních řízení na 1. stupni v oblasti národního a evropského potravinového práva a spotřebitelského práva, - agenda veřejných zakázek a smluvního práva, - práce na PC (Word, Excel, ASPI, internet), - práce s judikaturou národních soudů Nabízíme: 5 týdnů dovolené za kalendářní rok, - zdravotní volno (sick days), - pružná pracovní doba, - příspěvek na stravování formou stravenek, - osobní příplatek po zapracování, - příspěvek z FKSP, - služební telefon a notebook, - prostor pro další vzdělávání a odborný růst Podrobnější informace o daném místě a podmínky přihlášení se do výběrového řízení najdete zde: http://www.szpi.gov.cz/clanek/szpi-inspektorat-v-usti-nad-labem-prijme-pravnika-pravnicku-947549.aspx - Volné místo č.#569968
Automechanik
AUTO IN s.r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Podhoří, 361, 400 10
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 20000 - 35000
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Podhoří č.p. 361/2, Všebořice, Ústí nad Labem. Pracovní náplň: údržba, oprava a seřizování motorových vozidel VOLVO. Požadavky: praxe v oboru nebo výuční list, Řidičský průkaz sk. B, uživatelské znalosti PC, zájem o vzdělávání v oboru, pečlivost, spolehlivost a odpovědnost, kolektivní spolupráce. Nabízíme: mzdu 20 000 - 35 000,- Kč., příspěvek na závodní stravování. Kontakt: zájemci se mohou hlásit na e-mail. - Volné místo č.#569787
Kuchař/kař
Žatecké lahůdky s.r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Drážďanská, 454, 400 07
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 10125 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: areál Zoo - restaurace SAVANA, Drážďanská č.p. 454/23, Krásné Březno, Ústí nad Labem. Práce pro OZP. náplň práce: práce v kuchyni při přípravě teplých pokrmů. Požadujeme: vyučení. Nabízíme: mzdu 10 125,- Kč., zkrácený pracovní úvazek 30hod/týdně, podnikové stravování. Kontakt: telefonicky si sjednat osobní schůzku. - Volné místo č.#569749
Obsluha baru a výherních automatů
MAGIC PLAY s.r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Seifertova, 567, 403 31
Směnnost: Dělené směny, Mzda (min-max): 22000 - 25000
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Seifertova č.p. 567, Neštěmice, Ústí nad Labem. Požadujeme: vyučení, znalost práce na PC, přijemné vystupování, zodpovědnost, bezúhonnost. Nabízíme: mzdu 22 000 - 25 000,- Kč. Kontakt: hlásit se na uvedený e-mail. - Volné místo č.#569643
Asistent/ka soudce - Justiční čekatel
Krajský soud v Ústí nad Labem
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Národního odboje, 1274, 400 03
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 22160 - 33300
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Národního odboje č.p. 1274/26, Střekov, Ústí nad Labem. Náplň práce: provádění úkonů souvisejících s rozhodovacími činnostmi při výkonu soudnictví v rozsahu vymezeném zákonem pro přiděleného soudce výkon právních expertiz a dalších odborných právnických činností spojených s přípravou projednávání a rozhodování v konkrétních věcech a úkony svěřené jinak zvláštním zákonem vyššímu soudnímu úředníkovi Požadujeme: dokončené vysokoškolské magisterské vzdělání v oblasti práva získané v ČR trestní bezúhonnost zdravotní způsobilost právní praxe vítána, avšak není podmínkou, zaučíme i absolventy nástup dohodou Nabízíme dále mimo zaměstnaneckých výhod: plat v platovém stupni dle započitatelné praxe se zařazením do 12. platové třídy dle Katalogu prací a po zapracování možnost osobního příplatku sebevzdělávání prostřednictvím Justiční akademie práci v mladém kolektivu vstřícný přístup a pomoc při zaučení možnost jmenování soudcem po složení justiční zkoušky a dovršení věku 30 let společné kulturní akce v rámci justice PP na dobu určitou na půl roku a poté na neurčito Kontakt: zájemci s mohou hlásit telefonicky nebo na e-mail. - Volné místo č.#569639
Bezpečnostní referent - pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur
SEVEROČESKÁ BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA spol. s r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Revoluční, 177, 400 01
Směnnost: Nepřetržitý provoz, Mzda (min-max): 78 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Ústí nad Labem, dle zakázek zaměstnavatele. Požadujeme: vyučení, čistý trestní rejstřík, certifikát strážného 68-008-E výhodou. Nabízíme: mzdu 78,10,-Kč/hod., nástup možný ihned. kontakt: hlásit se telefonicky nebo osobně na uvedené adrese. - Volné místo č.#569309
Dělník/ice ve výrobě
DRUTEP, družstvo
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Turistická, 307, 403 31
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 12200 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Turistická č.p. 307, Neštěmice, Ústí nad Labem. Náplň práce: jedná se o ruční výrobu a balení výrobků. Požadujeme: základní vzdělání, zručnost, práce je fyzicky náročná. Nabízíme: platové ohodnocení 12 200,-Kč., práce je placená úkolovou mzdou horní hranice mzdy není nijak omezena, záleží na zručnosti a snaze, dovolenou navíc. Kontakt: telefonicky si sjednat osobní jednání. - Volné místo č.#569060
Svářeč
A NEON s.r.o.
Ústí nad Labem, Trmice, Žižkova, 397, 400 04
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 18000 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Žižkova č.p. 397/351,Trmice. Požadujeme: vzákladní vzdělání, svářečské zkoušky. Nabízíme: mzdu 18 000,- Kč. Kontakt: hlásit se osobně na uvedené adrese. - Volné místo č.#568807
Provozní technik - elektrikář
Special Service International, spol. s r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bílinská, 3490, 400 01
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 22000 - 25000
Od: 2018-10-01
místo výkonu práce: OC FORUM Bílinská č.p. 3490/6, Ústí nad Labem. Náplň práce: * Zajištění technické správy budovy * Běžná údržba objektu včetně drobných manuálních oprav * Pravidelné kontroly technologií (chlazení, elektro, vzduchotechnika …) Požadujeme: * Elektro vzdělání * Vyhlášku 50 min. §6 podmínkou * Praxe na obdobné pozici výhodou * Manuální zručnost * Spolehlivos všestrannost, zodpovědnost Nabízíme: Široký výběr zaměstnaneckých výhod například : * bonus za přivedení ( doporučení ) zaměstnance * zvýhodněné volání pro celou rodinu * vánoční soutěže o hodnotné ceny * akce zaměstnanec roku * Náborový příspěvek 10.000 ,- kč vyplacený po zkušební době.... Pracovní doba: všední dny * ranní 7:00 - 15:30 * odpolední 12:00 - 00:00 občas směna o víkendu: * denní 8:00 - 20:00 Kontakt: * osobně OC Forum - kontaktní osoba OM Jan Miler - Volné místo č.#568788
Operátor řezací linky
ADECCO spol.s r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Velká Hradební, 3385, 400 01
Směnnost: Nepřetržitý provoz, Mzda (min-max): 16500 - 22000
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Aperam Stainless Service & Solutions Tubes CZ s.r.o., se sídlem Předlická 26, Ústí nad Labem. Náplň práce:manipulace s produkty, obsluha řezací linky, zajišťuje efektivní využití výrobní techniky při výrobě konkrétního produktu, stará se o dílčí část nebo kompletní výrobu daného výrobku. Požadujeme: vyučení. Nabízíme: VS -bonus 20% ze základní mzdy, odpolední příplatek 3Kč/hod, stravenky s příspěvkem zaměstnance 45% z ceny - 12hod. sm. 130,-Kč/odprac den, 8hod. sm. 90,-Kč/odprac. den, příplatek za práci v sobotu 25%, v neděli 50%, docházkový bonus 500,-Kč. Směnnost: 3 směnný provoz, nebo nepřetržitý provoz 12 hod. směny dle rozvrhu (krátký/dlouhý týden). Kontakt: od 08:00 do 17:00 hod. telefonicky si sjednat osobní jednání. - Volné místo č.#568572
Chůva - pečovatelka o děti
Dobroslava Svěcená
Ústí nad Labem, Tisá, , 132, 403 36
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 100 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Ústí nad Labem a okolí. Práce na DPP. Hlavní pracovní náplní je řádná a odpovědná péče o svěřené dítě klienta v jeho domácím prostředí nebo během doprovodu venku - na kroužky či ze školských zařízení. Požadujeme: středoškolské vzdělání nebo vyučením, specializace není určující, zásadní je zkušenost s dětmi a hlavně kladný vztah k dětem, vítaná je pedagogická či zdravotnická praxe, kurz první pomoci, ale není to podmínkou, výhodou jsou dovednosti hudebního, výtvarného či sportovního charakteru a znalost cizího jazyka, flexibilitu, spolehlivost, bezúhonnost. Nabízíme: zkrácený pracovní úvazek na 6hod/týdně, mzdu 100,-Kč/hod., možnosti navýšení mzdy a mimořádné odměny za vyšší počet odpracovaných hodin a kladné hodnocení klientů, pozice je vhodná i pro absolventy. Kontakt: zájemci se mohou hlásit na e-mail, vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor. - Volné místo č.#568154
Zedník - obkladač
Lumturi s.r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, , 0,
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 38000 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: zakázky v Ústí nad Labem. Náplň práce: rekonstrukce bytových jednotek a domů, provádění běžných zednických prací, pokládání dlažby a obkladů. Požadujeme: vyučení a praxi v oboru min. 5 let. Nabízíme: mzdu 38 000,- Kč., možné také na DPP, DPČ. Kontakt: telefonicky si sjednat osobní kontakt. - Volné místo č.#567857
Zedník
JKNstavby s.r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Petrovická, 134, 403 40
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 15000 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: dle zakázek zaměstnavatele v Ústí nad Labem. Náplň práce: zateplování, zdění, rekonstrukce bytů, sádrokartony, obklady. Požadujeme: vyučení.ŘP skup. B není podmínkou. Nabízíme: mzdu 15 000,- Kč., Kontakt: telefonicky od 07:00 do 15:00 hod si sjednat osobní jednání - Volné místo č.#567856
Technik odborných prací
Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Drážďanská, 824, 400 07
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 19000 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Ústí nad Labem. Požadujeme: nutný zodpovědný přístup, komunikativnost, výbornou znalost práce s PC (minimál. MsOffice), práce s programy typu CAD podmínkou. Práce související s odborností zaměstnavatele, nutný řidičský průkaz sk.B., bezúhonnost. Nabízíme: mzdu 19 000,- Kč., stravenky, mobilní telefon. Kontakt: telefonicky si sjednat osobní jednání. - Volné místo č.#567719
Pracovník skladu a prodejny
Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Drážďanská, 824, 400 07
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 18000 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Ústí nad Labem. Požadujeme:vyučení, svědomitost, zodpovědný přístup, znalost práce s PC (prg.Pohoda výhodou), komunikativnost, kladný vztah k lidem, schopnost učit se, nutný řidičský průkaz sk.B., při nástupu výpis z rejstříku trestů. Nabízíme: mzdu 18 000,- Kč., zvláštní prémie, nástup dle dohody, stravenky pro zaměstnance, telefon. kontakt: zájemci mohou pouze své životopisy zasílat e-mailem: volejnikova@pozarni-sluzby.cz Vytipovaní zájemci budou pozváni k pohovoru. - Volné místo č.#567608
Rozpočtář
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Mírové náměstí, 2, 400 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 30000 - 35000
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Mírové náměstí č.p. 2/5, Ústí nad Labem. Náplň práce: " příprava ucelených částí rozpočtu " sledování a analýza čerpání rozpočtu a plnění závazných ukazatelů " kontrola hospodaření podle rozpočtu, včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření " kontrola hospodařeni na střediscích společnosti " navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn " příprava pravidelných reportů " tvorba kalkulací (např. pro doplňkovou činnost organizace aj.) " spolupráce při inventarizaci " zajišťování a spolupráce při externím auditu " příprava a zpracování podkladů pro výběrová řízení " analýza a vyhodnocení cenových nabídek " komunikace s úřady a jinými institucemi Požadavky: " vysokoškolské, vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání " znalost práce na PC (word, pokročilá znalost excelu - kontingenční tabulky, power point a jiné) a to v rozsahu nezbytném pro plnění funkce a v rozsahu absolvovaných seminářů a školení. " Schopnost systematické práce, s matematickým a analytickým myšlením. Nabízíme: " práci na HPP v centru města, fond pracovní doby 40 hodin/týden " 10. platová třida (základní mzda + osobní ohodnocení) " příspěvek na stravné " 5 týdnů dovolené " jízdní výhody pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky " příspěvek na penzijní/životní připojištění " příspěvek na rekreaci dětí do 15 let " možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace (odborné semináře Kontakt:v případě zájmu si lze sjednat telefonicky v době od 08:00 do 14:00 hod . osobní jednání. - Volné místo č.#567510
Strážný justiční stráže při Krajském soudu v Ústí nad Labem
Vězeňská služba České republiky
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Národního odboje, 1274, 400 03
Směnnost: Nepřetržitý provoz, Mzda (min-max): 22320 - 31730
Od: 2018-11-01
Místo výkonu práce: Okresní soud v Ústí nad Labem. Požadavky na uchazeče: dle Zákona 361/2003 Sb., o služební poměru příslušníků bezpečnostních sborů - Vznik služebního poměru (§ 13-18) -§ 13 Předpoklady k přijetí do služebního poměr - nástup možný ihned po ukončení přijímacího řízení. Po úspěšném absolvování služební zkoušky zařazení do služebního poměru na dobu neurčitou. Požadujeme: užiivatelskou znalost PC (MS WORD, EXCEL). Nabízíme: platové ohodnocení dle přílohy č.1 k nařízení vlády č. 410/2017 Sb., v platném znění, 30 dní dovolené, možnost rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních, příspěvek na rekreaci, stravování a důchodové připojištění. Kontakt: zájemci se mohou hlásit na uvedený e-mail nebo telefonicky. - Volné místo č.#567445
Obchodní referent/ka
Mgr. Jan Hondl
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Velká Hradební, 1260, 400 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 22000 - 26000
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce:Velká Hradební č.p. 1260/3, Ústí nad Labem. NÁPLŇ PRÁCE - péče o stávající klienty, servis, zpracování hypotečních úvěrů, zpracovávání nabídek, příprava podkladů, administrativa, komunikace atd POŽADUJEME - minimálně středoškolské vzdělání, skvělé komunikační schopnosti, příjemné vystupování, aktivní přístup, pokročilá uživatelská znalost PC (Word, Excel, Power Point), samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, ŘP sk B NABÍZÍME - zázemí stabilní společnosti, zaměstnanecké benefity, zaškolení, profesní růst, prostor pro uplatnění vlastních nápadů. KONTAKT: zájemci se mohou hlásit na uvedený e-mail. - Volné místo č.#567206
Technolog - konstruktér oděvů
ADLER Czech, a.s.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Oblouková, 391, 403 40
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 25000 - 31000
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Oblouková č.p. 391, Skorotice, Ústí nad Labem. Náplň práce: - spolupráce při vývoji nových produktů - zpracovávání technické dokumentace a příprava podkladů pro výrobu - komunikace s dodavateli - koordinace a řízení zakázkové výroby - kontrola, testování vzorků a vyhodnocení kvality produktů Požadujeme: - vzdělání textilního směru - znalost textilního zboží či textilního zkušebnictví na základě praxe či vzdělání Nabízíme: - mzdu 25 000 - 31 000,- Kč. - stravenky, sick days, jazykové kurzy Kontakt: - email: klara.kostovicova@adler.info - Volné místo č.#567204
Automechanik - autoklempíř
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Ústí nad Labem, Chabařovice, , 0, 403 17
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 125 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: areál SD Milada Chabařovice. Náplň práce: zaměření na nákladní vozidla a stavební stroje. Požadujeme: SO vzdělání, vyučení, ŘP sk. C výhodou, svářečský průkaz CO2, el.-plyn výhodou, min. 1 rok praxe. Nabízíme: dobré mzdové ohodnocení, stravné, navíc 5 dní dodatkové dovolené, školení, zvýhodněné mobilní volání. Kontakt: zájemci mohou své životopisy zasílát na uvedený e-mail. - Volné místo č.#567136
Instalatér
Lumturi s.r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, , 0,
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 38000 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: zakázky v Ústí nad Labem. Náplň práce: rekonstrukce bytových jednotek a domů, provádění nových vodo-rozvodů, odpadů, vnitřních kanalizací a jiných běžných instalaterských prací. Požadujeme: vyučení a doložitelná praxe min. 5 let. Nabízíme: mzdu 38 000,- Kč., možné také na DPP, DPČ. Kontakt: telefonicky si sjednat osobní kontakt. - Volné místo č.#567062
Elektrikář stavební - ODBORNÁ ZPUSOBILOST DLE § 14 VYHLÁŠKY Č 50/78 SB. DLE § 5 NA EL. ZAŘ. DO 1000 V
Lumturi s.r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, , 0,
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 38000 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: zakázky v Ústí nad Labem. Náplň práce: rekonstrukce bytových jednotek a domů. Požadujeme: vyučení a praxi v oboru min. 5 let., ODBORNÁ ZPUSOBILOST DLE § 14 VYHLÁŠKY Č 50/78 SB. DLE § 5 NA EL. ZAŘ. DO 1000 V. Nabízíme: mzdu 38 000,- Kč., možné také na DPP, DPČ. Kontakt: telefonicky si sjednat osobní kontakt. - Volné místo č.#567041
odborný /vrchní referent v Oddělení kontrolním I.
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Dlouhá, 3359, 400 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 17360 - 26110
Od: 2018-11-01
- Volné místo č.#566907
Pracovník přepážky - pošta Ústí nad Labem 7
Česká pošta, s.p.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krčínova, 841, 400 07
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 17000 - 21000
Od: 2018-10-01
- Volné místo č.#566741
Instalatér- topenář
ULIMEX, spol. s r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Za Válcovnou, 1050, 400 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20000 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Za Válcovnou 1050/1, Klíše, Ústí nad Labem. Náplň práce: instalatérské a topenářské práce, servisní práce . Požadavky: vyučení v oboru, svářečský průkaz výhodou, aktivní přístup k zadaným úkolům, samostatnost, v případě potřeby časová flexibilita, řidičský průkaz sk. B Nabízíme: mzdu 20 000,- Kč., jednosměnný provoz, pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení, stravenky, 5 týdnů dovolené, 13. plat, příspěvek na důchodové pojištění. Kontakt: zájemci se mohou hlásit na uvedený e-mail. - Volné místo č.#566411
Mechanik řídících systémů -programátor řídících systémů JUNIOR
ULIMEX, spol. s r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Za Válcovnou, 1050, 400 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20000 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Za Válcovnou 1050/1, Klíše, Ústí nad Labem. Náplň práce: technická podpora při přípravě a realizaci zakázek, programování řídicích systémů - kompletní zaškolení, zpracování technických podkladů pro rozpočty zakázek, komunikace se zákazníky, administrativní práce na PC . Požadavky: vzdělání technického směru, dobrá znalost práce na PC (znalost programování výhodou), komunikativnost, pečlivost, smysl pro detail, zodpovědnost, v případě potřeby časová flexibilita, řidičský průkaz sk. B, výhodou odborná způsobilost v elektro - dle vyhl. 50/1978Sb, §5 Nabízíme: mzdu 20 000,- Kč., jednosměnný provoz, pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení, stravenky, 5 týdnů dovolené, 13. plat, příspěvek na důchodové pojištění. Kontakt: zájemci se mohou hlásit na uvedený e-mail. - Volné místo č.#566401
Elektrikář
ULIMEX, spol. s r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Za Válcovnou, 1050, 400 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20000 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Za Válcovnou 1050/1, Klíše, Ústí nad Labem. Náplň práce: montážní a servisní práce měření, regulace a elektro Požadavky: vyučení v oboru, odborná způsobilost v elektro - dle vyhl. 50/1978Sb, §5, aktivní přístup k zadaným úkolům, samostatnost, v případě potřeby časová flexibilita, řidičský průkaz sk. B. Nabízíme: mzdu 20 000,- Kč., jednosměnný provoz, pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení, stravenky, 5 týdnů dovolené, 13. plat, příspěvek na důchodové pojištění. Kontakt: zájemci se mohou hlásit na uvedený e-mail. - Volné místo č.#566398
Zdravotní sestra
Oblastní charita Ústí nad Labem
Ústí nad Labem, Chabařovice, V Aleji, 434, 403 17
Směnnost: Nepřetržitý provoz, Mzda (min-max): 18000 - 26000
Od: 2018-12-01
Místo výkonu práce: Dům pokojného stáří svaté Ludmily, V Aleji č.p. 434, Chabařovice. Požadujeme: znalost zdravotních úkonů ambulance 913, znalost specifik a praxe s geriatrickými klienty a osobami s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, poskytování komplexní zdravotní a ošetřovatelské péče, vedení dokumentace spojené s agendou, objednávání zdravotnického a ošetřovatelského materiálu, znalosti individuálního plánování uživatelů pobytové sociální služby. Schopnost týmové spolupráce, svědomitost, aktivní přístup a empatie. Platové podmínky se odvíjí od odpracovaných let praxe. Kontakt: životopisy zasílat na uvedený e-mail. - Volné místo č.#566299
Vedoucí směny
Tisk Horák a.s.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Drážďanská, 814, 400 07
Směnnost: Třísměnný provoz, Mzda (min-max): 18000 - 23000
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Drážďanská č.p. 814/83a, Krásné Březno, Ústí nad Labem. Požadujeme: středoškolské vzdělání, smysl pro zodpovědnost, pořádek, schopnost rychlé orientace, důslednost, uvažování v širších souvislostech a organizační schopnosti. Nabízíme: mzdu 18 000 - 23 000,- Kč. + prémie, nástup možný ihned. Kontakt: osobně nebo na e-mail. - Volné místo č.#566278
Expedient a bsluha balící linky
Tisk Horák a.s.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Drážďanská, 814, 400 07
Směnnost: Třísměnný provoz, Mzda (min-max): 16000 - 18000
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Drážďanská č.p. 814/83a, Krásné Březno, Ústí nad Labem. Náplň práce: evidence skladových zásob, pohyb materiálu, naskladnění, vyskladnění, plnění plánu výroby, řešení nakládek zboží - kontrola správnosti balení, značení, příprava a evidence vzorků. Požadujeme: praxi v expedici nebo výrobě - velkou výhodou, ŘP sk. B, znalost práce na PC, průkaz na VZV - velkou výhodou, práci na směny. Nabízíme: mzdu 16 000 - 18 000,- Kč., zvláštní prémie, nástup možný ihned. Kontakt: osobně nebo na e-mail. - Volné místo č.#566260
Řidič hromadné dopravy
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Mírové náměstí, 2, 400 01
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 30000 - 35000
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Ústecký kraj. Náplň práce: řízení vozidel veřejné linkové dopravy (autobus), práce v turnusovém rozdělení služeb - ranní, odpolední, dodržování platné legislativy (např. zákonů, vyhlášek), dodržování vnitřních předpisů a nařízení organizace, podávání základních provozních informací cestujícím, dodržování jízdních řádů, odbavování, prodej jízdenek cestujícím ve vozech, kontrola jízdních dokladů, znalost a dodržování tarifních podmínek, smluvních přepravních podmínek, spolupráce s kontrolními orgány, kontrola vozidla před výjezdem a během služby. Požadujeme: základní vzdělání, ŘP skup. D. Nabízíme: platové podmínky 30 000 - 35 000,- Kč., práci na HPP, fond pracovní doby 40 hodin/týden, směnný provoz, 5. skupina, 9. + 10. platová třida (zaručená mzda + osobní ohodnocení), diety, zázemí stabilní společnosti, 5 týdnů dovolené, stejnokrojové vybavení, jízdní výhody pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, příspěvek na penzijní/životní připojištění, příspěvek na rekreaci dětí do 15 let, možnost získání požadované kvalifikace (ŘP skupiny "D" a profesní způsobilosti pro skupinu "D") prostřednictvím rekvalifikačního kurzu. Kontakt: v případě zájmu si lze sjednat v době od 08:00 do 16:00 hod. telefonicky osobní jednání. - Volné místo č.#566060
Přípravář nábytkového kování
A C E R - C.S., spol. s r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Podhoří, 345, 400 10
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 20000 - 22000
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Podhoří č.p. 345/40, Všebořice, Ústí nad Labem. Náplň práce: příjem a výdej nábytkového kování, komunikace se zákazníky, obsluha informačního systému (Money S5). Požsdujeme: komunikativnost, smysl pro práci v týmu, základní znalost práce na PC, bezúhonnost. Nabízíme: mzdu 20 000 - 22 000- Kč., zvláštní prémie, nástup možný ihned. Kontakt: na e-mail. - Volné místo č.#565963
Pomocná síla do kuchyně
TREKVILA s.r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Špitálské náměstí, 3517, 400 01
Směnnost: Turnusové služby, Mzda (min-max): 90 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Špitálské náměstí č.p. 3517/1a, Ústí nad Labem. Požadujeme: základní vzdělání, praxe v kuchyni podmínkou, spolehlivost, dobrý zdravotní stav. Nabízíme: mzdu 90,- Kč/hod., práce na DPP po zapracování na HPP, krátký + dlouhý týden ranní a odpolední směny, nástup ihned. kontakt: telefonicky si sjednat osobní jednání. - Volné místo č.#565931
Referent ochrany a podpory veřejného zdraví - specialista
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Moskevská, 1531, 400 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 18810 - 28320
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem. Požadujeme: vyšší odborné vzdělání. Nabízíme: platové podmínky 18 810 - 28 320,- kč, stravenky. Kompletní informace k výběrovému řízení na www.khsusti.cz (úřední deska) - Volné místo č.#565510
Obchodně - projektový manažer
Materialise s.r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Předlická, 460, 400 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 25000 - 34000
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Předlická 460/22, Ústí nad Labem. Náplň práce: Administrativní řízení projektů pro naše zákazníky z různých průmyslových oborů a firem Tvorba cenových nabídek Sledování projektů a udržování kontaktů se zákazníky Tato práce nabízí zajímavou kombinaci technických aspektů, projektového řízení a kontaktů se zákazníky v rámci výrobního prostředí Požadujeme: Vzdělání středoškolské / vysokoškolské - technické zaměření výhodou Zájem o průmyslovou výrobu, nové technologie, projektové řízení Dobrá znalost angličtiny slovem i písmem Dobré komunikační dovednosti Schopnost práce v týmu i samostatně Schopnost poznat, analyzovat potřeby zákazníka Zodpovědný přístup k práci Nabízíme zázemí nadnárodní firmy, která se zabývá technologiemi aditivní výroby (známé také jako 3D tisk) a disponuje největší kapacitou pro rychlé prototypování v Evropě. Možnost osobního rozvoje a profesního růstu, zaškolení v mateřské firmě v Belgii (2 - 3 měsíce) technické vybavení (notebook, mobilní telefon), pracovní smlouvu na dobu neurčitou, pružnou pracovní dobu, firemní výuku AJ. Kontakt: zájemci mohou zasílat své životopisy na e-mail. - Volné místo č.#565367
Slévač
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.
Ústí nad Labem, Trmice, Důlní, 362, 400 04
Směnnost: Nepřetržitý provoz, Mzda (min-max): 20000 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Důlní č.p. 362/2, Trmice. Popis: na začátku směny: - zkontrolovat úplnost zařízení na kterém pracuje a jeho tech. stav, odstranit, případně nahlásit zjištěné závady - opatřit kokilové zařízení a nářadí předepsanými nástřiky - zkontrolovat předehřátí kokil v průběhu směny: - činnost dle technologického postupu pro odlévání - drobné opravy kokil a licích strojů popřípadě jejich nahlášení - průběžná kontrola kvality na konci směny: - vyčištění udržovací pece na pracovišti - vyčištění kokilového zařízení a licích strojů od nástřiků, úklid pracoviště a jeho okolí - provést zápis počtu odlitků kusů do slévárenské průvodky. Požadavky: ZŠ a praxe na obdobné pozici nebo vyučení bez praxe, Ukrajinský jazyk - výhodou, ochota, chuť učit se. Nabízíme: zaměstnanecké výhody a bonusy dle kolektivní smlouvy (5 týdnů dovolené, placené překážky v práci ze strany zaměstnance nad rámec zákoníku práce, pružná pracovní doba, příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, účast na programu na nákupu akcií firmy Rheinmetall AG, účast na programu Zdravá firma) Kontakt: zájemci se mohou hlásit na e-mail. - Volné místo č.#565354
Sociální pracovník v NZDM
Oblastní charita Ústí nad Labem
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Národního odboje, 634, 400 03
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20300 - 21300
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Národního odboje č.p. 634/23, Střekov, Ústí nad Labem. Požadované vzdělání: vyšší odborné nebo vysokoškolské (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Požadované dovednosti a osobnostní předpoklady: - praxe v sociálních službách výhodou - znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - znalost vedení dokumentace v sociálních službách - motivace k práci s cílovou skupinou dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí - časová flexibilita a spolehlivost, práce do večerních hodin - kreativita a ochota učit se novému - znalost práce na PC - psychická stabilita, schopnost empatie , schopnost týmové spolupráce - ochota a zájem se vzdělávat, odborně růst, být otevřený změnám - trestní a morální bezúhonnost - zdravotní způsobilost - samostatnost, zodpovědnost Nabízíme: - příjemné pracovní prostředí - možnost seberealizace - prostor pro sebevzdělávání a odborný růst -stravenky -25 dnů dovolené Profesní životopis, motivační dopis, zašlete: marksova@charitausti.cz Výběrové řízení je dvoukolové, v první kole proběhne výběr na základě zaslaného životopisu a motivačního dopisu. V druhém kole budou vybraní kandidáti pozváni k přijímacímu pohovoru. - Volné místo č.#565156
Operátor výrobní kontroly
Materialise s.r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Předlická, 460, 400 01
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 19000 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Předlická 460/22, Předlice, Ústí nad Labem. Náplň práce: Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola výrobků Základní orientace v technické dokumentaci Požadujeme: Písemnou znalost angličtiny Dobré komunikační dovednosti Schopnost práce v týmu i samostatně Zodpovědný přístup k práci Pečlivost, důslednost a schopnost věc "dotáhnout" do konce Nabízíme: Mzdu 19 000,- Kč. Pracovní smlouvu na dobu neurčitou Jazykové kurzy a další vzdělávání hrazené firmou Benefitní program - 500Kč/měsíc na sport, kulturu, zdraví Stravenky Práci v malém kolektivu Zázemí stabilní společnosti, v ČR od roku 2004 Kontakt: PO-PÁ od 08:00 do 15:00 hod. telefonicky si sjednat osobní jednání. - Volné místo č.#565086
Pomocná síla - hospodářka, uklízečka
SPOLZA s.r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Děčínská, 575, 400 03
Směnnost: Turnusové služby, Mzda (min-max): 13000 - 14000
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Děčínská č.p. 575/13, Střekov, Ústí nad Labem. Požadujeme: základní vzdělání, komunikativnost, menší organizační schopnosti, znalost HACCP vítána, flexibilita, bezúhonnost. Nabízíme: mzdu 13 000 - 14 000,- Kč., zvláštní prémie, podnikové stravování, možnost ranních a odpoledních směn, turnusové služby nebo pružnou pracovní dobu vše po dohodě, možnost také práce na DPČ dle dohody. Kontakt: schůzka po telefonické dohodě. - Volné místo č.#564924
Výrobní dělník - extruze
INPEKO, spol.s r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Janáčkova, 792, 400 07
Směnnost: Turnusové služby, Mzda (min-max): 16000 - 18000
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Janáčkova č.p. 792/11, Krásné Březno, Ústí nad Labem. Požadujeme: nižší střední odborné vzdělání, spolehlivost u docházky , minimální fluktuace, bezúhonnost. Nabízíme: mzdu 16 000 - 18 000,- Kč., podnikové stravování, jedná se o turnusové směny 12 hodinové - 2x ranní,2x noční, 2x volno. Kontakt: od 07:00 do 14:00 hod. telefonicky si sjednat osobní jednání. - Volné místo č.#564730
Palič
Force 76 s.r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Olšinky, 553, 403 22
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 25000 - 40000
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Olšinky č.p. 553, Svádov,Ústí nad Labem. Práce v Ústeckém kraji - doprava zajištěna. Náplň práce: obsluha kyslíko-acetylenové soupravy pro ruční řezání kyslíkem. Požadujeme: základní vzdělání. nabízíme: mzdu 25 000 - 40 000,- Kč., zaměstnavatel zaškolí, nástup ihned. Kontakt: telefonicky. - Volné místo č.#564710
Pracovník pro montáž stanovených měřidel
ULITEP, spol. s r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Špitálské náměstí, 609, 400 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 22000 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Špitálské náměstí č.p. 609/11 Ústí nad Labem. Náplň práce: montáž stanovených měřidel, měřičů tepla a vody. Požadujeme: vyučení, ŘP skup. B. Nabízíme: mzdu 22 000,- Kč., stravenky, 5 týdnů dovolené, telefon, automobil, příspěvek na penzjní spoření. Kontakt: telefonicky si sjednat osobní jednání. - Volné místo č.#564592
Odborný/vrchní referent oddělení protiepidemického
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Moskevská, 1531, 400 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 17360 - 26110
Od: 2018-11-01
Místo výkonu práce: Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem. Požadujeme: středoškolské vzdělání. Nabízíme: platové podmínky 17 360- 26 110,- Kč, stravenky. Je nutné zaslat žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádost o zařazení na služební místo - viz kompletní informace k výběrovému řízení na www.khsusti.cz (úřední deska). - Volné místo č.#564461
Seřizovač a obsluha číslicově řízených strojů
Relta s.r.o.
Ústí nad Labem, Chlumec, Ústecká, 130, 403 39
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 16400 - 20000
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Ústecká 130, Chlumec. Náplň práce: zakázková kovovýroba (výroba forem a přípravků) Požadujeme: vyučení. Nabízíme: mzdu 16 400 - 20 000, - Kč., možnost stravování, zajištěné ubytování. Kontakt: Po-PÁ od 08:00 do 14:00 hod. si telefonicky sjednat osobní schůzku. - Volné místo č.#564216
Prodejní asistent/ka - specialista prodeje
LIP distribution s.r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Masarykova, 2312, 400 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 18000 - 22000
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Masarykova č.p. 2312/65, Ústí nad Labem. Požadujeme: středoškolské vzdělání nebo vyučení, dobré komunikační schopnosti, reprezentativní vzhled a příjemné vystupování, zájem o akční sporty a módní trendy, estetické cítění, základní znalost práce s PC. Výhodou je: zkušenost v oboru snowboarding a skateboarding, včetně oblečení, základní znalost AJ nebo NJ, řidičský průkaz skup. B. Nabízíme: mzdu 18 000 - 22 000,- Kč., možnost profesního růstu, dobré platové podmínky, školení a práce v mladém kolektivu, nástup ihned. Kontakt: zájemci si mohou telefonicky sjednat osobní schůzku. - Volné místo č.#564117
Pracovník úklidu
HM PROFIS FACILITY s.r.o.
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, , 0,
Směnnost: Noční provoz, Mzda (min-max): 80 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Ústí nad Labem, dle zakázek zaměstnavatele. Náplň práce: jedná se o noční úklid kanceláří, toalet a šaten. Požadujeme: základní vzdělání. Nabízíme: mzdu 80,-Kč/hod, vhodné pro OZP, noční směny, nástup ihned. Kontakt: volejte od pondělí do pátku v čase od 10:00 do 16:00 hodin. - Volné místo č.#563936
Lékař - Oddělení klinické imunologie a alergologie
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Moskevská, 1531, 400 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 32000 - 0
Od: 2018-10-01
Místo výkonu práce: Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem. Náplň práce: práce lékaře v zavedené alergologicko- imunologické ambulanci. Požadujeme: VŠ v oboru všeobecné lékařství, specializovaná způsobilost v oboru alergologie a klinická imunologie. Spolehlivost, komunikativnost, odpovědnost. Zdravotní způsobilost Nabízíme: smlouvu na dobu určitou s možným následným prodloužením. Platové ohodnocení dle dosaženého vzdělání a praxe dle platných předpisů pro státní organizace, stravenky, 2 sick days, 5 týdnů dovolené. Kontakt: e-mailem či poštou zaslat CV se zaměřením na odbornou praxi + kopii dokladů o dosaženém vzdělání. - Volné místo č.#563929