Tiskový mluvčí

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Další profese:

Stavbyvedoucí, Letuška / Steward, Choreograf, Hasič, Ekolog, Dermatolog, Dirigent, Fyzioterapeut, Archeolog, Architekt, Ergonom, Zootechnik, Psycholog, Meteorolog, Osvětlovač, Zvukař, Zedník, Farmaceut, Podlahář, Psychoterapeut, Zlatník / klenotník,


Práce v ČR

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí sděluje svými ústy médiím a veřejnosti myšlenky, názory a informace za osobu či organizaci, pro kterou pracuje. Vytváří tak mediální obraz o člověku, či o společnosti, kterou veřejně prezentuje před médii a která se z nějakého důvodu nechce nebo nemůže prezentovat v daný okamžik sama.

Pro toto povolání je více než vhodné vysokoškolské vzdělání v oboru masmédia, komunikace či podobné. Tuto profesi velice často vykonávají vystudovaní politologové či humanitárně vzdělaní absolventi. Bohužel však vzdělání nestačí, a pokud se chce jedinec v tomto oboru uplatnit, musí splňovat celou řadu důležitých požadavků.

Tiskový mluvčí musí být za každých okolností schopen vést nejen poutavý monolog, ale též plodný a inteligentní dialog, dále mít více než vyvinutou schopnost přesvědčivé argumentace, mít perfektní vystupování, příjemný vzhled, schopnost nejen upoutat pozornost na sebe, ale rovněž si jí udržet. Tiskový mluvčí musí znát perfektně stanoviska a názory svého klienta, které má za úkol prezentovat veřejnosti a nesmí se nechat vyvést z míry ani zákeřnými dotazy z řad dotěrných novinářů. Za všech okolností musí být jeho argumentace přesvědčivá a pevná, i když jeho názor může být zcela opačný.

Tiskového mluvčího si zpravidla najímají státní organizace, větší podniky, nebo významní či slavní a úspěšní jednotlivci.

Úkolem tiskového mluvčího však nemusí být jen samotná prezentace zaměstnavatele před médii, často také musí obhajovat nepopulární kroky svého vedení před veřejností, vytvářet skvělou image společnosti, či domlouvat schůzky novinářů s vedením společnosti či jednotlivci.

Tiskový mluvčí může působit jako styčný důstojník mezi organizací a širokou veřejností.

Vzhledem k velkému počtu stresových situací je toto povolání vhodné pro osoby psychicky odolné. Není absolutně vhodné pro osoby s vadou řeči či pro jedince trpící studem a strachem z veřejnosti.

Tiskový mluvčí musí umět nejen plynule a poutavě hovořit, ale vzhledem k tomu, že je někdy nucen k publikování textů prostřednictvím tiskových médií, musí také ovládat autorské psaní a gramatiku.

Toto povolání je obvykle vykonáváno v kancelářském prostředí, jednacích síních či aulách a je třeba si uvědomit, že tiskový mluvčí je často postaven před blesky fotoaparátů a hledáčky kamer.

Jazyková vybavenost je v tomto případě velice vhodná a mohlo by platit trochu upravené známé rčení, že čím více řečí znáš, tolikrát jsi tiskovým mluvčím.

Požadované vzdělání: Vysokoškolské

Tiskový mluvčí volná místa

V současnosti pro pracovní pozici Tiskový mluvčí nenabízíme žádná volná místa, zkuste to později.