Řezník

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Další profese:

Stavbyvedoucí, Letuška / Steward, Hasič, Choreograf, Uklízečka, Zootechnik, Archeolog, Psychoterapeut, Ekolog, Dermatolog, Meteorolog, Anesteziolog, Školník, Dramaturg, Architekt, Farmaceut, Fyzioterapeut, Dirigent, Ergonom, Osvětlovač, Scénárista,


Práce v ČR

Řezník

Podmínkou pro výkon tohoto tradičního řemesla je vyučení v oboru řezník, uzenář. V tomto oboru je nesmírně důležitá fyzická síla, obratnost a manuální zručnost. Vzhledem k povaze povolání je samozřejmé, že řezník se nesmí štítit syrového masa nebo krve. Práce je vhodnější spíše pro muže, nežli pro ženy. Nikde však není řečeno, že tuto profesi nemohou ženy vykonávat, je ale nutné počítat s tím, že jde o velice fyzicky náročné zaměstnání.

Řezník se nezabývá pouze prodejem masa a masných výrobků. Náplní jeho práce je mimo jiné porážka jatečních zvířat, kompletní opracování poraženého kusu, rozporcování masa a samotná výroba masných produktů, jako jsou salámy, klobásy, šunky, škvarky a mnohé jiné. Řezník by měl být rovněž schopen bezpečně obsluhovat a udržovat stroje a zařízení, které při své činnosti používá. Před porážkou jatečních zvířat může řezník spolupracovat s veterinářem, který určuje z odběrů krve zdravotní stav poráženého zvířete. Pokud spolupracuje řezník s velkými zemědělskými družstvy, může svou práci koordinovat s místním zootechnikem.

Kromě dobytka a drůbeže může řezník provádět výrobu z ryb a zvěřiny. Dalším zajímavým a voňavým aspektem jeho práce je příprava masa pro uzení a následné tepelné opracování kouřem.

Vzhledem k tomu, že řezník pracuje ve výrobě potravin, je od něj vyžadován zdravotní průkaz.

Řezník může být zaměstnancem výroben, obchodních řetězců či jatek stejně tak jako soukromým podnikatelem, což však vyžaduje splnění zvláštních, zákonem stanovených podmínek a hygienických směrnic.

Z povahy profese je zřejmé, že na řezníka nejsou kladeny žádné požadavky na jazykové dovednosti. Naopak se požaduje vzdělání v oboru a fyzická zdatnost a obratnost, obdobně jako je tomu i u jiných řemesel, jako je například zedník, včelař, tesař a mnohé jiné.

Pro výkon této profese je nutné, aby byl jedinec zcela zdravý a nepřenášel žádná infekční onemocnění. Práce není rozhodně vhodná pro osoby s vadami pohybového aparátu a stavy, které způsobují poruchy vědomí.

Řezník by měl být nejen zdatný, ale také by měl být majitelem vytříbené chuti a prvotřídním znalcem různorodých vůní.

Při výkonu svého řemesla pracuje řezník ve výrobních halách, na jatkách nebo v obchodech. Místo výkonu jeho práce se liší s ohledem na konkrétní činnost, kterou v tu chvíli vykonává.

Pracovními pomůckami jsou například nástroje na porážení masného dobytka či drůbeže, nože všech druhů, brousky, výrobní linky a zařízení, ruční nástroje určené k výrobě uzenin, přístroje pro tepelnou úpravu uzenin a masa, kancelářské pomůcky pro evidenci a mnohé další.

Požadované vzdělání: střední odborné s výučním listem/maturitou

Řezník volná místa

V současnosti pro pracovní pozici Řezník nenabízíme žádná volná místa, zkuste to později.