Psychoterapeut

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Další profese:

Stavbyvedoucí, Letuška / Steward, Hasič, Choreograf, Uklízečka, Zootechnik, Archeolog, Psychoterapeut, Dermatolog, Ekolog, Meteorolog, Anesteziolog, Školník, Dramaturg, Architekt, Farmaceut, Fyzioterapeut, Dirigent, Ergonom, Osvětlovač, Scénárista,


Práce v ČR

Psychoterapeut

Psychoterapeuta lidé často zaměňují s psychologem či psychiatrem. Psychoterapeut se při práci blíží spíše práci psychologa, ale přeci jen hovoříme o samostatné profesi s jasně definovanou náplní práce a zcela specifickým vzděláním.

Především psychoterapeut potřebuje k výkonu své profese vysokoškolský titul, ne však nutně medicínského zaměření, ale postačí titul z některé z humanitně zaměřených fakult. Tento získaný titul je ovšem doplněn následně o psychoterapeutické vzdělání, které je pochopitelně naprosto klíčové.

Často se v praxi setkáváme s psychiatrem či psychologem, který si následně dodělá již zmiňované psychoterapeutické vzdělání a je tedy oprávněn v tomto oboru pracovat. Není však výjimkou, aby práci psychoterapeuta výborně vykonával například učitel či sociální pracovník, samozřejmě po dosažení patřičného vzdělání.

Toto vzdělání obnáší pětiletý výcvik, při kterém se student učí potřebné techniky a postupy práce psychoterapeuta, ale také pracuje sám na sobě v roli klienta. Součástí studia je perfektní zvládnutí teorie, získání schopnosti přemýšlet jako psychoterapeut a desítky hodin práce pod dohledem zkušených psychoterapeutů a jiných odborníků. Bezprostředně po dokončení vzdělání je každý nový psychoterapeut povinen konzultovat nové klienty se zkušenějším psychoterapeutem, tedy pracuje obdobně jako lékař, nějaký čas pod odborným dohledem.

Psychoterapeuti především nabízí svým klientům prostředek pro pomoc v krizových situacích, pomáhají se sebepoznáváním a duševním rozvojem klienta, případně mohou napomáhat s léčbou duševních poruch. K pomoci klientům používá psychoterapeut jako hlavní nástroj rozhovor s klientem, díky němuž dokáže najít zakořeněné problémy a pomocí rad a zkušeností klientovi pomáhá nacházet smysluplná řešení. Psychoterapeut nepodsouvá svým klientům své názory, ale snaží se je vést tak, aby byli schopni utřídit si své myšlenky a východisko z těžké životní situace najít sami.

Způsob vedení hovoru je do značné míry ovlivněn nejen psychoterapeutovým vzděláním, ale též jeho osobností.

Psychoterapeut by měl být především výborný řečník, empatický a charizmatický člověk vzbuzující důvěru a především odborník s darem naslouchat.

Pracovními nástroji jsou zkušenosti, vzdělání a rozhovor. Dalšími pomůckami jsou pak běžné kancelářské a komunikační prostředky.

Výkon tohoto povolání není vhodný pro osoby s vadou řeči či sluchu. Žádná jiná zdravotní omezení nejsou známa.

Požadované vzdělání: Vysokoškolské

Psychoterapeut volná místa

V současnosti pro pracovní pozici Psychoterapeut nenabízíme žádná volná místa, zkuste to později.