Hygienik

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Další profese:

Stavbyvedoucí, Letuška / Steward, Choreograf, Hasič, Ekolog, Dermatolog, Dirigent, Fyzioterapeut, Archeolog, Architekt, Ergonom, Zootechnik, Psycholog, Meteorolog, Osvětlovač, Zvukař, Zedník, Farmaceut, Podlahář, Psychoterapeut, Zlatník / klenotník,


Práce v ČR

Hygienik

Hygienik je vystudovaný odborník v oblasti farmacie a lékařství. Výborně se díky svému vzdělání vyzná v chemii a biologii, případně i mikrobiologii. Hygienik pracuje nejčastěji v kancelářském prostředí, ale také v laboratoři či v terénu při odběru vzorků k přezkoumání.

Hlavním úkolem hygienika je zabezpečení zdraví a dobrých životních podmínek obyvatel České republiky. Hygienik rovněž vykonává hygienický dohled ve své oblasti.

Náplní práce hygienika je mimo jiné i odběr vzorků k přezkoumání. Například z veřejných koupališť odebírají hygienici vzorky bazénové vody, testují je a na základě této analýzy mohou vydávat doporučení o jejím ošetřování. Mohou ze své pravomoci vydat také nařízení o uzavření příslušného koupaliště. Úkolem hygienika je také kontrolovat provozy – například potravinářské výrobny, supermarkety, ale i výchovná zařízení jako jsou školky, jesle a podobně. Na základě těchto kontrol mohou být vydána příslušným provozům doporučení o nápravě, či mohou být na dobu nezbytně nutnou k odstranění závad provozovny uzavřeny. Hygienické stanice v obci mohou pomáhat předcházet epidemiím nakažlivých chorob, informovat obyvatelstvo o infekčních onemocněních a jejich výskytu, či mohou zajišťovat ve spolupráci s lékaři speciální očkování.

Pracovními nástroji hygienika jsou pomůcky pro odběr vzorků, mikroskopy, běžná kancelářská a komunikační technika, a dále pak měřící a výpočetní technika.

Hygienik je zpravidla pečlivý, čistotný a manuálně zručný. Vhodnými vlastnostmi jsou též komunikativnost – důležitá při jednání s obyvatelstvem, a samostatnost. Více než žádoucí je pak autoritativnost a také schopnost zvládat zátěžové situace.

Hygienik může přijít při výkonu své profese do styku s bakteriemi všeho druhu, kontaminovanými potravinami či škodlivými plísněmi. Při manipulaci s těmito vzorky pak musí zacházet tak, aby neohrozil zdraví své ani široké veřejnosti.

Požadované vzdělání: Vysokoškolské

Hygienik volná místa

V současnosti pro pracovní pozici Hygienik nenabízíme žádná volná místa, zkuste to později.