Genetik

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Další profese:

Stavbyvedoucí, Letuška / Steward, Choreograf, Hasič, Ekolog, Dermatolog, Dirigent, Fyzioterapeut, Archeolog, Architekt, Ergonom, Zootechnik, Psycholog, Meteorolog, Osvětlovač, Zvukař, Zedník, Farmaceut, Podlahář, Psychoterapeut, Zlatník / klenotník,


Práce v ČR

Genetik

Genetik je řazen mezi vědecké profese, obdobně jako například biolog, antropolog, geolog nebo botanik.

Pro výkon tohoto velice náročného povolání je klíčové dosažení vysokoškolského vzdělání v oboru genetika. Genetik je nejen inteligentní a vzdělaný, ale i trpělivý, pečlivý až precizní.

Hlavní činností genetika je studium a výzkum dědičnosti, genů a proměnlivosti organismů. Zabývá se studiem a zkoumáním živých organismů nebo rostlin a to na různých úrovních (molekulární, chromozomální, buněčné či populační). Genetik rovněž zajišťuje a odebírá potřebné vzorky, které následně podrobuje analýze a experimentům, na jejichž základě stanovuje a zaznamenává nové poznatky, případně ověřuje předešlá zkoumání. Výsledky může publikovat v odborných časopisech a jiných médiích. Z jeho poznatků čerpají následně další odborníci, jako jsou chemici, farmaceuti, lékaři a lékařská věda obecně, či veterinární lékaři.

Genetik bývá zaměstnancem výzkumných ústavů, laboratoří či nemocnic. Může však být rovněž zaměstnancem policie, kde provádí analýzy vzorků DNA, nebo pracovat v centrech asistované reprodukce, kde společně s týmy gynekologů dává novou naději bezdětným párům.

Pracovní prostředí genetika je velice pestré a odvíjí se od toho, jakému oboru výzkumu se právě věnuje. Může pracovat buď ve sterilních laboratořích, kde zkoumá mikroorganismy, nebo v exteriérech při sběru vzorků a studiu rostlin, dále pak ve sklenících, šlechtitelských stanicích nebo i v lesích a na polích. Dále pak mohou genetici pracovat ve farmaceutických ústavech či státních zařízeních, kde pracují společně s policisty na dopadení zločinců za přispění techniky DNA. Samotná vědecká činnost pak probíhá zpravidla ve výzkumných ústavech a laboratořích. Publikační činnost pak obvykle v soukromých pracovnách či kancelářích. Spolupráce s dalšími vědeckými obory může probíhat na neutrální půdě nebo v laboratorním prostředí.

Genetik při výkonu své profese může přijít do styku s nebezpečnými látkami, jako jsou toxické a mutagenní látky nebo i radioaktivní materiál. Je proto důležité dodržovat bezpečnost práce a důsledně dbát na využívání bezpečnostních pomůcek.

Klíčový je pro genetika velmi dobrý zrak a jemná motorika. Pokud má v této oblasti potíže, takřka mu to znemožňuje dobrý výkon své profese. Rovněž toto povolání není vhodné pro osoby trpící na pylové a jiné alergie a pro osoby s epileptickými a jinými záchvatovitými stavy.

Pracovní doba těchto vědeckých pracovníků obvykle nebývá omezena osmi hodinami, ale typem výzkumu.

Pracovními nástroji jsou mikroskopy, petriho misky, malé ruční nástroje, laboratorní sklo a přístroje, přístroje a nástroje k zajišťování vzorků a nástroje potřebné k výzkumu. Dále pak běžná kancelářská a komunikační technika.

Požadované vzdělání: Vysokoškolské

Genetik volná místa

V současnosti pro pracovní pozici Genetik nenabízíme žádná volná místa, zkuste to později.