Dermatolog

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Další profese:

Stavbyvedoucí, Letuška / Steward, Hasič, Choreograf, Uklízečka, Zootechnik, Archeolog, Psychoterapeut, Ekolog, Dermatolog, Meteorolog, Anesteziolog, Školník, Dramaturg, Architekt, Farmaceut, Fyzioterapeut, Dirigent, Ergonom, Osvětlovač, Scénárista,


Práce v ČR

Dermatolog

Dermatolog neboli kožní lékař, je povolání vyžadující specializované vzdělání. Kožním lékařem se může stát člověk, který vystuduje všeobecnou medicínu a následně se specializuje na obor kožní lékařství. Samotné studium trvá minimálně 6 let a následuje takzvaná specializovaná příprava, která zabere minimálně 3 roky dalšího náročného studia. Je zřejmé, že vzdělání je hlavním pilířem tohoto oboru. Vzhledem k tomu, že ve studiu medicíny je řada specializací, má kožní lékařství mnoho příbuzných profesí, jako například anesteziolog, onkolog, fyzioterapeut ale i psychiatr a mnozí další.

Dermatologové mohou sloužit v nemocnicích, či v soukromých ordinacích, což ale vyžaduje splnění dalších podmínek.

Kožní lékaři se zabývají sledováním a prevencí, diagnostikováním a léčbou kožních nemocí u pacientů. Pod tento lékařský obor spadá též řešení obtíží s vlasy a nehty.

Dermatologie, jako lékařská věda, má rovněž řadu podoborů, tedy ještě užších specializací.

Požadavky na člověka, jež chce vykonávat tuto profesi, jsou vysoké. Kromě odpovídajícího vzdělání a zkušeností, musí být empatický, vyslechnout pacienta, měl by mít schopnost rychlého úsudku a samostatného a správného rozhodování. Jako každý lékař, tak i dermatolog, by měl upřednostňovat zájmy pacienta, nad zájmy svými. Vždy by měl dodržovat Hippokratovu přísahu a jednat tak, aby svými činy nepoškodil pacienta. V případě dermatologa chirurga je rovněž nutné vyzdvihnout manuální zručnost a často až neuvěřitelnou schopnost koncentrace a přesnosti, obzvláště hovoříme-li o mikrochirurgii a plastice.

Často bývá dermatologie spojena s venerologií, což je obor věnující se pohlavním chorobám, jejich prevenci a léčbě.

Mezi běžné činnosti dermatologa patří prohlídka a konzultace s pacientem, diagnostikování onemocnění, odebírání a vyhodnocování vzorků tkání, kožní korekce (například vyřezávání mateřských znamének) a předepisování léků.

Místem výkonu práce jsou ordinace, ať již soukromé, či nemocniční. Jde o práci v čistém, až sterilním prostředí, ale často s nebezpečným biologickým materiálem. Práce vyžaduje psychicky odolného jedince. Vzhledem ke stále častěji se vyskytujícím nádorovým onemocněním je nutné, aby byl každý lékař i tak trochu psycholog a uměl pracovat s lidmi i po psychické stránce, kdy je nutné sdělit nemocnému, či jeho příbuzným, nepříjemnou diagnózu citlivým způsobem.

K výkonu své práce potřebuje dermatolog speciální lékařské náčiní, chirurgické nástroje, dezinfekce a obvazový materiál a samozřejmě klidné ruce a bystrou mysl. Dalšími nezbytnými pomůckami jsou kancelářské potřeby a komunikační zařízení.

Toto povolání nemá žádná zdravotní omezení a nevyžaduje specifické jazykové znalosti, krom povinné latiny.

Požadované vzdělání: Vysokoškolské

Dermatolog volná místa

V současnosti pro pracovní pozici Dermatolog nenabízíme žádná volná místa, zkuste to později.