Botanik

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Další profese:

Letuška / Steward, Stavbyvedoucí, Hasič, Psycholog, Ekolog, Hygienik, Zedník, Fyzioterapeut, Farmaceut, Dirigent, Celník, Archeolog, Dermatolog, Auditor, Architekt, Veterinární lékař, Arborista, Psychiatr, Exekutor, Kameraman, Seřizovač CNC,


Práce v ČR

Botanik

Botanik je výzkumný pracovník, obdobně jako například genetik, antropolog, geolog nebo biolog. Botanik je užší specializací biologa, přičemž botanik se zabývá výzkumem, studiem a pozorováním rostlin a vším co s nimi souvisí. Botanik zkoumá celou floru, její historii a vývoj, to kam směřuje, popisuje ji a třídí do jednotlivých skupin či podskupin a má za úkol ji ochraňovat pro budoucí generace. K ochraně rostlin může značnou měrou pomoci a přispět schopný ekolog.

Botanik může pracovat takzvaně v terénu, kde se věnuje sběru a získávání vzorků (celých rostlin, semen, pylu či jiných součástí), které následně může podrobit výzkumu a analýze. Další část jeho práce se odehrává v laboratořích při samotném zkoumání získaných vzorků. Botanik může zkoumat alergizující druhy rostlin a jejich částí, a provádí takzvaný biomonitoring prostředí. Biomonitoringem rozumíme rozpoznávání změn v populacích jednotlivých druhů organismů či skupin organismů v určitém časovém horizontu. Tato činnost slouží k následnému vyhodnocování dopadu stavební činnosti člověka na planě rostoucí floru, případně volně žijící živočichy.

Botanici rovněž pozorují a zkoumají rostliny v jejich přirozeném prostředí nebo na místech zasažených ekologickou katastrofou. Během těchto výzkumných činností pořizují botanici často podrobné fotografie, které mohou sloužit jako dokumentace k projektům. Mohou spolupracovat nebo vytvářet odborné publikace či herbáře.

Výsledky činnosti botaniků jsou často využívány v pěstitelství, zemědělství, lesnictví a dalších oborech souvisejících s pěstováním nebo ochranou rostlin a životního prostředí obecně.

Botanici, jak již bylo řečeno, pracují často v terénu a to i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Velkou část pracovní doby tráví také v laboratořích, kde se věnují samotné výzkumné činnosti.

Autorská činnost a dokumentování projektů pak probíhá většinou v kancelářích či soukromých pracovnách.

Botanici by měli být lidé bez zrakových vad a obtíží a bez obtíží s jemnou motorikou. Fyzická odolnost je výhodou. Povolání není absolutně vhodné pro osoby trpící na pylové a podobné alergie.

Botanici při své práci využívají speciální pomůcky pro získávání vzorků rostlinného materiálu, dále pak laboratorní techniku, laboratorní sklo a výpočetní techniku.

Požadované vzdělání: Vysokoškolské

Botanik volná místa

V současnosti pro pracovní pozici Botanik nenabízíme žádná volná místa, zkuste to později.