Autoelektrikář

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Další profese:

Stavbyvedoucí, Letuška / Steward, Choreograf, Hasič, Zootechnik, Uklízečka, Archeolog, Ekolog, Dermatolog, Psychoterapeut, Meteorolog, Anesteziolog, Školník, Dirigent, Architekt, Ergonom, Farmaceut, Dramaturg, Fyzioterapeut, Osvětlovač, Psycholog,


Práce v ČR

Autoelektrikář

Autoelektrikář je řemeslný obor zabývající se prací v automobilovém průmyslu, obdobně jako například autočalouník, automechanik nebo autoklempíř. Pro výkon této profese je nutné střední odborné vzdělání, přičemž střední odborné školy nabízejí přímo obor autoelektrikář ke studiu. Studium je obvykle tříleté, zakončené získáním výučního listu. Absolventi si pak mohou na střední škole dodělat ještě maturitní zkoušku.

Absolvent oboru může pracovat jako zaměstnanec pro automobilové dílny a servisy, nebo automobilové výrobní závody, případně jako podnikatel. Pokud chce autoelektrikář provozovat živnost, musí splnit zákonem dané podmínky a získat živnostenský list.

Náplní práce vyučeného autoelektrikáře je údržba, kontrola a případné opravy elektrických a elektronických součástí motorových vozidel. Vzhledem k tomu, že automobilový průmysl se posouvá neustále vpřed a elektrických a elektronických komponentů v motorových vozidlech přibývá, je tento řemeslný obor více než žádoucí a perspektivní. Autoelektrikář však nerozumí pouze elektronice v automobilech a jiných motorových vozidlech, ale musí znát rovněž, obdobně jako úzce specializovaný lékař musí znát anatomii celého lidského těla, kompletní konstrukci motorových vozidel a funkce jednotlivých součástí.

Při výkonu své profese provádí autoelektrikář mimo jiné kompletní diagnostiku vozů a na jejím základě dokáže určit případné závady na motorovém vozidle. Pokud se jedná o poruchy elektrických součástí, je zároveň schopen je uvést do funkčního stavu. Provádí rovněž preventivní údržbu motorových vozidel, většinou v servisech a autodílnách. Pokud není autoelektrikář schopen závadu opravit sám, přenechá tuto činnost automechanikovi.

Autoelektrikář pracuje, jak již bylo řečeno, v prostorách dílen a servisů, případně výroben automobilů. Hovoříme tedy o prostředí s velkým množstvím nečistot a hluku.

Autoelektrikář pro výkon své profese nepotřebuje znalost cizích jazyků, ale potřebuje být velice manuálně zručný a mít specifické odborné znalosti, které je nutné, vzhledem k neustále se vyvíjejícím technologiím, stále doplňovat a rozvíjet.

Autoelektrikář povětšinou pracuje běžných osm hodin denně, výjimečně může směnovat, což se obvykle týká spíše zaměstnanců velkých automobilových koncernů.

Pracovními nástroji autoelektrikáře jsou běžné ruční nástroje a nářadí, diagnostické a opravárenské nástroje a ostatní specifické přístroje a zařízení.

Požadované vzdělání: Střední odborné s výučním listem (maturitou)

Autoelektrikář volná místa

V současnosti pro pracovní pozici Autoelektrikář nenabízíme žádná volná místa, zkuste to později.