Architekt

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Další profese:

Stavbyvedoucí, Letuška / Steward, Hasič, Uklízečka, Choreograf, Zootechnik, Archeolog, Psychoterapeut, Dermatolog, Meteorolog, Anesteziolog, Ekolog, Školník, Dramaturg, Architekt, Farmaceut, Ergonom, Fyzioterapeut, Dirigent, Osvětlovač, Elektrikář,


Práce v ČR

Architekt

Pro výkon tohoto povolání je vysokoškolský titul v oboru architektury podmínkou. Architekti jsou zpravidla kreativní, výtvarně nadaní lidé s výbornou prostorovou představivostí. Architekti se věnují nejen projektování budov a staveb, ale rovněž existují takzvaní zahradní architekti, kteří se specializují na návrhy a nákresy zahrad a parků. Zahradní architekti mohou při výkonu své profese spolupracovat i s arboristy, jakožto specialisty na výsadbu, úpravu a ochranu dřevin.

Architekti se uplatňují také jako stále oblíbenější bytoví designeři, přičemž náplní jejich práce je v tomto případě navrhnout a zařídit svému klientovi interiér na míru.

Architektura jako obor studia má obrovskou budoucnost a její absolventi mají vysoké šance uplatnění, ať již jako živnostníci, či jako zaměstnanci stavebních společností. Při výkonu své profese spolupracují architekti se stavbyvedoucími a ti potom zadávají pracovní úkoly zedníkům.

Architekt ovládá předměty jako je technické kreslení, ekologie, demografie, ekonomika a další.

Náplní práce architekta jsou návrhy a nákresy obytných i neobytných budov a staveb, sportovních areálů, zahrad a veřejných prostranství, dále zajišťuje dohled a dozor nad realizací projektu a spolupracuje s investorem stavby.

Neméně důležité jsou pak činnosti jako zpracování podkladů pro územní plánování nebo zpracování dokumentace o vlivu navrhovaných staveb na životní prostředí, což mohou konzultovat s ekology.

Pracovními nástroji architekta jsou počítače se speciálními programy, kancelářská a komunikační technika, papíry, tužky a rýsovací potřeby a dále pak měřicí technika.

Místem výkonu práce architekta je kancelář (projekční), ale rovněž pracuje i v terénu při zaměřování stavby a následném dozoru nad provedením stavby. Rovněž může jednat s úředníky ve věci povolení stavby a s ochránci životního prostředí.

I z těchto důvodů by měl architekt umět jednat a mluvit s lidmi a mít příjemné vystupování. Architekti pracují s přesností na milimetry. Jeden milimetr na papíře může znamenat i metr ve skutečnosti. Architekt si nemůže dovolit nepřesnosti ve výpočtu a rýsování. Většinou se jedná o perfekcionistu, který dokáže převést váš sen o bydlení ve skutečnost.

Požadované vzdělání: Vysokoškolské

Architekt volná místa

PAMÁTKÁŘ-garant území pro agendu stavebních památek a památkově chráněných území v Jihočeském kraji
Národní památkový ústav
České Budějovice, České Budějovice, Senovážné nám., 230, 370 01
Směny: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 20720 - 31170
Od: 2019-10-02
PP na dobu určitou - zástup za MD Požadavky: VŠ vzdělání - architektura, stavební obor nebo další příbuzné obory, přednostně se zaměřením na památkovou péči; schopnost práce se stavební dokumentací; znalost práce s PC; ŘP"B" - aktivní řidič; výpis z rejstříku trestů; flexibilitu a samostatnost, dobré komunikační schopnosti Zam. výhody: stabilita státní příspěvkové organizace, možnost využívání pružné pracovní doby, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, volné vstupy na památkové objekty ve správě NPÚ v ČR a do vybraných institucí zřizovaných MK ČR, možnost rekreace na objektech ve správě NPÚ

Architekti
COPLAN Projekt s.r.o.
Hlavní město Praha, Praha, Jetelová, 3255, 106 00
Směny: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 18000 - 28000
Od: 2017-04-24
MV: Jetelová 3255/9a,106 00 Praha 10-Záběhlice Kontakt: Frontzová Věra, tel.: 244 463 483, e-mail: vera.frontzova@coplan.cz Požadavky: - znalost AutoCADu (nebo jiného CAD systému) - znalost BIM (Revit Architecture nebo jiný BIM software) - anglický / německý jazyk výhodou - samostatnost, zodpovědný přístup a spolehlivost, schopnost práce v týmu, zájem o architektonicko-stavební problematiku a chuť do práce Zaměstnanecké výhody: stravenky, dovolená 1 týden navíc, příspěvek na dopravu, odměny, příspěvky na ŽP a PP

Vedoucí Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži
Národní památkový ústav
Kroměříž, Kroměříž, Gen. Svobody, 1192, 767 01
Směny: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 25230 - 37920
Od: 2020-01-01
Místo výkonu práce Kroměříž - Náplň práce: zodpovídá za komplexní činnost a koncepci Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži, včetně přípravy a tvorby rozpočtu MCZK, činnost MCZK zahrnuje především: metodickou činnost v oblasti péče o památky zahradního umění, zejména přípravy, schvalování a hodnocení odborných metodických materiálů, odborných statí, edukačních programů, přednášek, pracovních seminářů a konferencí, poskytování konzultací apod., edukační činnost v oblasti prezentace památek zahradního umění široké laické veřejnosti, odbornou pomoc pro výkon památkové péče na území Zlínského kraje v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, odbornou spolupráci a metodickou pomoc na úseku péče o památky zahradního umění ve správě NPÚ, vědecko-výzkumnou činnost v oblasti památek zahradního umění, rozvoj spolupráce NPÚ se zahraničními subjekty v oblasti památek zahradního umění - požadavky: VŠ vzdělání zahradního, ekonomického nebo univerzitního směru, praxe v oboru předepsaného vzdělání min. 6 let, praxe v řídící pozici min 3 roky, aktivní znalost anglického nebo německého jazyka slovem i písmem, řidičský průkaz skupiny B, aktivní schopnost a ochota řízení služebního vozu, znalost práce na PC, flexibilita, samostatnost, zodpovědnost, administrativní a organizační schopnosti, manažerské a komunikační dovednosti, kreativní přístup k řešení pracovních otázek a problémů, praxe či další vzdělání v oblasti pedagogiky, prezentace a interpretace kulturního dědictví, památkové péče výhodou - nabízíme: platové zařazení a ohodnocení dle zák. č. č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. plat. třída 13, pět týdnů dovolené, možnost dalšího vzdělávání, zaměstnanecké benefity (služební mobil a výhodné tarify pro rodinné příslušníky, příspěvek na stravování, volný vstup na všechny památkové objekty spravované NPÚ i pro rodinné příslušníky) - Typ smluvního vztahu: Jmenování do funkce vedoucího MCZK územního odborného pracoviště, Národního památkového ústavu v Kroměříži na plný úvazek na dobu jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou - Požadavky na obsah přihlášky: průvodní dopis (přihláška), motivační dopis, návrh koncepce činnosti MCZK, strukturovaný profesní životopis a kontaktní údaje - Podmínkou pro jmenování vybraného uchazeče je doložení následujících dokumentů: úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doložení občanské bezúhonnosti výpisem z rejstříku trestů ne starším tři měsíců - Požadavky na podání přihlášky: Přihlášku se všemi požadovanými doklady doručte v zapečetěné obálce nejpozději do 15.11.2019 do 11 hodin na podatelnu na adrese: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, k rukám Ing. Nelly Komendové, ředitelky, Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž. Na obálku vyznačte: NEOTVÍRAT: Výběrové řízení na pozici vedoucího MCZK při NPÚ, ÚOP v Kroměříži - Informace k organizaci výběrového řízení: Výběrové řízení bude probíhat ve dvou kolech. Úspěšní uchazeči z prvního kola budou pozváni na druhé kolo, které bude probíhat formou pohovoru před výběrovou komisí jmenovanou ředitelkou NPÚ, UOP v Kroměříži. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodu. Podáním přihlášky do výběrového řízení dává zaměstnanec souhlas se zpracováním osobních údajů dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, za účelem realizace to

Architekt Města Kutná Hora
Město Kutná Hora
Kutná Hora, Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí, 552, 284 01
Směny: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 500 - 800
Od: 2020-01-01
Pracovní vztah: Smlouva s architektem města - Smlouva o odborné pomoci (příkazní smlouva) bude (mj.) obsahovat ujednání: x Uzavření pracovního vztahu od 1. 1. 2020 a na dobu neurčitou s oboustrannou tříměsíční výpovědní dobou. x Městský architekt se nebude moci zúčastnit jako soutěžící případných architektonických soutěží vyhlašovaných městem, ani provádět projektovou činnost ve výstavbě pro ostatní subjekty na území města Kutná Hora. x Licenční ujednání o právu města bez další úplaty dále nakládat s návrhy městského architekta a užívat je k dalšímu rozpracování, realizaci či jiným potřebným způsobem. Požadavky zaměstnavatele: Uchazeč musí splnit základní podmínky: x občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR x ovládá český jazyk x je plnoletý x je způsobilý k právním úkonům x je bezúhonný a další podmínky: x dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus nebo příbuzného oboru v magisterském stupni studijního programu x koncepční myšlení, analytické schopnosti x schopnost uvažovat o potřebách a možnostech města x dobré komunikační a prezentační schopnosti x schopnost zpracovávat srozumitelné texty x znalosti ve vztahu k zadávání a vedení projektů, veřejných zakázek a architektonických soutěží x znalost stavebního zákona a prováděcích a souvisejících předpisů x orientace v oblasti památkové péče a znalost zákona o státní památkové péči x výhodou autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, v oboru architektura nebo územní plánování nebo se všeobecnou působností. Všechny bližší informace (předpoklady, požadavky) k obsazení tohoto pracovního místa jsou zveřejněny ve vyhlášeném výběrovém řízení. Přihlášku s dalšími požadovanými dokumenty uchazeči doručí na adresu: Městský úřad Kutná Hora, oddělení personální a krizového řízení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora do 31.10.2019 včetně poštou nebo osobně v obálce na podatelnu Městského úřadu Kutná Hora. Obálku označí: "Neotvírat Výběrové řízení na pracovní pozici Architekt města Kutná Hora". Stručný popis pracovní činnosti: Hlavní náplní je konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu města Kutná Hora pro potřeby a v zájmu města. Konzultační činnost v oblastech architektury města pro potřeby veřejnosti. Zastupování města v oblastech architektury a urbanismu města Kutná Hora jako účastníka správních řízení bude-li k tomu vystaveno příslušné pověření. Další činnost v uvedené oblasti dle níže uvedené náplně, zahrnující např. zpracovávání návrhů změn a dalších záměrů bude-li k tomu vystaveno příslušné pověření.

Architekt- projektant budov
MS architekti s.r.o.
Hlavní město Praha, Praha, U Nikolajky, 1085, 150 00
Směny: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 30000 - 35000
Od: 2019-11-01
Kontakt:e-mail: sobotnikova@msgroup.cz Požadavky: Preferujeme znalost Ukrajinštiny , Ruštiny Praxe v oboru min 5 let , seniorní pozice – vedoucí zakázek

Projektový manažer interiérů
Radek Szabó
Brno-město, Brno, Zábrdovická, 25, 615 00
Směny: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 25000 - 35000
Od: 2018-10-01
Životopisy posílejte na info@szabo-interier.cz www.szabo-interier.cz, facebook szabo interier Nabízíme kreativní a tvořivou práci v tvorbě interiérů a exteriérů firmy SZABO interier, na pozici projektový manažer. Pozice je vhodná pro architekty. Jedná se o velmi komplexní práci, od velmi osobního přístupu ke klientům přes tvorbu nabídek dle navrženého projektu a následný dohled nad realizací ve stavební a interiérové části. Práce v příjemném kolektivu a příjemném prostředí. PRO DOSAŽENÍ DOBRÝCH VÝSLEDKŮ POTŘEBUJETE: ochotu pracovat s lidmi a umět jim naslouchat, dokázat zhmotnit jejich představy. Převzít plnou zodpovědnost za vedení zakázky od A do Z. Umět si dobře organizovat čas. Ochota učit se novým věcem. Požadována znalost v programu AutoCAD, SketchUp. Řidičský průkaz sk. B Vysoká finanční odměna dle zapracování a obratu zakázek. Zaměstnanecké výhody: telefon, provizní systém z obratu

Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
Moravskoslezský kraj
Ostrava-město, Ostrava, 28. října, 2771, 702 00
Směny: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 24020 - 36110
Od: 2018-12-01
Pracoviště: Krajský úřad v Ostravě - Moravskoslezský kraj Kontakt: výběrové řízení - oznámení o výběrovém řízení je na adrese www.msk.cz v sekci volná místa Přihlášku do výběrového řízení a uvedené materiály je nutné doručit na podatelnu krajského úřadu do 30. 11. 2018 na adresu: MORAVSKOSLEZSKY KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v pozvánce nebo oznámeny přes e-mail. VŠ magisterské - zaměření právní, stavební nebo architektonické. Praxe v oblasti územního plánování nebo stavebního řádu minimálně 5 let, výhodou praxe v oboru ve veřejné správě. Manažerské zkušenosti s řízením kolektivu výhodou. Znalosti následujících předpisů: zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Vysoká úroveň vystupování, ústního a písemného projevu. Vysoké pracovní nasazení, flexibilita, schopnost analyticky a koncepčně myslet. Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet). Výhodou znalost práce s GINIS a zkouška zvláštní odborné způsobilosti, řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Znalost anglického jazyka na úrovni B1. Požadované doklady: a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, d) osvědčení vydané MV podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., e) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., f) přihláška.

Architekti
GEBAS atelier architects s.r.o.
Hlavní město Praha, Praha, Argentinská, 286, 170 00
Směny: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 25000 - 30000
Od: 2018-04-01
Místo výkonu práce: Argentinská 38, 170 00, Praha - Holešovice Způsob prvního kontaktu: E-mailem na adresu eliska.gebas@gebasatelier.cz Kontaktní osoba: paní Mgr. Gebas Eliška UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE: Do společnosti Gebas atelier architects hledáme kolegu na pozici architekt/ka. Hlavní náplní naší práce jsou projekty rodinných domů, jak obytných staveb, staveb občanského vybavení, tak průmyslových, polyfunkčních či sportovních objektů. Co bude náplní Vaší práce? - Navrhování občanských a průmyslových staveb, ve fázi studie a dokumentací pro územní rozhodnutí - koncepční návrhy objektů - dispoziční řešení, řešení interiéru, vizualizace - Tvorba projektové dokumentace všech stupňů - Spolupráce s vykonavatelem inženýrské činnosti - Občasné služební cesty Požadujeme: - Požadujeme samostatnou práci v software Archicad 18 a vyšší, základní - 3D modelování pro dosažení výstupů rozsahu technické dokumentace - VŠ stavební, obor pozemní stavby, nebo obor pozemní stavby a architektura - Samostatnost v hledání řešení, odpovědnost, pečlivost - Loajálnost vůči GAA - Aktivní přístup k práci - Spolehlivost - Obecný přehled ve stavebnictví - Zájem o stálé zlepšování našich produktů - Firemní politika - Technické znalosti v oboru - Znalost odborné terminologie - Časovou flexibilitu - Zájem o obor - Svědomitý přístup k práci - Vysoké pracovní nasazení - Min. 2 roky praxe, zkušenost s předprojektovou fází až po realizaci staveb, včetně spolupráce a koordinace s dodavateli staveb - Znalost stavebního práva a procesu územního a stavebního řízení - Znalost Archicad 18 a vyšší - Znalost práce s MS Office (především MS Excel) - Zodpovědnost, samostatnost a pro-aktivita v řešení problémů, příjemné vystupování - Znalost anglického jazyka - ŘP skupiny B ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY: nabízíme: - Kvalifikovanou práci v příjemném pracovním kolektivu - Motivující ohodnocení úměrné výkonu - Stabilní zázemí prosperující společnosti - mobilní telefon

ARCHITEKT/KA - PROJEKTANT/KA
BITTNER architects s.r.o.
Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Fr. Kupky, 325, 518 01
Směny: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 6000 - 0
Od: 2017-04-01
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE Kontakt zasláním životopisu na e-mail jana.bittners@seznam.cz nebo telefonicky. - VŠ - znalost AutoCad - spolupráce na projektech od interiérů po územní studie - tvorba kvalitních vizualizací - práce cca 3 dny v týdnu.