Arborista

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Další profese:

Stavbyvedoucí, Letuška / Steward, Hasič, Choreograf, Uklízečka, Zootechnik, Archeolog, Psychoterapeut, Dermatolog, Ekolog, Meteorolog, Anesteziolog, Školník, Dramaturg, Architekt, Farmaceut, Ergonom, Fyzioterapeut, Dirigent, Osvětlovač, Scénárista,


Práce v ČR

Arborista

Latinské slovo ARBOR překládáme do češtiny jako strom. Laicky řečeno je tedy arboristika obor zabývající se stromy a péčí o ně. Arborista je specialista, který vystudoval přírodovědecký obor na vysoké škole se zaměřením na dřeviny a péči o ně. Možnost studovat arboristiku jako zcela samostatný obor mají mladí milovníci přírody poměrně krátce a to pouze na Mendelově univerzitě v Brně. Studenti v České republice se tomuto oboru v rámci svého studia mohou věnovat přibližně poslední dvě desetiletí, a proto je odborníků s touto specializací u nás zatím celkem poskrovnu. Arboristika zajímavě propojuje okrasné zahradnictví a lesnictví. Po dokončení studia se může absolvent věnovat vystudovanému oboru, nebo zůstat na univerzitě jako vysokoškolský učitel.

Náplní práce arboristy je především péče o dřeviny pěstované mimo divokou přírodu (lesy), tedy stromy a keře rostoucí v městském prostředí jako jsou například parky a aleje. Zahrnuje však i péči o významné městské či státní stromy. Úkolem arboristy je taktéž vytipovat narušené či nemocné dřeviny, označit a následně zajistit jejich pokácení či prořez s ohledem na zájem dřeviny a rovněž bezpečnost občanů. Během studia se arborista též naučí rozpoznávat a léčit choroby dřevin, rekultivovat zahrady ale též výborně zvládat českou legislativu. Arboristé jsou důležití odborníci pro správu veřejné a komunální zeleně. Těmto lidem jsme vděční za to, že park, ve kterém odpočíváme po práci, vypadá tak jak vypadá a můžeme se v něm i při nepřízni počasí cítit bezpečně. Arborista může při výkonu své profese spolupracovat se zahradními architekty.

Arborista vždy jedná v zájmu ochrany životního prostředí a neméně i ochrany občanů. Jedná se o vysoce specializovaného člověka s odborným vysokoškolským vzděláním. V České republice rovněž existuje seznam certifikovaných arboristů (certifikáty je možné získat až po řádném studiu na VŠ v programech celoživotního vzdělávání), jež je spolehlivým zdrojem skutečných odborníků. Arborista nesmí mít strach z výšek, jelikož arboristé jsou často též tzv. stromolezci a pohybují se ve velkých výškách, jen s pomocí speciálního lezeckého vybavení.

Arborista pracuje nejčastěji v terénu, ale část svého času věnuje i kancelářské práci a vedení evidence. Pracovními nástroji jsou rekultivační nástroje, motorové pily, dendrologické pomůcky, lezecké vybavení a kancelářská a komunikační technika.

Pro výkon této profese je nutná dobrá fyzická kondice a vynikající zdravotní stav, vzhledem k práci v různých klimatických podmínkách.

Požadované vzdělání: Vysokoškolské

WWW: wikipedia

Arborista volná místa

V současnosti pro pracovní pozici Arborista nenabízíme žádná volná místa, zkuste to později.