Práce ŘEDITEL/ŘEDITELKA Mateřské školy "Tanvaldská", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace Liberec

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v ČR

ŘEDITEL/ŘEDITELKA Mateřské školy "Tanvaldská", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace

Tato práce je již obsazena. Vyberte si jinou, přejít na hlavní stranu
ŘEDITEL/ŘEDITELKA Mateřské školy "Tanvaldská", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC IČ:262978
Liberec, Liberec, Tanvaldská, 50, 463 11
Mgr. Markéta Křečková
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 25020 - 29400
Vhodné pro: Vysokoškolské
Nástup od: 2018-08-01
Kontakty: +420 482 428 831 kreckova.marketa@vratislavice.cz
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky: vzdělání, praxe a další předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školských předpisů a morální bezúhonnost. K přihlášce přiložte: - úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně ověřená kopie odkladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný druh školy či školského zařízení (v případě dosažení odborné kvalifikace v jiném než českém jazyce je nutné doložit úředně ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého jazyka) - doklad o celkovém o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem - lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkonu činnosti ředitele (ne starší než 3 měsíce) - strukturovaný životopis - koncepci rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A 4) - výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) Přihlášky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do pondělí 30. 7. 2018 do 12:00 hodin na adresu: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, 463 11, Liberec 30; osobně na sekretariát MO - podatelnu č. dveří 22. Případné dotazy na Mgr. Markétu Křečkovou, vedoucí odboru kultury, školství a sportu, tel. 482 428 831 nebo e-mailem: kreckova.marketa@vratislavice.cz

Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) - Management