Práce Pokladní - místní poplatky Ústí nad Labem

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v ČR

Pokladní - místní poplatky

Tato práce je již obsazena. Vyberte si jinou, přejít na hlavní stranu
Pokladní - místní poplatky
Statutární město Ústí nad Labem IČ:81531
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Národního odboje, 794, 400 03
Ivana Voldánová
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 17360 - 26110
Vhodné pro: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Nástup od: 2018-09-01
Kontakty: +420 475 273 914 ivana.voldanova@mag-ul.cz
Místo výkonu práce: Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov. Předpoklady pro výkon funkce: uvedené v ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb., (o úřednících) v platném znění: " fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem s trvalým pobytem na území ČR, " dosáhla věku 18 let, " způsobilost k právním úkonům, " občanská a morální bezúhonnost - za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí jako by nebyla odsouzena, " výborná znalost českého jazyka. Požadavky pro uchazeče: " minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, výhodou ekonomického směru, " vítána praxe na obdobné pracovní pozici a praxe ve veřejných službách a správě, " výhodou znalost a orientace v otázkách: o vedení pokladní agendy, o agendy místních poplatků (poplatek za psa, užívání veřejného prostranství apod.) " schopnost samostatného úsudku a rozhodování, příjemné vystupování, komunikativnost, flexibilita, dobrý písemný projev, " znalost práce na PC - MS Office 2010 (Word, Excel, Outlook). Náplň činnosti: " komplexní vedení agendy pokladny (příjem a výdej hotovosti), " inventarizace pokladní hotovosti, " vyměřování místních poplatků, jejich správa, výběr a případné vymáhání. PRACOVNÍ POZICE JE VHODNÁ I PRO ABSOLVENTY/KY! Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto údaje uchazeče: " Název příslušné funkce " Titul, jméno, příjmení " Datum a místo narození " Státní příslušnost " Adresa trvalého pobytu " Číslo občanského průkazu " Datum a podpis uchazeče K přihlášce je nutno doložit tyto doklady: " Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech, dovednostech týkajících se správních činností a uvedením kontaktů, zejména emailové adresy a telefonního čísla, " Výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), " Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pracovní poměr: na dobu neurčitou Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018, případně dle dohody Platové zařazení: V souladu s příslušnými právními předpisy - nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v 9. platové třídě. Lhůta pro podání přihlášky : nejpozději do 18. 7. 2018 - 13.00 hodin. Způsob podání přihlášky: osobně v podatelně ÚMO Ústí nad Labem - Střekov, nebo písemně na adresu: ÚMO Ústí nad Labem - Střekov Národního odboje 794/15 400 03 Ústí nad Labem v zalepené obálce zřetelně označené: NEOTVÍRAT - "VŘ Pokladní/místní poplatky " s uvedením jména, příjmení a adresy uchazeče.

Pokladníci v organizacích - Finance