Práce ZAMĚSTNANEC FINANČNÍHO ODBORU - REFERENT Zlín

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v ČR

ZAMĚSTNANEC FINANČNÍHO ODBORU - REFERENT

Tato práce je již obsazena. Vyberte si jinou, přejít na hlavní stranu
ZAMĚSTNANEC FINANČNÍHO ODBORU - REFERENT
Město Valašské Klobouky IČ:284611
Zlín, Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí, 189, 766 01
Ing. Karel Švach, MPA, tajemník MěÚ
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20000 - 0
Vhodné pro: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Nástup od: 2018-09-01
Kontakty:
Město Valašské Klobouky vypisuje Výběrové řízení NA OBSAZENÍ FUNKČNÍHO MÍSTA: ZAMĚSTNANEC FINANČNÍHO ODBORU - REFERENT Předpoklady: - občan ČR, cizí státní občan mající v ČR trvalý pobyt - způsobilost k právním úkonům - bezúhonnost, zdravotní způsobilost - nutná znalost jednacího jazyka - vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání ekonomického směru - orientace v legislativě týkající se vykonávané agendy a správního řízení - psychická odolnost vůči zátěži a stresu - ochota k dalšímu vzdělávání - komunikativnost, asertivita, pečlivost, důslednost, samostatnost - flexibilita, schopnost týmové práce - osvědčení zvláštní odborné způsobilosti výhodou - znalost práce na PC - ŘP skupina "B" (aktivní řidič/ka) Přihláška uchazeče musí obsahovat: - jméno, příjmení a titul - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu (vč.čísla telefonu, e-mail adresy) - číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana - datum a podpis uchazeče K přihlášce nutno doložit: - životopis, zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, týkajících se vykonávané funkce - originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další osvědčení nebo certifikáty Vykonávaná činnost: - správní řízení ve věci komunikací II. a III třídy, místních a účelových komunikací Požadovaná znalost právních předpisů nutných pro zajištění výše uvedených agend: - zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků - zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplňků - zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplňků pro některé vybrané účetní jednotky - znalost rozpočtové skladby výhodou Místo výkonu funkce: pracoviště Městského úřadu Valašské Klobouky Platové podmínky: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - platová třída 10 Pracovní poměr: na dobu neurčitou Předpokládaný nástup: září 2018 Lhůta pro podání přihlášky: do 16. července .2018 Přihlášku zašlete: - poštou na adresu: Městský úřad Valašské Klobouky, Masarykovo nám.189, 766 01 Valašské Klobouky - nebo předete osobně na podatelně Městského úřadu Valašské Klobouky Na obálku uveďte "ZAMĚSTNANEC FINANČNÍHO ODBORU" Účastník výběrového řízení souhlasí, aby jeho osobní data poskytnutá zadavateli byla interně použita pro účely výběrového řízení na výše uvedenou pozici, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Ostatní úředníci v oblasti finančnictví - Administrativa