Práce Hospodářka školy Ústí nad Labem

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v ČR

Hospodářka školy

Tato práce je již obsazena. Vyberte si jinou, přejít na hlavní stranu
Hospodářka školy
Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace IČ:831085
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Winstona Churchilla, 1368, 400 01
Bc. Marek Korbélyi, ředitel
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 14240 - 21470
Vhodné pro: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Nástup od: 2018-12-01
Kontakty: +420 475 211 914 korbelyi@zuserandove.cz
Místo výkonu práce: Winstona Churchilla 1368/4, Ústí nad Labem-centrum. PRACOVNÍ NÁPLŇ Pokladna Zodpovídá za peněžní hotovost v pokladně školy na základě dohody o hmotné odpovědnosti. Vyzvedává a ukládá pokladní hotovost v peněžním ústavu do pokladny organizace. Vyzvedává a ukládá pokladní hotovost v bankomatu peněžního ústavu a do pokladny organizace, pomocí přidělené platební karty. Vede pokladnu - provádí hotovostní operace, vystavuje příjmové a výdajové pokladní doklady. Vede pokladní knihu (korunovou, valutovou). Zodpovídá za školní trezoru s pokladní hotovostí, kontroluje jeho uzamčení. Vyúčtovává služební cesty (tuzemské i zahraniční), kontroluje formální správnost cestovního příkazu. Administrativa Vyřizuje běžnou korespondenci školy, přináší a odnáší poštu. Vede knihu došlé pošty, odeslané pošty. Vede evidenci výběrových řízení nad 50 tisíc. Vede evidenci zakázek do 50 tis Kč. Materiální oblast a provoz Zajišťuje objednávky podle pokynů ředitele školy (učební potřeby, tiskopisy, služby) a vede jejich evidenci v knize objednávek. Zpracovává žádanky na nákup zboží a služeb dle platné legislativy. Provádí samostatný nákup vybraného sortimentu zboží, zajišťuje jeho distribuci na určené místo. Vede evidenci majetku. Vybírá dodavatele podle směrnice ředitele o veřejných zakázkách do 50 tisíc. Zodpovídá za přidělení inventárních čísel. Provádí inventarizaci majetku, pokladny a cenin. Na základě likvidačního protokolu provádí záznamy v rejstříku, inventárních knihách a kartách. Zpracovává seznam osobních ochranných pracovních pomůcek jejich přidělení pracovníkům školy. Vede evidenci přiděleného archivu hudebních nástrojů, půjčování nástrojů a zodpovídá za stav tohoto archivu. Personální Zakládá nové osobní spisy zaměstnanců a připravuje podklady pro nové pracovní smlouvy Zajišťuje pravidelné lékařské prohlídky zaměstnanců Vede evidenci služebních cest Vede evidenci DVPP Vypracovává rozvrhy pracovních směn pro každého zaměstnance Vede evidenci nemocenských lístků, dovolené a služebních cest a předkládá je ke zpracování ekonomce školy. Vede evidenci docházky, nároku na stravenky (dle docházky), doplňuje dovolené, služební cesty, rozvrhové změny a nemoci a předkládá ke zpracování ekonomce školy. Ostatní Zabezpečuje PO, BOZ a BOZP. Organizačně a technicky zabezpečuje kulturní a společenské akce školy. Zajišťuje přípravu a pořizování propagačních předmětů, brožur a letáků pro potřeby školy. Nakupuje a vydává stravenky, pohyb eviduje v knize cenin. Vede evidenci úplaty za vzdělávání, půjčovné, vyřizuje úplatu po splatnosti. Vystavuje faktury. Zaznamenává omluvenky žáků a informuje učitele v knize omluvených. V případě mimořádných pracovních situací může ředitel školy pověřit pracovníka novými úkoly. Průběžně sleduje legislativní změn týkající se její pracovní náplně. Eviduje přihlášky na Kurzy pro dospělé a vystavuje faktury na tuto i jinou doplňkovou činnost. Požadovaný profil: Úplné SŠ, nebo vyšší vzdělání ekonomického směru výhodou Praxe ve školské příspěvkové organizaci jako hospodářka výhodou Praxe ve funkci personalistky školské příspěvkové organizace výhodou Znalost příslušných zákonů, vyhlášek a směrnic Znalost práce s počítačem MS Office vč. programových aplikací pro účetnictví, znalost práce v Money S3 a Avensio výhodou Komunikační a organizační schopnosti Flexibilita, samostatnost, důslednost, odpovědnost Zájem o da

Odborní pracovníci hospodářské správy - Administrativa