Práce Vrchní referent/rada - sociální pracovník, KoP Plzeň - město v Oddělení PnP a DOZP Odboru nepojistných sociálních dávek Plzeň-město

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v ČR

Vrchní referent/rada - sociální pracovník, KoP Plzeň - město v Oddělení PnP a DOZP Odboru nepojistných sociálních dávek

Tato práce je již obsazena. Vyberte si jinou, přejít na hlavní stranu
Vrchní referent/rada - sociální pracovník, KoP Plzeň - město v Oddělení PnP a DOZP Odboru nepojistných sociálních dávek
Úřad práce České republiky IČ:72496991
Plzeň-město, Plzeň, Kaplířova, 2731, 301 00
Www.portal.mpsv.cz/web/upcr-kariera
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 18810 - 0
Vhodné pro: Vyšší odborné
Nástup od: 2018-07-01
Kontakty:
Plné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení včetně potřebných formulářů pro podání přihlášky naleznete na https://portal.mpsv.cz/web/upcr-kariera pod příslušným místem pracoviště a č.j. UPCR-2018/45445-78099810“. Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 31. května 2018, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Plzni, Kaplířova 7, 320 73 Plzeň, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna@pm.mpsv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6gyzph2. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2018/45445-78099810“.

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace - Administrativa