Práce Právník/právnička Olomouc

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v ČR

Právník/právnička

Tato práce je již obsazena. Vyberte si jinou, přejít na hlavní stranu
Právník/právnička
Statutární město Olomouc IČ:299308
Olomouc, Olomouc, Horní náměstí, 583, 779 00
Informace
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20450 - 30750
Vhodné pro: Bakalářské
Nástup od: 2018-02-26
Kontakty: +420 585 513 204/294/295/298
Místo výkonu práce: Magistrát města Olomouce. Pracovní poměr: na dobu neurčitou. Druh práce: výkon komplexních, koncepčních právních činností statutárního města Olomouce zařazených v odboru majetkoprávním. Požadavky a předpoklady: - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu - obor: právo, právní věda - praxe ve veřejné správě výhodou - praxe v oblasti dispozic nemovitými věcmi výhodou - znalosti a dovednosti: adaptabilita a analytické schopnosti, samostatnost, flexibilita, schopnost jednat s lidmi, dobrá znalost práce na PC (Word, Excel), ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům Náležitosti přihlášky jsou: - jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana - datum a podpis uchazeče K přihlášce je nutno přiložit: - strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 26. února 2018 na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/294/298/295. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: http//edeska.olomouc.eu (kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance statutárního města Olomouce; Vyhledat) nebo na oddělení personálním a právním.

Podnikoví právníci - Právo