Práce ÚŘEDNÍK ODBORU BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Karlovy Vary

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v ČR

ÚŘEDNÍK ODBORU BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Tato práce je již obsazena. Vyberte si jinou, přejít na hlavní stranu
ÚŘEDNÍK ODBORU BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
Karlovarský kraj IČ:70891168
Karlovy Vary, Karlovy Vary, Závodní, 353, 360 21
Naděžda Domecká
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 18810 - 0
Vhodné pro: Vysokoškolské
Nástup od: 2018-03-01
Kontakty:
ÚŘEDNÍK ODBORU BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Výhodou: - Všeobecný přehled o činnosti veřejné správy a krajského úřadu. - Praxe ve veřejné správě. - Zkušenosti s tvorbou preventivních strategických plánů. - Zkušenosti s realizací preventivních projektů na místní úrovni. - Orientace v dotačních titulech na místní, krajské i republikové úrovni. - Orientace v právních předpisech. - Analytické a koncepční myšlení. - Samostatnost, organizační a komunikační schopnosti, týmová práce. - Uživatelská znalost práce s PC a MS Office. - Řidičský průkaz skupiny B. Náležitosti písemné přihlášky: dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů: jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození zájemce; státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana); datum a podpis zájemce Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů: strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem); ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání; další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce v přihlášce uveďte kontakt (telefonní číslo případně email). Místo a způsob podání přihlášky: osobně na podatelně krajského úřadu písemně na adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, Naděžda Domecká oddělení personálních věcí a vzdělávání Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Bližší informace o činnostech odboru a pracovní pozici získáte na adrese www.kr-karlovarsky.cz nebo u JUDr. Krause na tel.č. 354 222 190

Ostatní úředníci jinde neuvedení - Administrativa