Práce ŘEDITEL/KA Karlovy Vary

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v ČR

ŘEDITEL/KA

Tato práce je již obsazena. Vyberte si jinou, přejít na hlavní stranu
ŘEDITEL/KA
Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace IČ:69979359
Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krušnohorská, 735, 360 10
Ing. Bc František Škaryd
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 26570 - 36700
Vhodné pro: Vysokoškolské
Nástup od: 2018-07-01
Kontakty: +420 353 151 270,775 878 562 f.skaryd@mmkv.cz
ŘEDITEL/KA Kontakt: POUZE Škaryd František Ing. Bc, tel.: 353 151 270, 775 878 562 , e-mail: f.skaryd@mmkv.cz, výběrové řízení Požadavky: - předpoklady pro výkon činnosti ředitele stanovené v § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu školy, - organizační a řídící schopnosti, - občanská a morální bezúhonnost, - dobrý zdravotní stav. Náležitosti přihlášky: - úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný druh školského zařízení, - kopie dokladů o dalším vzdělávání, - doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, ze kterého je patrný druh práce a přesné časové vymezení, - strukturovaný životopis, - koncepce rozvoje školy s akcentem na kvalitu poskytovaného vzdělávání v maximálním rozsahu 4 stran formátu A4, - výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, - lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele (ne starší 2 měsíců), - souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkursního řízení. Termín podání přihlášek: 28.2.2018 včetně (přihláška musí být k uvedenému datu doručena do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary; nejedná se o datum podání k poštovní přepravě) Přihlášky zasílejte na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, odbor kultury, školství a tělovýchovy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary (obálku označte "KONKURS - NEOTVÍRAT"). Základní plat je uveden bez osobního příplatku a příplatku za vedení. Vzdělání a praxe je požadována dle zák. č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Kontakt a kontaktní osoba je za zřizovatele, nikoliv za zaměstnavatele.

Ostatní řídící pracovníci v oblasti vzdělávání - Management