Práce Služební místo odborný referent/vrchní referent - obnova katastrálního operátu, Technický odbor Olomouc

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v ČR

Služební místo odborný referent/vrchní referent - obnova katastrálního operátu, Technický odbor

Tato práce je již obsazena. Vyberte si jinou, přejít na hlavní stranu
Služební místo odborný referent/vrchní referent - obnova katastrálního operátu, Technický odbor
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj IČ:71185186
Olomouc, Olomouc, Jeremenkova, 110, 779 00
Mgr. et Mgr. Bronislava Bartošová
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 17360 - 26110
Vhodné pro: ÚSV
Nástup od: 2018-03-01
Kontakty: +420 585 552 415 bronislava.bartosova@cuzk.cz
Místo výkonu práce: Technický odbor, Jeremenkova 110/15, 772 11 Olomouc. Nástup 1. 3. 2018 nebo dle dohody. Nabízen služební poměr dle zákona o státní službě, platová třída 9, platový stupeň dle předchozí započitatelné praxe. Požadavek vzdělání: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor vzdělání pro toto služ. místo neNÍ stanoven služebním předpisem. Odborné otázky v průběhu výb. pohovoru budou kladeny z oblasti zeměměřictví (pojmy, souvislosti, praktické poznatky). Nutná alespoň základní orientace v problematice souv. s činností na nabízeném místě, znalost práce na PC, akceptace práce v terénu. Náplň práce: - zjišťování hranic při obnově mapováním, zeměměřické činnosti v terénu při obnově mapováním, revize katastru, zpracování výsledků měření a šetření, transformace rastrových souborů, výpočetní a zobrazovaní práce v grafickém prostředí Microstation. Podrobné info k podávání žádostí viz: http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Olomoucky-kraj/Volna-mista.aspx Zam. výhody: v kontextu zákona o státní službě a interních norem úřadu. Bližší informace poskytne: Mgr. et Mgr. Bronislava Bartošová e-mail: bronislava.bartosova@cuzk.cz, tel.: +420 775 771 211, +420 585 552 415 Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 31. ledna 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Jeremenkova 110/15, 772 11 Olomouc, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (ku.proolomokraj@cuzk.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: kp8adpb). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent - obnova katastrálního operátu, Technický odbor". Výběrový pohovor proběhne po otevření přihlášek na Katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj. Termín a hodina pohovoru budou uchazečům, jejichž žádost byla přijata, sděleny v předstihu.

Ostatní pracovníci v oborech příbuzných geologii a geofyzice - Věda a výzkum