Práce pověřenec pro ochranu osobních údajů Brno-město

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v ČR

pověřenec pro ochranu osobních údajů

Tato práce je již obsazena. Vyberte si jinou, přejít na hlavní stranu
pověřenec pro ochranu osobních údajů
Statutární město Brno IČ:44992785
Brno-město, Brno, Dominikánské náměstí, 196, 602 00
Ing. Bronislav Špaček JUDr. Rostislav Obrlík
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 22160 - 0
Vhodné pro: Vysokoškolské
Nástup od: 2018-02-01
Kontakty: +420 542 172 223,542 175 210
Tajemník Magistrátu města Brna vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice pověřenec pro ochranu osobních údajů s místem výkonu práce: Kancelář primátora města Brna Charakteristika pozice: Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů obsahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen nařízení) a další předpisy EU nebo členských států v oblasti ochrany údajů. K základním úkolům pověřence patří zejména: poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech v oblasti ochrany údajů; monitorování souladu zpracování údajů s tímto nařízením, dalšími předpisy EU nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně školení pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů; poskytování poradenství při posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů; spolupráce s dozorovým úřadem; působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad. Pověřenec implementuje a dohlíží na plnění opatření k zajištění povinností vyplývajících pro správce či zpracovatele údajů z nařízení. Tato opatření zahrnují především vhodná technická a organizační opatření k zajištění zpracování v souladu s nařízením (tzn. přijetí a dodržování příslušných interních předpisů), řádné a včasné plnění informační povinnosti ve vztahu k subjektům údajů (tzn. příprava informačních sdělení a žádostí o souhlas subjektů údajů se zpracováním údajů), vedení záznamů o všech činnostech zpracování údajů správce či zpracovatele, ohlašování případného narušení ochrany osobních údajů dozorovému úřadu a oznamování těchto případů subjektů údajů, poradenství při posuzování vlivu zpracování na ochranu osobních údajů a mnoho dalších opatření. Bližší informace o druhu práce podá: JUDr. Rostislav Obrlík, vedoucí Úseku organizačního, tel. č. 542 172 223, Ing. Bronislav Špaček, vedoucí Odboru obrany, tel. č. 542 175 210. Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová třída 12 - platový tarif od 22.160, Kč + příplatky dle nařízení vlády). Kvalifikační předpoklady a požadavky: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, velmi dobrá orientace v právních předpisech, zejména v oblasti ochrany údajů, orientace v právních předpisech vztahujících se k činnosti obcí, velmi dobrá schopnost všestranné komunikace, vysoké pracovní nasazení, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost, samostatnost, rozhodovací schopnosti, ochota se trvale vzdělávat, dobrý písemný projev a komunikační schopnosti. Dále výhodou: vzdělání v oboru právo nebo IT, praxe v oblasti ochrany osobních údajů, znalost informačních systémů veřejné správy, znalost principů veřejné správy, praxe ve veřejné správě, zkušenosti s jednáním s veřejností, běžná znalost alespoň jednoho světového jazyka (angličtina, němčina, francouzština, ruština). Termín nástupu: ihned nebo dle dohody Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje, příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv, 5 týdnů dovolené, výhody závodního stravování, různé příspěvky a další benefity dle Kolektivní smlouvy (např. 3 dny pracovního indispo

Ostatní odborní pracovníci v právní oblasti a příbuzných oborech - Právo