Práce Právník oddělení právního na odboru majetkovém, právním a správních činností Olomouc

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v ČR

Právník oddělení právního na odboru majetkovém, právním a správních činností

Tato práce je již obsazena. Vyberte si jinou, přejít na hlavní stranu
Právník oddělení právního na odboru majetkovém, právním a správních činností
Olomoucký kraj IČ:60609460
Olomouc, Olomouc, Jeremenkova, 1191, 779 00
JUDr. Hana Neumannová, Ph.D., vedoucí odd. právního
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20450 - 30750
Vhodné pro: Vysokoškolské
Nástup od: 2018-01-26
Kontakty: +420 585 508 421 h.neumannova@kr-olomoucky.cz
Pracoviště: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova č.p. 1191/40a, Olomouc. Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve. Charakteristika vykonávané práce: zajišťování právních služeb pro orgány Olomouckého kraje, zpracovávání stanovisek ke smlouvám uzavíraným Olomouckým krajem a k návrhům právních a vnitřních předpisů, příprava smluv, zastupování Olomouckého kraje v soudních sporech, agenda poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Požadavky: - dosažené vzdělání VŠ, obor vzdělání právo - znalosti oboru: soukromé právo, zejména smlouvy, zákon o krajích, zákon o svobodném přístupu k informacím - praxe ve veřejné správě výhodou, praxe v oboru v posledních 5 letech výhodou - jazykové znalosti: cizí jazyk (angličtina, francouzština, němčina) výhodou - další požadované dovednosti: uživatelská znalost PC (MS Office 2010), ŘP sk. B, samostatnost, komunikativnost, smysl pro týmovou práci, schopnost analyticky a koncepčně myslet. Přihlášky s požadovanými doklady doručte POUZE na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kancelář ředitele, Oddělení řízení lidských zdrojů, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 26. 1. 2018 do 12:00 hodin, kontaktní pracovník - vedoucí oddělení: JUDr. Hana Neumannová, Ph. D., telefon: 585 508 421, email: h.neumannova@kr-olomoucky.cz Předpoklady: - Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk. Bezúhonnost Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. V přihlášce je nutné uvést, že uchazeč splňuje požadavky uvedené v podmínkách výběrového řízení na dané místo v členění dle tabulky (např. znalost práce s výpočetní technikou-v jakých programech, praxe ve státní správě nebo samosprávě od … do … u organizace .. název, popř. reference sdělí .. jméno, příjmení, kontakt). K přihlášce připojte: - Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem). Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, je nutné doložit bezúhonnost čestným prohlášením. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo. Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.kr-olomoucky.cz - volná pracovní místa na KÚOK - přihláška do výběrového řízení - formulář. Dokument lze otevřít a stahovat pouze přes internet.

Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení - Právo