Práce Referent řízení o přestupcích v silničním provozu oddělení silniční dopravy na odboru dopravy a silničního hospodářství Olomouc

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v ČR

Referent řízení o přestupcích v silničním provozu oddělení silniční dopravy na odboru dopravy a silničního hospodářství

Tato práce je již obsazena. Vyberte si jinou, přejít na hlavní stranu
Referent řízení o přestupcích v silničním provozu oddělení silniční dopravy na odboru dopravy a silničního hospodářství
Olomoucký kraj IČ:60609460
Olomouc, Olomouc, Jeremenkova, 1191, 779 00
Mgr. Petr Hrdlička
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20450 - 30750
Vhodné pro: Vysokoškolské
Nástup od: 2018-01-26
Kontakty: +420 585 508 304 hrdlicka@kr-olomouc.cz
Místo výkonu práce: Krajský úřad Olomouckého kraje. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve. charakteristika vykonávané práce: rozhodování o odvolání proti rozhodnutí prvoinstančních orgánů, přezkoumávání pravomocných rozhodnutí prvoinstančních orgánů, kontrolní a metodická činnost vůči obcím s rozšířenou působností v oblasti přestupků v silničním provozu a přestupků souvisejících Požadavky: - dosažené vzdělání VŠ, obor vzdělání silniční doprava, veřejná správa, právo výhodou - znalosti oboru: zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon o silničním provozu, zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla správní řád, zákon o krajích - zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících výhodou - praxe ve veřejné správě výhodou, praxe v oboru v posledních 5 letech výhodou - jazykové znalosti: cizí jazyk (angličtina, francouzština, němčina) výhodou - další požadované dovednosti: uživatelská znalost PC (MS Office 2010), ŘP sk. B, samostatnost, komunikativnost, smysl pro týmovou práci, schopnost analyticky a koncepčně myslet. Přihlášky s požadovanými doklady zašlete POUZE na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kancelář ředitele, Oddělení řízení lidských zdrojů, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 26. 1. 2018 do 12:00 hodin, kontaktní pracovník - vedoucí oddělení: Mgr. Petr. Hrdlička, telefon: 585 508 304, email: hrdlicka@kr-olomoucky.cz Předpoklady: - Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk. Bezúhonnost Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. V přihlášce je nutné uvést, že uchazeč splňuje požadavky uvedené v podmínkách výběrového řízení na dané místo v členění dle tabulky (např. znalost práce s výpočetní technikou-v jakých programech, praxe ve státní správě nebo samosprávě od … do … u organizace .. název, popř. reference sdělí .. jméno, příjmení, kontakt). K přihlášce připojte: - Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem). Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, je nutné doložit bezúhonnost čestným prohlášením. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo. Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.kr-olomoucky.cz - volná pracovní místa na KÚOK - přihláška do výběrového řízení - formulář. Dokument lze otevřít a stahovat pouze přes internet.

Odborní pracovníci organizace a řízení - Administrativa