Práce odborný referent/vrchní referent v Oddělení vyměřovacím I, Odbor vyměřovací Pardubice

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v ČR

odborný referent/vrchní referent v Oddělení vyměřovacím I, Odbor vyměřovací

Tato práce je již obsazena. Vyberte si jinou, přejít na hlavní stranu
odborný referent/vrchní referent v Oddělení vyměřovacím I, Odbor vyměřovací
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ IČ:72080043
Pardubice, Pardubice, Boženy Němcové, 2625, 530 02
Ing. Ivona Čapská
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 19510 - 28260
Vhodné pro: ÚSV
Nástup od: 2018-03-01
Kontakty:
Služba zahrnuje zejména: - zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 23. ledna 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna2800@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky služebního úřadu ID: 95zn2bb. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo č. 280186 odborný referent/vrchní referent v Oddělení vyměřovacím I, Sekce ÚP v Pardubicích Finančního úřadu pro Pardubický kraj“.

Úředníci v oblasti daní - Administrativa