Práce Metodik účetnictví ÚSC oddělení účetnictví a výkaznictví na odboru ekonomickém Olomouc

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v ČR

Metodik účetnictví ÚSC oddělení účetnictví a výkaznictví na odboru ekonomickém

Tato práce je již obsazena. Vyberte si jinou, přejít na hlavní stranu
Metodik účetnictví ÚSC oddělení účetnictví a výkaznictví na odboru ekonomickém
Olomoucký kraj IČ:60609460
Olomouc, Olomouc, Jeremenkova, 1191, 779 00
Mgr. Olga Fidrová
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 15780 - 23730
Vhodné pro: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Nástup od: 2017-10-01
Kontakty: +420 585 508 501 o.fidrova@kr-olomoucky.cz
Místo výkonu práce: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova č.p. 1191/40a, Olomouc. Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve. Charakteristika vykonávané práce: provádění metodické činnosti v oblasti účetnictví a výkaznictví územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrola úplnosti a správnosti finančních, účetních výkazů a výkazů pomocného analytického přehledu a výkazů pomocného konsolidačního přehledu Požadavky: - dosažené vzdělání, SŠ s maturitní zkouškou, VOŠ, VŠ, obor vzdělání ekonomika výhodou - znalosti oboru podvojné účetnictví a rozpočet územních rozpočtů, zákon o krajích, zákon o obcích - praxe ve veřejné správě výhodou, praxe v oboru v posledních 5 letech výhodou - jazykové znalosti cizí jazyk (angličtina, francouzština, němčina) výhodou - další požadované dovednosti: uživatelská znalost PC (MS Office 2010), ŘP sk. B, samostatnost, komunikativnost, smysl pro týmovou práci, schopnost analyticky a koncepčně myslet Předpoklady: Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk, bezúhonnost. Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. V přihlášce je nutné uvést, že uchazeč splňuje požadavky uvedené v podmínkách výběrového řízení na dané místo v členění dle tabulky (např. znalost práce s výpočetní technikou-v jakých programech, praxe ve státní správě nebo samosprávě od … do … u organizace .. název, popř. reference sdělí .. jméno, příjmení, kontakt). K přihlášce připojte: Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem). Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, je nutné doložit bezúhonnost čestným prohlášením. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo. Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kancelář ředitele, Oddělení řízení lidských zdrojů, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 29. 9. 2017 do 12:00 hodin Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.kr-olomoucky.cz - volná pracovní místa na KÚOK - přihláška do výběrového řízení - formulář. Dokument lze otevřít a stahovat pouze přes internet.

Specialisté v oblasti účetnictví - Administrativa