Práce referent ochrany ovzduší oddělení ochrany životního prostředí na odboru životního prostředí a zemědělství Olomouc

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v ČR

referent ochrany ovzduší oddělení ochrany životního prostředí na odboru životního prostředí a zemědělství

Tato práce je již obsazena. Vyberte si jinou, přejít na hlavní stranu
referent ochrany ovzduší oddělení ochrany životního prostředí na odboru životního prostředí a zemědělství
Olomoucký kraj IČ:60609460
Olomouc, Olomouc, Jeremenkova, 1191, 779 00
RNDr. Zdenka Vymazalová
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 17100 - 25740
Vhodné pro: Vyšší odborné
Nástup od: 2017-10-01
Kontakty: +420 585 508 642 z.vymazalova@kr-olomoucky.cz
Místo výkonu práce: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc. Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve. Charakteristika vykonávané práce: výkon státní správy na úseku ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů Požadavky: - dosažené vzdělání VOŠ, VŠ, obor vzdělání ochrana životního prostředí, energetika výhodou - znalosti oboru technická ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší, správní řád, zákon o krajích, zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti v ochraně ovzduší výhodou - praxe ve veřejné správě výhodou, praxe v oboru v posledních 5 letech výhodou - jazykové znalosti cizí jazyk (angličtina, němčina nebo francouzština) výhodou - další požadované dovednosti: uživatelská znalost PC (MS Office 2010), ŘP sk. B, samostatnost, komunikativnost, smysl pro týmovou práci, schopnost analyticky a koncepčně myslet. Předpoklady: Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk. Bezúhonnost. Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. V přihlášce je nutné uvést, že uchazeč splňuje požadavky uvedené v podmínkách výběrového řízení na dané místo v členění dle tabulky (např. praxe ve státní správě nebo samosprávě od … do … u organizace .. název, popř. reference sdělí .. jméno, příjmení, kontakt). K přihlášce připojte: - Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností. - Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, je nutné doložit bezúhonnost čestným prohlášením. - Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo. Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.kr-olomoucky.cz - volná pracovní místa na KÚOK - přihláška do výběrového řízení - formulář. Dokument lze otevřít a stahovat pouze přes internet. Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kancelář ředitele, Oddělení řízení lidských zdrojů, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 29. 9. 2017 do 12:00 hodin.

Ostatní úředníci jinde neuvedení - Administrativa