Práce REFERENT/KA EKONOMICKÉHO ÚSEKU - POKLADNÍ České Budějovice

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v ČR

REFERENT/KA EKONOMICKÉHO ÚSEKU - POKLADNÍ

Tato práce je již obsazena. Vyberte si jinou, přejít na hlavní stranu
REFERENT/KA EKONOMICKÉHO ÚSEKU - POKLADNÍ
Město Borovany IČ:244686
České Budějovice, Borovany, Žižkovo nám., 107, 373 12
Email:
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 14540 - 0
Vhodné pro: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Nástup od: 2017-09-08
Kontakty: tajemnik@borovany-cb.cz
PP na dobu neurčitou, nástup ihned, nejpozději 1.12.2017, SŠ ekonomického směru. Náplň práce: samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví, např. majetku, pohledávek a závazků, na úseku zúčtovacích vztahů k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům a zúčtování daní a dotací, na úseku finančních prostředků a zdrojů, pohledávek a závazků, sledování a evidování pohybu finančních operací a kontrola zůstatků a hotovosti, vedení pokladny, evidence majetku, zajišťování inventarizace a závazků. Platové zařazení: tarifní třída 8 (nařízení vlády. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů) Požadavky: znalost podvojného účetnictví, znalost MS Office. Způsob přihlášení: uchazeči mohou zaslat písemnou přihlášku včetně příloh na adresu: Město Borovany, Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany, mailem na adresu: tajemnik@borovany-cb.cz, nebo osobně předat na podatelně MěÚ Borovany. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení, titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslužnost zájemce, místo trvalého pobytu číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis zájemce. K přihlášce se připojí tyto doklady: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Resjtříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Informace: Petr Poláček, vedoucí ekonomického úseku MěÚ Borovany, tel.: 387 001 341, email: finance@borovany-cb.cz Přihlášku je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 15.9.2017 do 10.00 hodin. Ústní pohovory proběhnou dne 18. a 19. 9 2017, konkrétní čas pohovoru bude uchazeči sdělen telefonicky nebo emailem. Město Borovany si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů případně zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastní na výběrovém řízení vzniknou.

Účetní všeobecní - Administrativa