Práce Sociální pracovník/pracovnice - výkon činností kuráto/kurátorky pro mládež na oddělení sociální prevence zařazený/á v odboru soc Olomouc

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v ČR

Sociální pracovník/pracovnice - výkon činností kuráto/kurátorky pro mládež na oddělení sociální prevence zařazený/á v odboru soc

Tato práce je již obsazena. Vyberte si jinou, přejít na hlavní stranu
Sociální pracovník/pracovnice - výkon činností kuráto/kurátorky pro mládež na oddělení sociální prevence zařazený/á v odboru soc
Statutární město Olomouc IČ:299308
Olomouc, Olomouc, Horní náměstí, 583, 779 00
Informace
Směnnost: Neurčeno, Mzda (min-max): 17100 - 25740
Vhodné pro: Vyšší odborné
Nástup od: 2017-09-25
Kontakty: +420 585 513 204/294/295/298
Místo výkonu práce: Magistrát města Olomouce. Druh práce: výkon sociálních činností statutárního města Olomouce zařazených v odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce. Požadavky a předpoklady: - dosažené vzdělání, obor - dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách: a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu, v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitní práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost. b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu. - praxe ve veřejné správě výhodou, - zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou, - znalost aktuálních právních předpisů ze sociálně-právní oblasti, - dovednost a zkušenost práce s klientem (včetně vedení spisové dokumentace), - schopnost samostatné práce a týmové spolupráce, dobré komunikační schopnosti, dobrá znalost práce na PC (MS Word Excel), řidičský průkaz skupiny B, ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům. Nabízíme: zajímavou a smysluplnou práci, zaškolení, podporu při dalším vzdělávání. Pracovní poměr na dobu určitou - zástup po dobu mateřské dovolené, řádné dovolené a rodičovské dovolené. Platová třída: 10. Náležitosti přihlášky jsou: - jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu, - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, - datum a podpis uchazeče K přihlášce je nutno přiložit: - strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - u vzdělání vysokoškolského v oborech, které nejsou v tomto oznámení uvedeny, doklad o splnění kvalifikačního předpokladu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 25. 9. 2017 na adresu Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č.p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/298/295/294. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese http://edeska.olomouc.eu (kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance statutárního města Olomouce; Vyhledat) nebo na oddělení personálním a právním. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Odborní pracovníci v oblasti sociální práce - Zdravotnictví