Práce Vedoucí odboru výstavby a rozvoje města Chomutov

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v ČR

Vedoucí odboru výstavby a rozvoje města

Vedoucí odboru výstavby a rozvoje města
Město Klášterec nad Ohří IČ:261939
Chomutov, Klášterec nad Ohří, nám. Dr. Eduarda Beneše, 85, 431 51
Dr. Ing. Radka Hodicová
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 17000 - 22000
Vhodné pro: Vysokoškolské
Nástup od: 2016-10-01
Kontakty: +420 474 359 645 hodicova@muklasterec.cz
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemnice Městského úřadu v Klášterci nad Ohří v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo: Vedoucí odboru výstavby a rozvoje města Druh práce: vedoucí odboru (vedoucí úředník) Místo výkonu práce: Městský úřad Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří Platová třída pracovní pozice dle Nařízení vlády. č. 564/2006 Sb.: 10 Pracovní poměr na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup: dle dohody Základní předpoklady pro výkon funkce: - fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, - občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk, - způsobilost k právním úkonům, - bezúhonnost ve smyslu § 4 zákona č. 312/2002 Sb., - minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, vysokoškolské vzdělání ideálně technického nebo ekonomického směru výhodou - splnění dalších předpokladů podle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971 Další požadavky: - min. 3 roky zkušeností v oblasti komplexního vedení investičních projektů - velmi dobrá orientace v související legislativě - zkušenost s vedením týmu - praxe v samosprávě velkou výhodou - znalost práce na PC - velmi dobré organizační, komunikační a vyjednávací schopnosti - řidičské oprávnění skupiny B výhodou Podání přihlášky: Písemnou přihlášku, včetně příloh, je nutno doručit v zalepené obálce označené heslem "VŘ Vedoucí odboru výstavby a rozvoje města - neotvírat" nejpozději do 16.9.2016 na podatelnu Městského úřadu Klášterce nad Ohří na adrese: Městský úřad Klášterec nad Ohří, náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří. V případě dotazů je možno se obrátit na Dr. Ing. Radku Hodicovou, tajemnici městského úřadu, tel. 474 359 645, e-mail: hodicova@muklasterec.cz Náležitosti přihlášky: - jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana - kontaktní spojení - datum a podpis uchazeče Přílohy přihlášky: - průvodní motivační dopis s uvedením stručné představy o vedení odboru (max. 2 strany A4) - životopis - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., kromě uchazečů narozených po 1. prosinci 1971 - souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a stejně tak si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Představitelé samosprávy - Management