Práce ve Španělsku

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v zahraničí:

Práce v Německu
Práce ve Španělsku
Práce v Itálii
Práce v USA


Práce v ČR

Práce ve Španělsku

Prosluněné Španělsko, kde dozrává to nejsladší ovoce a teplé letní noci tepou společenským životem, tancem a hudbou, tyrkysové moře omývá skalnaté i písečné pobřeží a kde jít spát dříve, než z nebe zmizí první hvězdy, je hřích. Země, která se proslavila krvavou koridou, ale i krvavými západy jižního sluníčka. Země, jejíž národní kuchyně je jednou z nejlepších a zároveň nejzdravějších v Evropě. Je velmi prostá, ale skvostná. Mezi typická španělská jídla patří paella, polévka gazpacho či známé klobásky chorizo. Španělsko je země pláží i hor a pro svou rozmanitost je perlou Evropy.

Španělé jsou noční tvorové. Do práce nechodívají dříve, než v devět ráno. Poledne nemají, tak jako v Česku, ve 12, ale až ve 14 hodin a po poledni následuje siesta, která je dodržována a při níž jsou zavřeny obchody i restaurace. Ty obvykle otevírají své brány zákazníkům znovu okolo sedmnácté hodiny a jsou otevřeny do pozdních večerních hodin. Španělé nechodí do restaurací na večeři dříve než v deset hodin večer, což je ve všední den v našich restauracích skoro zavírací hodina.
Španělé jsou velice nedochvilní a na smluvenou schůzku obvykle dorazí i s hodinovým zpožděním. Naopak ti, co chodí včas, jsou pro ně neuctiví.
Horkokrevní Španělé milují hudbu a tanec. Nejtypičtějším španělským tancem je světově proslulé flamenco, ze kterého vášeň přímo sálá.

Životní úroveň ve Španělsku

Španělsko je čtvrtou největší zemí Evropy. Je členem EU, NATO a jiných organizací. Díky ekonomické krizi, která Španělsko sužovala, trpí země od roku 2008 velkou mírou nezaměstnanosti. V roce 2016 však země překvapuje a obrací kurz k lepším hodnotám a z 56% nezaměstnanosti (údaj z roku 2008) poskočila na téměř 23%! Vzhledem k velkému množství občanů Španělska bez zaměstnání, je logické, že práce pro uchazeče o zaměstnání z jiných zemí je minimum a i tak hovoříme především o sezónní práci, jakou je například sběr ovoce na plantážích nebo v cestovním ruchu. Je ovšem zajímavé, že Španělé mají 9. největší minimální mzdu v Evropě (655 euro). Pro srovnání Česká republika je na 19. místě s částkou 332 euro měsíčně.

Měna a důchody ve Španělsku

Platidlem ve Španělsku je, vzhledem k členství v EU, Euro. Španělé mohou zažádat o důchod po 35 letech pojištění. Španělsko je rovněž jednou ze zemí s nejvyšší státní průměrnou penzí, která dosahuje přes 80% průměrné mzdy v zemi.
Minimální mzda činí ve Španělsku 21,84 Eur za den a 655,20 Eur měsíčně (oba údaje platné pro rok 2016).

Potřebná povolení pro práci ve Španělsku

Vzhledem k tomu, že Španělsko je rovněž členem Evropské unie, není pro Čecha, který chce jet do Španělska za prací, nutné žádné pracovní povolení. Základem pro vycestování a následné pracovní uplatnění, je mít potřebné a především platné (ještě minimálně 3 měsíce) cestovní doklady – občanský průkaz je dostačující, možné i pas. Je jen na Vás, zda hodláte pracovat jako zaměstnanec, brigádník či jako OSVČ. Pro žádnou z těchto možností není v EU třeba pracovních povolení. Výjimkou jsou Chorvatsko a Lichtenštejnsko.
Jedinou podmínkou pro práci ve Španělsku je, že musíte požádat o povolení k pobytu na cizinecké polici příslušného regionu a to nejdéle do 30 dnů po příjezdu do země. Pro bližší informace o této skutečnosti je možné nahlédnout na stránky španělského ministerstva vnitra - interior.gob.es/en

Obdobně, jako u jakékoliv práce v zahraničí je třeba si uvědomit, na jak dlouhou dobu hodláte vycestovat a dle toho se zařídit u své mateřské zdravotní pojišťovny. Pokud nehodláte pobývat v zahraničí dobu delší než 6 měsíců, není nutné se ze zdravotního pojištění v Čechách odhlašovat. Je však důležité myslet na to, že po návratu domů musíte své zdravotní pojišťovně nahlásit přesnou dobu, po kterou jste byli v zahraničí a dlužné pojistné doplatit. Pokud však hodláte pobýt v zahraničí déle, či nevíte, na jak dlouho se váš pobyt protáhne, doporučujeme odhlásit se z platby pojistného v České republice (rovněž u své zdravotní pojišťovny – nejlépe na nejbližší pobočce – schůzka zabere opravdu jen pár minut). Při návratu se opět zdravotní pojišťovně přihlásíte a uvedete, zda jste po dobu svého zaměstnání v zahraničí platili zdravotní pojištění. Doporučujeme uschovat pečlivě pracovní smlouvu a výplatní pásky, které budete v zahraničí dostávat. Rozhodně není vhodné pracovat takzvaně "na černo", tedy bez smlouvy a pojištění.

Pokud zahájíte oficiálně ve Španělsku výdělečnou činnost, musíte provést registraci do systému sociálního pojištění a rovněž zvolit režim pojištění dle profese, jež v zemi vykonáváte. Vaše práva ohledně sociálního zabezpečení ve Španělsku je možné zjistit na této webové adrese (v angličtině) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1129&langId=en

Pokud učiníte potřebné registrace na sociálním a zdravotním pojištění ve Španělsku, vzniká vám tím nárok na bezplatnou lékařskou péči či hospitalizaci. Proto rozhodně doporučujeme provést všechny potřebné kroky a zaregistrovat se.
Pro podrobnější informace o Španělsku, jeho sociálním systému a potřebných registracích, doporučujeme navštívit webové stránky českého ministerstva vnitra, kde je možné případně stáhnout i různé výkazy a smlouvy. https://portal.mpsv.cz/eures/podminky/spanelsko/

Před odjezdem do zahraničí doporučujeme nechat si přeložit (či nechat zkontrolovat překlad) maturitní vysvědčení, vysokoškolské diplomy, výuční listy, nebo jakákoliv jiná osvědčení. Neopomeňte také udělat kvalitní a redigovaný překlad průvodního dopisu a životopisu. Nic tak neodradí potenciálního zaměstnavatele, jako chyby v gramatice jeho mateřštiny.
Vzhledem k opravdu vysoké míře nezaměstnanosti je možnost uplatnění cizince velmi malá. Proto do Španělska za prací cestují spíše brigádníci, či studenti, kteří svou cestu pojmou i jako studijní. Španělsko především touží zaměstnat své vlastní občany a pro cestovatele za zaměstnáním zbývají tak spíše práce sezónní, na které Španělé rádi cizince přijmou.
Těmi jsou například jakékoliv práce na farmách, různé sklizně ovoce, služby pro turisty, hotelové služby (i jako hoteloví animátoři), dále při práci v restauracích, jako au-pair a podobné.

Jazykové dovednosti

Znalost španělštiny je samozřejmě výhodou. Pro sezónní práce však postačí dobrá znalost angličtiny, nebo němčiny, francouzštiny, či italštiny. Pokud však stojíte o opravdu dobrou práci s pěknou perspektivou, je znalost španělštiny více než na místě. Doporučujeme alespoň základní znalosti, které dokáží poskytnout jazykové školy či jazykové kurzy v poměrně krátkém čase.,/p>