Práce v Německu

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v zahraničí:

Práce v Německu
Práce ve Španělsku
Práce v Itálii
Práce v USA


Práce v ČR

Práce v Německu

Málo kteří obyvatelé zemí v Evropě si více potrpí na pořádek a tradice, jako právě Němci. Němečtí občané si zakládají na národních tradicích a čistotě, milují svůj jazyk a svou kulturu. V Německu dávejte pozor na slovní urážky a gestikulace, můžete díky nim skončit dokonce i před soudem! Rovněž dbejte na to, abyste neopomíjeli používání vysokoškolských titulů u osob, které jej mají, protože to Němci považují za velice neuctivé a vzdělání, jako takové, je pro ně nesmírně důležité a velice si jej váží.

Životní úroveň v Německu

Životní úroveň v Německu je jednou z nejvyšších v Evropě. Jde o hospodářsky velice vyspělou zemi. Největších platů dosahují profese s vysokou psychickou zátěží a vyšším vzděláním, nebo vysokou odborností. Vyšších příjmů dosahují samozřejmě lidé, kteří pracují v metropolích nebo blízkém okolí velkých německých měst, kde se soustřeďují velké výrobní podniky a státní instituce.

Demografie Německa

Německo, jako náš severní soused, má nepřeberné množství pracovních příležitostí. Německo nabízí, vzhledem ke své velké rozloze a rozmanitému rozložení od horských oblastí, po roviny a nížiny až k mořskému pobřeží, velkou příležitost i pro lidi, kteří chtějí pracovat na různých místech a přesto v jedné zemi. Nejlepší je, vzhledem k drahému životnímu stylu v Německu, za prací dojíždět přes hranice, což se velmi vyplatí občanům žijícím v severní části naší republiky.

Měna a důchody V Německu

Německá měna je, vzhledem ke členství v EU, Euro. Po odpracování určitých let, a příspěvkům do sociálního a zdravotního systému, garantuje stát svým občanům výši důchodu 633 Euro měsíčně.

Potřebná povolení a podmínky pro práci Čecha v Německu

Vzhledem k tomu, že Česká republika je mezi zeměmi, které v roce 2004 vstoupili do EU, nepotřebují Češi v EU žádná pracovní povolení.
Češi mohou vyjíždět za prací do Německa ale i jiných zemí EU bez jakýchkoliv bariér. Pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) se v Evropské unii žádné pracovní povolení nevyžaduje! Pracovní povolení pro cizince vyžadují pouze členské země Chorvatsko a Lichtenštejnsko. Před vycestováním za prací je třeba si ujasnit, na jak dlouhou dobu budete pracovat v zahraničí. Pokud plánujete pracovat v Německu dobu kratší než 6 měsíců, nemusíte se v ČR odhlašovat z placení povinného zdravotního pojištění. Je však nutné pamatovat na to, že po návratu do vlasti, musíte doplatit na zdravotním pojištění dobu, po kterou jste byli pryč. V ČR jsou platby zdravotního pojištění povinností, a pokud tak neučiníte, mohou být vymáhány i soudní cestou. Pokud jedete na dobu delší, než 6 měsíců, určitě si platbu zdravotního pojištění u pojišťovny odhlašte. Toto učiníte na své zdravotní pojišťovně. Pozor – při návratu je nutné se k platbě opět přihlásit a uvést, zda jste v zahraničí zdravotní pojištění odváděli. Budete tedy potřebovat pracovní smlouvu a výplatnice od zahraničního zaměstnavatele – ty doložíte následně své zdravotní pojišťovně. Dále budete předkládat formulář U1/E 301.

Pro vycestování za prací do Německa vám postačí platní cestovní doklad (občanský průkaz nebo pas), který má platnost ještě minimálně 3 měsíce!
Rozhodně se vyplatí, nechat si překladatelskou agenturou přeložit svůj životopis a vysokoškolský diplom, případně maturitní vysvědčení, či výuční list. Předejdete tak případným chybám v překladu a následnému odmítnutí z důvodu neznalosti jazyka.

Nejčastěji němečtí zaměstnavatelé poptávají zdravotnický a pomocný personál a technicky a manuálně zaměřené pracovníky. Velký zájem je v Německu o pracovníky v oblasti stavebnictví, strojírenství, elektrotechniky, dopravy a logistiky. Práci lze v Německu shánět již i přes české pracovní portály, kam němečtí zaměstnavatelé své inzeráty umisťují. Je rovněž možnost oslovit české pracovní agentury, které jsou schopné práci v Německu zprostředkovat. Oplýváte-li dobrou jazykovou vybaveností, je možné oslovit i německé pracovní agentury, kde bude vaše úspěšnost jistě vyšší.

Jazykové dovednosti

Základním předpokladem pro výkon práce v Německu je velmi dobrá jazyková vybavenost, bez níž vás němečtí zaměstnavatelé do pracovního procesu nepřijmou. Je samozřejmostí, že díky aktivnímu používání jazyka se budou vaše dovednosti zlepšovat, ale je třeba si uvědomit, že pro výkon práce musíte mít minimálně velmi dobré jazykové znalosti již při žádání o zaměstnání.