Volná místa v Hlučíně

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
práce v Hlučíně

práce

změnit kraj

Kariéra - volná místa

Nové práce v Hlučíně

DĚLNÍK/CE V KNIHÁRNĚ
Baloušek, s.r.o.
Opava, Hlučín, Ostravská, 1112, 748 01
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 15000 - 0
Od: 2018-02-01
KO: Turková Andrea, ekonomika@balousektisk.cz Požadavky: Nutná manuální zručnost, pečlivost, zodpovědnost. Velkou výhodou vyučení v polygrafickém oboru a praxe v oboru - není to však podmínkou. Pracovní náplň: Obsluha knihařských strojů, ruční knihařské práce. Falcování, snášení archů, lepení bloků, řezání archů, šití diářů Pracovní doba: Po-Pá (6,30-14 hod a 14-22 hod). Zaměstnanecké výhody: závodní stravovování, příspěvek na životní pojištění - Volné místo č.#454773
REFERENT/KA ODBORU INVESTIC
Město Hlučín
Opava, Hlučín, Mírové náměstí, 24, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 18200 - 27380
Od: 2018-03-01
Požadovaná kvalifikace: - vysokoškolské vzdělání stavebního směru. Charakteristika činnosti: Zajišťování projektových příprav investičních akcí, generálních oprav bytového fondu, rekonstrukcí kulturních památek, kulturních domů, místních komunikací a parků včetně inženýrské činnosti. Vyřizování územních rozhodnutí a stavebních povolení k daným akcím, vedení administrativy při zajišťování agend souvisejících s prováděním zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na služby popř. na drobné stavební práce. Zajišťování dodavatelů stavebních prací, dodávek a služeb a přípravy smlouvy o dílo k podpisu oprávněnou osobou. Zajišťování odstraňování závad projektů v záruční době, příprava podkladů pro žádosti o dotace, zveřejňování smluv a objednávek v centrálním registru smluv. Jiné požadavky: - Vysoké pracovní nasazení, - velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, - zvládání zátěžových situací, - znalost práce na PC, - řidičské oprávnění skupiny "B" výhodou. Lhůta pro podání přihlášky včetně příloh do 2.2.2018 Výběrové řízení bude probíhat ve čtvrtek dne 8.2.2018 od 8:00 hod. v zasedací místnosti budovy "C". MěÚ Hlučín POZVÁNKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NEBUDOU ZASÍLÁNY Více informací k pracovní nabídce a náležitostem přihlášky najde na http://www.hlucin.cz/cs/urad-a-samosprava/pracovni-prilezitosti/vyberove-rizeni-c-1-2018.html - Volné místo č.#454707
REFERENT/KA ODBORU SOCIÁLNÍCH VÉCÍ
Město Hlučín
Opava, Hlučín, Mírové náměstí, 24, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 16760 - 25230
Od: 2018-03-01
Požadovaná kvalifikace: Dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. minimálně vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost. Jiné požadavky: Vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost a zodpovědnost, zvládání zátěžových situací a velká psychická odolnost, dobré komunikační schopnosti, dobrá znalost práce na PC, praxe v oboru výhodou, řidičský průkaz skupiny B výhodou. Charakteristika činnosti: Výkon funkce veřejného opatrovníka fyzickým osobám, které jsou omezeny ve svéprávnosti a kterým bylo jmenováno opatrovníkem město Hlučín (Městský úřad Hlučín). Taktéž výkon funkce veřejného opatrovníka fyzickým osobám, kterým bylo město Hlučín soudem jmenováno opatrovníkem dle ustanovení § 465 zákona č. 89/2012 Sb., a které nebyly omezeny ve svéprávnosti. Vedení podrobné evidence a spisové dokumentace opatrovanců a plnění povinností v souladu s ustanovením § 466 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta pro podání přihlášky včetně příloh do 2.2.2018 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SE BUDE KONAT VE STŘEDU DNE 14.2.2018 V 8:00 HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI BUDOVY "C" MĚÚ HLUČÍN. Povánky na výběrové řízení nebudou zasílány. Více informací o pracovní nabídce a náležitostem nutných pro zařazení do výběrového řízení najde na http://www.hlucin.cz/cs/urad-a-samosprava/pracovni-prilezitosti/vyberove-rizeni-c-2-2018.html - Volné místo č.#454706
VŠEOBECNÁ SESTRA
Fontána, příspěvková organizace
Opava, Hlučín, Celní, 409, 748 01
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 21300 - 32070
Od: 2018-02-01
Pracovní doba: dvousměnný provoz (denní, ne noční), včetně víkendů směny: ranní 6:00 - 14:00 odpolední 14:00 - 22:00 denní 6:00 - 18:00 9:00 - 21:00 Pracovní náplň: - plánování a poskytování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu - provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských či rehabilitačních postupů a výkonů zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení pod odborným dohledem - vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny - poskytování ošetřovatelské péče, včetně vedení zdravotnické dokumentace -poskytování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu - spolupráce s pracovníky v sociálních službách, sociálními pracovníky a vedoucí služby Požadavky: vzdělání zdravotnického směru (odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb.) - sestra s platnou registrací, zdravotní průkaz, zdravotní způsobilost Způsob a místo podání přihlášky: poštou, e-mailem nebo osobně na adrese(Fontána, p.o., Celní 409/3, 748 01 Hlučín (kancelář mzdové účetní-personalistky). na obálku uveďte "Neotevírat, výběrové řízení - všeobecná sestra" Lhůta pro podání přihlášek: 31. 1. 2018 do 12.00 hod. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě nebudou zařazeny do výběrového řízení. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení. - Volné místo č.#454384
VEDOUCÍ DOMOVA PRO OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Fontána, příspěvková organizace
Opava, Hlučín, Celní, 409, 748 01
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 21300 - 32070
Od: 2018-05-01
Řídí, organizuje, kontroluje a hodnotí veškeré činnosti podřízených pracovníků a řídí provoz Domova pro osoby se zdravotním postižením (dále jen "DOZP") tak, aby umožňoval aplikaci individuálního přístupu a individuálního plánování. Je zodpovědný za proces individuálního plánování na jím řízeném úseku, kontroluje dodržování pracovních postupů, standardů kvality a výstupů individuálního plánování v praxi a dokumentaci průběhu služby. Spolupracuje s externími pracovníky v rámci metodické podpory. Plánuje, organizuje a řídí hospodaření DOZP, včetně vedení odpovídající účetní agendy a zodpovídá za svěřený majetek a pomůcky evidenci majetku. Je zodpovědný za spolupráci s ostatními zaměstnanci, prohlubuje a zdokonaluje své odborné znalosti, zavádí standardy kvality. O závažných změnách týkajících se provozu DOZP, které nelze z jeho úrovně řešit, neprodleně informuje nadřízeného pracovníka. Požadujeme: řidičský průkaz skupiny B úctu a respekt k lidem s postižením týmovou spolupráci oajalitu vůči zaměstnavateli ochotu vzdělávat se Způsob a místo podání přihlášky: poštou e-mailem (personalista@fontana-po.cz) nebo osobně na adrese: Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín (kancelář mzdové účetní-personalistky). Na obálku uveďte "Neotevírat, výběrové řízení - Vedoucí chráněného bydlení). Lhůta pro doručení přihlášek: 9.února 2018 do 10.00 hodin. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě nebudou zařazeny do výběrového řízení. - Volné místo č.#454205
PRACOVNÍK/CE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Fontána, příspěvková organizace
Opava, Hlučín, Celní, 409, 748 01
Směnnost: Třísměnný provoz, Mzda (min-max): 18450 - 21420
Od: 2018-02-01
Pracovní doba: 3směnný provoz včetně víkendů denní 7:00 - 19:00, noční 19:00 - 7:00 hodin Charakteristika vykonávané práce: Poskytování přímé obslužné péče pobytové sociální službě spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb. Plný úvazek na dobu určitou 1 roku s možností přechodu na dobu neurčitou. Nástup možný ihned nebo dle domluvy Požadavky: - kurz pracovníka v sociálních službách - občanská a trestní bezúhonnost - řidičské oprávnění sk. B - aktivní řidič Lhůta pro podání přihlášek: 26. ledna 2018 do 12:00 hodin. Přihláška musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení, jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu pokud není shodná s trv. pobytem, státní příslušnost, telefonické a e-mailové spojení, datum a podpis. K přihlášce uchazeč/ka připojí: profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce (lze nahradit čestným prohlášením a doložit až dodatečně), podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: " Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení, dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s jejich zpracováním." Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis. Způsob a místo podání přihlášky: poštou, e-mailem nebo osobně na adrese(Fontána, p.o., Celní 409/3, 748 01 Hlučín (kancelář mzové účetní-persolistky). na obálku uveďte "Neotevírat, výběrové řízení - pracovník v sociálních službách DOZP" - Volné místo č.#453998
MARKETINGOVÝ SPECIALISTA/TKA
Baloušek, s.r.o.
Opava, Hlučín, Ostravská, 1112, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 18500 - 0
Od: 2018-03-01
Požadavky: - zkušenosti a zájem o marketing a jeho nástroje, - základy práce s Google Analytics - povědomí o ppc reklamě, - nutná je perfektní spisovná čeština psaná i mluvená, - zkušenosti s redakčním systémem webových stránek, - kreativní duch, organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost - uživatelská znalost práce na PC, MS Office - Excel, Word, Outlook, PowerPoint, - řidičský průkaz skupiny B výhodou, - angličtina na komunikativní úrovni výhodou Pracovní náplň: - podpora prodeje, příprava marketingových kampaní, - návrhy na nové zboží a spolupráce při tvorbě katalogů, - event marketing, - správa e-shopu, - spuštění a správa ppc kampaní, - analýzy ze statistik e-shopu a Google Analytics, - komunikace v rámci sponzoringu, - správa sociálních sítí, reklama na Facebooku, - příprava marketingového plánu a marketingového rozpočtu. - Volné místo č.#453315
ZEDNÍK
Ricka Karel s.r.o.
Opava, Hlučín, Opavská, 1868, 748 01
Směnnost: Neurčeno, Mzda (min-max): 18000 - 0
Od: 2018-02-01
Výhodou vyučení v oboru, praxe není nutná, vhodné i pro absolventy, podmínkou trestní bezúhonnost, ŘP sk. B. Nástup od 1.2.2018. Pracovní smlouva na dobu učitou s možností prodloužení. Práce na zákázkách v rámci celé ČR. Kontakt osobně na ul. Opavská 8a, Hlučín v době mezi 8-15hod. Výběrové řízení bude probíhat do 25.1.2018 Kontakt: Karel Ricka, mob. 737 732 113 - Volné místo č.#451733
ŘIDIČ/KA
Petr Plaček
Opava, Hlučín, Křivá, 213, 748 01
Směnnost: Neurčeno, Mzda (min-max): 20000 - 35000
Od: 2018-02-01
ŘP sk. C+E, profesní průkaz.. Jedná se o vnitrosttání přeprav nadměných nákladů. Vyžadujeme spolehlivost. Výjezdy jsou z Ostravy (Nákladní 1) Kontakt: Petr Plaček, mob. 602 725 697 - Volné místo č.#451373
KUCHAŘ-KA
Ing. Pavel Kubina
Opava, Hlučín, Celní, 407, 748 01
Směnnost: Neurčeno, Mzda (min-max): 28000 - 0
Od: 2018-02-01
Požadujeme znalost minutkové kuchyně a odborné znalosti. Vyučení v oboru není podmínkou je kladný vztah ke gastronomii. Nástupní mzda 28 000Kč. Krátký/dlouhý týden. V případě zájmu zasílat životopisy na email: stara.celnice@centrum.cz nebo předem volat a domluvit si schůzku. Nástup možný ihned. Kontakt: Ing. Pavel Kubina, 602 715 877 - Volné místo č.#450804
PRACOVNÍK/CE DISPEČINKU
NIRAK RELAX s.r.o.
Opava, Hlučín, Ostravská, 92, 748 01
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 81 - 0
Od: 2018-01-15
VYHRAZENO PRO OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pracovník dispečinku telefonicky kontaktuje zaměstnance dle zadaného seznamu a ve stanoveném časovém intervalu. Dále pak ověřuje dostupnost kontaktovaných osob na pracovišti. Přístup na pracoviště je bezbariérový, zaměstnanci mají možnost parkovat v těsné blízkosti sídla firmy. Pracovní doba ranní od 05:00-18:00hod., odpolední cca od 13:00 do 21:00hod. - Volné místo č.#449119
ŘIDIČ/KA sk. B
Somar Katebah
Opava, Hlučín, Ostravská, 1929, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 73 - 0
Od: 2018-02-01
Dohoda o provedení práce. PSk. spolehlivnost. Rozvoz v práci Hlučína a okolí. Předem volat a domluvit si schůzku. - Volné místo č.#448560
INSTALATÉR/KA
Řehoř s.r.o.
Opava, Hlučín, Osvoboditelů, 60, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 17000 - 23000
Od: 2017-12-01
Vyučení v oboru, svářečský průkaz na Cu a plast, praxe v oboru, trestní bezúhonnost, ŘP sk. B KO: Filip Řehoř, 605 241 247 - Volné místo č.#436839
VEDOUCÍ OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ - OBCHODNÍ ŘEDITEL/KA
Baloušek, s.r.o.
Opava, Hlučín, Ostravská, 1112, 748 01
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 30000 - 0
Od: 2018-01-01
Náplň práce: vedení a motivace obchodního úseku společnosti (8-10 lidí), tvorba a realizace krátkodobé a střednědobé obchodní strategie prodeje, aktivní spolupráce při cenotvorbě sortimentu společnosti, příprava návrhů obchodních smluv, controlling v oblasti obchodu a kalkulací, zodpovědnost za plnění plánu prodeje a akvizic, budování a rozvíjení vztahů se stávajícími a novými obchodními partnery, komunikace s klíčovými zákazníky, prezentace firmy na výstavách, koordinace marketingových aktivit, zodpovědnost za personální obsazení obchodního úseku, pravidelný reporting vedení společnosti Co očekáváme: - minimálně SŠ vzdělání s maturitou, - proaktivní přístup k vedení týmu, - reprezentativní vystupování, - samostatnost, praxi na obdobné pozici (alespoň 5 let), - vysoké pracovní nasazení, orientace na výsledek, - časová flexibilita, ŘP sk. B, - schopnost pracovat efektivně, jako člen týmu, - schopnost zpracování analýzy obchodního prostřední, - zkušenosti s řídícími systémy, CRM, - trestní bezúhonnost, zodpovědnost a profesionální přístup k práci, znalost AJ výhodou. Zaměstnanecké benefity: notebook, mobilní telefon, příspěvek na životní pojištění, flexipassy, stravenky, firemní akce, školení, - Volné místo č.#436225
ŘIDIČ KAMIONU - VNITROSTÁTNÍ DOPRAVA
Jaroslav Gacík
Opava, Hlučín, Opavská, 1927, 748 01
Směnnost: Turnusové služby, Mzda (min-max): 20000 - 30000
Od: 2017-12-01
KO: Jaroslav Gacík, 602 720 833 Email: jaroslav.gacik@seznam.cz ŘP sk. C+E, profesní průkaz. Praxe v řízení nákladního auta podmínkou. Vnitrostátní doprava. Turnusové jízdy, víkendy volné. Nástup možný ihned. Aktualizace: 27.11.2017 - Volné místo č.#434654
PRODAVAČ/KA MASO-UZENINY
Ing. Petr Kubina
Opava, Hlučín, Pode Zdí, 702, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 13400 - 0
Od: 2017-12-01
Vyučení v oboru prodavač. Nástup možný ihned. Pracovní doba od 7-15hod. Možnost práce na zkrácený úvazek. Předem volat a domluvit si schůzku. KO: Ing. Pavel Kubina773 567 272, email: info@ - Volné místo č.#434585
ČÍŠNÍK - SERVÍRKA - HPP
Viktor Pavlík
Opava, Hlučín, Jaroslava Seiferta, 1327, 748 01
Směnnost: Neurčeno, Mzda (min-max): 81 - 0
Od: 2017-12-01
Vyučení nebo praxe v oboru podmínkou. Vhodné pro absolventy. Převážně odpolední směny. Předem volat a domluvit si schůzku. Nechodit na pracoviště bez domluvené schůzky. Pracoviště: "Točna 34" Nástup možný ihned. KO: Viktor Pavlík, 608 764 155 Aktualizace: 27.11.2017 - Volné místo č.#434230
ŠIČKA
Magdalena Fürsterová
Opava, Hlučín, Mládežnická, 1517, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 10000 - 0
Od: 2016-11-04
Vyučení není podmínkou, ale podmínkou praxe šití oblečení. Plný nebo zkrácený úvazek od 6 do 14,30hod. Základní mzda při plném úvazku od 10 000Kč. Nástup možný ihned. Pracoviště Hlučín Kontakt: M. Fürsterová, tel. 739 201 101 Aktualizace: 4.11.2016 - Volné místo č.#430879
POKLADNÍ NA ČERPACÍ STANICI
SKAROT CZ s.r.o.
Opava, Hlučín, Markvartovická, 1791, 748 01
Směnnost: Nepřetržitý provoz, Mzda (min-max): 16000 - 19000
Od: 2018-01-01
Obsluha pokladny a prodej doplňkového zboží. Řidičský průkaz výhodou - není nutný. Bude se jednat o 12hodinové denní i noční směny, práce převážně ve stoje. Práce vhodná také pro absolventy. Kontakt: Petra Měchová, 608 706 812 email: shell8033@csshell.net - Volné místo č.#429987
Prodavač/ka
H R U Š K A , spol. s r.o.
Opava, Hlučín, Hornická, 1269, 748 01
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 75 - 90
Od: 2017-11-01
Hledáte různorodou práci, kde se nebudete nudit? Baví Vás práce s lidmi? Máte zkušenosti s prací v maloobchodu nebo chuť se něco nového naučit? Pak máme zajímavou nabídku právě pro Vás! Prodejna HRUŠKA spol., s.r.o. přijme prodavačku! Pracovní náplň: • obsluha zákazníků • doplňování zboží na prodejně • práce na pokladně • kontrola záruční lhůty a správnosti cen • další práce, související s chodem maloobchodní prodejny Požadujeme: • spolehlivost • chuť pracovat Nabízíme: • stabilní zaměstnání v české společnosti • stravenky v hodnotě 60 Kč • prémie dle obratu prodejny • příspěvek na praní pracovních oděvů • příspěvek na penzijní připojištění • odměny při pracovních a životních výročích • různorodou práci • nástup dle dohody a možností uchazeče • vstupní zaškolení přímo na prodejně - Volné místo č.#424228
POMOCNÝ/Á KUCHAŘ/KA
Vilibald Pustelník
Opava, Hlučín, Rovniny, 842, 748 01
Směnnost: Turnusové služby, Mzda (min-max): 66 - 0
Od: 2017-11-01
Výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činností s možností převedení na pracovní poměr. Turnusové služby 2 dny práce - 2 dny volna. Praxe výhodou. Volat pondělí až pátek v době od 9-15h. Osobní kontakt v rest. HEVIL v době od 11-15hod. KO: Vilibald Pustelník, mob. 777 030 759 - Volné místo č.#417994
OŠETŘOVATEL/KA KONÍ
Dětský ranč Hlučín z.s.
Opava, Hlučín, Celní, 1996, 748 01
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 13400 - 0
Od: 2017-11-01
*KO: Schwarz Antonín, e-mail: schwarz@detskyranc.info, na uvedený e-mail zasílejte životopisy, kontakt pouze e-mailem. Vhodní kandidáti budou vyzváni telefonicky k osobnímu pohovoru. Prosíme nechodit na pracoviště, ani netelefonovat. Požadujeme: osobu se zkušeností při chovu koní, pozitivní přístup a vztah ke zvířatům (koním) a lidem. Pracoviště: Dětský ranč Hlučín, nástup dle dohody. - Volné místo č.#417688
ŘIDIČ/KA DODÁVKY - DPP
AB - SPEDIT, spol. s r. o.
Opava, Hlučín, Rovniny, 484, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 80 - 0
Od: 2017-10-01
Dohoda o provedení práce. ŘP sk. B, dobrá orientace, znalost práce s GPS, výhodou zkušenosti s rozvozem. Čistý trestní rejstřík. Nástup možný ihned. Rozvoz v rámci Severní Moravy. Výjezdy z Ostravy-Přívozu. Nástup na směnu v 3,30hod. 80Kč/hod. Jedná se o příležitostnou nárazovou práci puze po dobu nemocenských, dovolených apod. Kontakt: Heráková Alena, tel. 731 566 531 - Volné místo č.#408473
ZDRAVOTNÍ SESTRA/BRATR S REGISTRACÍ
Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace
Opava, Hlučín, Dlouhoveská, 1915, 748 01
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 15000 - 0
Od: 2017-11-01
Kontaktní osoba: Edita Kawková DiS., vedoucí domova pro seniory, tel.č 595 020 576 nebo 727 939 262 - Volné místo č.#405621
ČÍŠNIK-SERVÍRKA
Vilibald Pustelník
Opava, Hlučín, Rovniny, 842, 748 01
Směnnost: Turnusové služby, Mzda (min-max): 13400 - 0
Od: 2017-10-01
Podmínku vyučení v oboru. Vhodné i pro absolventy. Krátký/dlouhý týden. Volat od pondělí do pátku v době od 9-15hod na tel. č. 777 030 759 nebo posílejte životopisy na email: v.pustelik@penzion-hevil.com. Osobní kontakt v restauraci HEVIL od 11-14hod. - Volné místo č.#395383
VEDOUCÍ VÝROBY V MLÉKÁRENSKÉM PRŮMYSLU
MILKOV, s.r.o.
Opava, Hlučín, Rovniny, 787, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 15000 - 17000
Od: 2017-09-01
SŠ vzdělání v potravinářském oboru s maturitou, nebo s praxí min.5 let, znalost PC požadavek zdravotní průkaz, ženský kolektiv Nástup možný ihned. Nabízíme zajímavou práci ve výrobně sýrů. Vedoucí pracovník má na starosti zajištění provozu, kontrolu svěřené části výroby, zaměstnance, bezpečnost práce, sledování HACAP, jednání s veterinární správou. Kontakt: Ester Nitková, tel. 603 516 872 - Volné místo č.#392796
OSTRAHA PRODEJEN
Bohemia Marten Plus s.r.o.
Opava, Hlučín, Cihelní, 1872, 748 01
Směnnost: Turnusové služby, Mzda (min-max): 18000 - 25000
Od: 2017-10-01
KO: Šromová Martina, tel.: 731 988 699 (po - pá: 9:00 - 15:00 hod.), e-mail: martinasromova@seznam.cz. Pro informování ohledně prac. místa volat na uvedený telefon. Nechodit na pobočku! Požadujeme: příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, praxe výhodou není však podmínkou. Certifikát strážného zajistíme! Pracoviště: Cihelní 1872/48, Hlučín, nástup: 1.10.2017. - Volné místo č.#387337
OSTRAHA PRODEJEN
Bohemia Marten Plus s.r.o.
Opava, Hlučín, Celní, 1461, 748 01
Směnnost: Turnusové služby, Mzda (min-max): 18000 - 25000
Od: 2017-10-01
KO: Šromová Martina, tel.: 731 988 699 (po - pá: 9:00 - 15:00 hod.), e-mail: martinasromova@seznam.cz. Pro informování ohledně prac. místa volat na uvedený telefon. Nechodit na pobočku! Požadujeme: příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, praxe výhodou není však podmínkou. Certifikát strážného zajistíme! Pracoviště: Celní 1461/2, Hlučín, nástup: 1.10.2017. - Volné místo č.#387336
PRODAVAČ/KA RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ + rozvoz jídel
Somar Katebah
Opava, Hlučín, Ostravská, 1929, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 66 - 0
Od: 2017-08-01
Dohoda o provedení práce ZŠ, zdravotní průkaz, ŘP sk. B - aktivní řidič, výhledově se bude jednat také o rozvoz. Zaškolení bude zajištěno. Osobní kontakt možný na prodejně, popř. po telefonické domluvě. M: 775 194 886 - Volné místo č.#379259
ZUBNÍ LÉKAŘ -KA
MS - Zubař s.r.o.
Opava, Hlučín, Hornická, 1265, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 27500 - 38000
Od: 2017-09-01
KO: Hrbáček Tomáš, tel.: +420 608 510 570, e-mail: sanitky-ostrava@seznam.cz Pracoviště Hlučín. - Volné místo č.#370528
SKLADNÍK/CE PNEUSERVISU
PNEU OK - shop s.r.o.
Opava, Hlučín, Markvartovická, 1416, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20000 - 0
Od: 2017-06-01
KO: Kvasnica Radim, tel.: 775 770 777, e-mail: radim@pneuok.cz. Požadujeme: spolehlivost, flexibilitu, dobré komunikační schopnosti, znalost oboru vítaná. Nástup: ihned, pracoviště: Markvartovická č.p. 1416/2, Hlučín. - Volné místo č.#347431
POMOCNÝ DĚLNÍK/CE
TOMPRES CZ s.r.o.
Opava, Hlučín, U Cihelny, 230, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 15000 - 0
Od: 2017-06-01
Pomocné práce na dílně, jednoduché montážní práce úklid staveniště, obsluha strojů na pracovišti. Nástup možný ihned. Životopisy zasílat na email: dominikova@tompres.cz - Volné místo č.#345405
UČITEL/KA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková organizace
Opava, Hlučín, Tyršova, 1062, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 22620 - 29500
Od: 2017-09-01
Podmínkou VŠ vzdělání - učitelství pro 1.stupeň základní školy. KO: Kateřina Klossová, 595 041 069 Email: sekretariat@zsmt.cz - Volné místo č.#344811
SVÁŘEČ
TOMPRES CZ s.r.o.
Opava, Hlučín, U Cihelny, 230, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 18000 - 22000
Od: 2017-06-01
Svářečský průkaz a praxe není nutný. Požadujeme ŘP sk. B, čistý trestní rejstřík a zdravotní způsobilost pro práci ve výškách. Nástup možný ihned. Životopisy zasílat na email:dominikova@tompres.cz - Volné místo č.#344780
ZÁMEČNÍK
TOMPRES CZ s.r.o.
Opava, Hlučín, U Cihelny, 230, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 18000 - 22000
Od: 2017-06-01
Požadavky: Čistý trestní rejstřík, řidičský průkaz sk.B, zdravotní způsobilost pro práci ve výškách, čtení výkresové dokumentace výhodou. Mzda: 18 000 - 22 000. Nástup možný ihned. Životopisy zasílat na email: dominikova@tompres.cz Aktualizace: 1.11.2016 - Volné místo č.#344623
DESIGNÉR/KA - BYTOVÝ ARCHITEKT
SNABYTEK COMPANY s.r.o.
Opava, Hlučín, Mírové náměstí, 29, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20000 - 30000
Od: 2017-06-01
Životopis posílejte na email: info@snabytek.com - Volné místo č.#335952
DĚLNÍK/CE NA OBLUSHU STROJŮ
FROS ZPS s.r.o.
Opava, Hlučín, U Cihelny, 2044, 748 01
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 9000 - 0
Od: 2017-04-01
Obsluha pletacích strojů na lana, kontrola průběhu přeplétání, výměna prázdných cívek za nové. Práce v hlučném prostředí. Zkrácený úvazek 30hod./týdně. Dvousměnný provoz od 06,00 - 12,00 a od 12,00 do 18,00hod. Dostavit se na pracoviště až od 20.3.2017 - Volné místo č.#308107
PRAKTICKÝ LÉKAŘ/KA
MEDAREA PRAKTIK s.r.o.
Opava, Hlučín, Zahradní, 1080, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 250 - 0
Od: 2017-03-01
Dohoda o provedení práce, úvazek na cca 12hod./týdně, tj. 1-2 dny v týdnu. Podmínkou atesta ze všeobecného praktického lékařství(dokončený interní kmen). Nástup dle dohody. Pracoviště Hlučín. Kontakt: 732 277 932, E: pchalek.jachym@seznam.cz - Volné místo č.#304465
TRAKTORISTA/-TKA
Tomáš Hájovský
Opava, Hlučín, Jasénky, 1902, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 14000 - 16000
Od: 2017-02-22
Podmínkou řidičský průkaz sk. T a praxe s řízením traktoru. Výhodou ŘP sk. C. Nástupní mzda14000 - 16000Kč. Předem volat a domluvit si schůzku. Kontakt: Tomáš Hájovský, tel.č. 603 529 831 - Volné místo č.#298544
ČÍŠNÍK - SERVÍRKA
Viktor Pavlík
Opava, Hlučín, Jaroslava Seiferta, 1327, 748 01
Směnnost: Neurčeno, Mzda (min-max): 80 - 0
Od: 2017-04-01
Dohoda o provedení práce. Vyučení nebo praxe v oboru výhodou. Vhodné pro absolventy. Převážně odpolední směny. Práce na dohodu o provedení. Předem volat a domluvit si schůzku. Nechodit na pracoviště bez domluvené schůzky. Pracoviště: "Točna 34", J. Seiferta 1482, Hlučín KO: Viktor Pavlík, 608 764 155 - Volné místo č.#289590
MONTÁŽNÍ TECHNIK/ČKA PLASTOVÝCH A HLINIKOVÝCH OKEN
LP Okno - Trans s.r.o.
Opava, Hlučín, Ostravská, 100, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 17000 - 0
Od: 2017-02-01
Podmínkou vyučení ve strojírenské nebo stavebním oboru, praxe není nutná, vhodné i pro absolventy. Nástup možný ihned. Kontakt: Radim Palm, Pan Radim Palm 604 160 590 Životopisy posílejte na email: info@lpokno.cz - Volné místo č.#286050
ŘIDIČ/KA NÁKLADNÍHO VOZIDLA PRO VNITROSTÁTNÍ DOPRAVU
LP Okno - Trans s.r.o.
Opava, Hlučín, Ostravská, 100, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 25000 - 0
Od: 2017-02-01
Podmínkou ŘP sk. C+E, profesní průkaz, praxe min. 2 roky. Předem volat a domluvit si schůzku Kontaktní osoba: pan David Lipnický tel: 602 889 989 email: autodoprava@lpokno.cz - Volné místo č.#279991
ŘIDIČ/KA MEZINÁRODNÍ DOPRAVY - TURECKO
LP Okno - Trans s.r.o.
Opava, Hlučín, Ostravská, 100, 748 01
Směnnost: Turnusové služby, Mzda (min-max): 35000 - 0
Od: 2017-02-01
Podmínou ŘP sk. C+E, profesní průkaz, praxe min. 2 roky. Turnusové jízdy převážně do Turecka. kontaktní e-mail autodoprava@lpokno.cz kontaktní osoba: pan David Lipnický tel: 602 889 989 - Volné místo č.#279221
STAVEBNÍ TECHNIK/ČKA
SEADON s.r.o.
Opava, Hlučín, Rovniny, 1116, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20000 - 0
Od: 2017-02-01
Požadujeme: - SŠ/VŠ vzdělání stavebního zaměření - praxi na obdobné pozici minimálně 3 roky v oblasti stavebnictví, hydroizolace střech nebo větraných fasád - zodpovědnost, flexibilita, ochota se dále vzdělávat, organizační schopnosti, samostatnost - aktivní a zodpovědný přístup k práci - řidičský průkaz sk. B - počítačové dovednosti - MS Office - pokročilý, Autocad, Kros Více informací k pracovní nabídce na www.seadon.cz Životopisy posílejte na email: zizka@seadon.cz Tel.: 737 001 320 - Volné místo č.#274414
ZÁMEČNÍK/MONTÉR/IZOLATÉR
SEADON s.r.o.
Opava, Hlučín, Rovniny, 1116, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 15000 - 0
Od: 2017-02-01
Požadujeme: - SOU vzdělání - praxe v oblasti montáže světlíku, hydroizolace střech nebo větraných fasád minimálně 2 roky - zodpovědnost, flexibilita, ochota se dále vzdělávat, samostatnost, práce v týmu - aktivní a zodpovědný přístup k práci - je nutností mít minimálně jeden z průkazů: svářečský průkaz, strojní průkaz, zámečnický průkaz nebo vazačský průkaz Více informací k pracovní nabídce najdete na www.seadon.cz/nabidka-prace Kontakt pro zasílání průvodních dopisů a životopisů: e-mail: zizka@seadon.cz Tel.: 737 001 320 - Volné místo č.#274410
ŘIDIČ/KA NÁKLADNÍHO AUTA - VNITROSTÁTNÍ DOPRAVA
J SPED, s.r.o.
Opava, Hlučín, Ostravská, 751, 748 01
Směnnost: Neurčeno, Mzda (min-max): 25000 - 0
Od: 2017-02-01
Požadujeme řidičský průkaz sk. C+E, profesní průkaz není nutný - zajistíme. Podmínkou čistý trestní rejstřík. Možno i bez praxe. Práce v rámci ČR. Nástup možný ihned. Předem volat a domluvit si schůzku. Kontakt: p. Janík, tel.č. 773123490. Životopisy je možné zasílat na email: jsped@seznam.cz - Volné místo č.#274329
ŘIDIČ/KA MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÉ DOPRAVY
J SPED, s.r.o.
Opava, Hlučín, Ostravská, 751, 748 01
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 30000 - 40000
Od: 2017-02-01
Požadujeme řidičský průkaz sk. C+E, platný profesní průkaz, čistý trestní rejstřík. Praxe v řízení . Práce v rámci celé EU. Nástup možný ihned. Předem volat a domluvit si schůzku. Kontakt: p. Janík, mob.č. 773 123 490. Aktualizace: 5.1.2017 - Volné místo č.#274327
PROJEKTANT/KA TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Gazoprojekt Czech s.r.o.
Opava, Hlučín, U Vodárny, 1855, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20000 - 25000
Od: 2017-02-01
Požadujeme ÚSO nebo VŠ vzdělání strojního, případně stavebního zaměření.Vhodné pro absolventy. Náplň práce: - Projektování technologických a energetických zařízení, především STL a NTL plynovodů, - Projektování staveb, vč. rekonstrukcí v oblasti voda, topení, plyn. - Tvorba textové a výkresové dokumentace pro všechny stupně PD. - Znalost práce na PC a znalost programu AutoCAD (2D) podmínkou. - Výhodou autorizace v oboru technologická zařízení staveb nebo městské inženýrství - Řidičský průkaz sk. B Nabízíme: - Odpovídající finanční ohodnocení závislé na získané kvalifikaci a délce praxe - Benefity a příspěvky na stravování - Moderní pracovní prostředí - Možnost dalšího rozvoje Vaše životopisy zasílejte na e-mail: monika.vitaskova@gazoprojektcz.eu - Volné místo č.#273865
ŘIDIČ TAHAČE NÁVĚSNÉ SOUPRAVY
Julie Pieranová
Opava, Hlučín, Markvartovická, 1869, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 30000 - 40000
Od: 2017-01-02
Kontakt. mob: 736 604 939 - Volné místo č.#268159
ÚKLID - ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Josef Rykaluk
Opava, Hlučín, Viléma Balarina, 1910, 748 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 80 - 0
Od: 2016-06-01
Jedná se zejména o čištění koberců v domácnostech. Vekou výhodou ŘP sk. B. Mzda 80 Kč/hod. Zkrácený úvazek 4hod/denně, pracovní doba dle domluvy. Práce na HPP. Nástup možný ihned! Kontakt: Josef Rykaluk, tel. 602 954 300 email: rykaluk@post.cz - Volné místo č.#161508
DĚLNÍK/CE VE VÝROBĚ SÝRŮ - DPP
MILKOV, s.r.o.
Opava, Hlučín, Rovniny, 787, 748 01
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 58 - 0
Od: 2016-05-01
Dohoda o provedení práce. Po zaučení možnost převedení na hlavní pracovní poměr. Nutná manuální zručnost. Nástup možný ihned. Kontakt: Šárka Hrubá, tel. 603 516 872 - Volné místo č.#139512