Volná místa v Královehradeckém kraji

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
práce v Královehradeckém kraji

práce

změnit kraj

Nové práce v Královehradeckém kraji

VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP3_13
Univerzita Karlova
Hradec Králové, Hradec Králové, Akademika Heyrovského, 1203, 500 03
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 35000 - 40000
Od: 2018-05-01
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP3_13 - PP na dobu určitou, nástup možný od 1.5.2018 - Náplň práce: Příprava a kontrola vzorků k NMR studiím, technická podpora experimentární práce, údržba přístrojového parku, doplňování kapalných médií do magnetu, kontrola odparu komunikace se servisními organizacemi a bezproblémový provoz separačních systémů, účast na klíčových aktivitách projektu. - Požadavky: Ukončené vysokoškolské doktorské studium (min. Bc.) nebo praxe 5 let, aktivní znalost anglického jazyka.Další požadované dovednosti a vlastnosti: předpoklady pro výzkumnou činnost, flexibilita, pečlivost a zodpovědnost, organizační a komunikační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce, vysoké pracovní nasazení,ochota dále se vzdělávat. - Přihláška zájemce bude obsahovat: jméno a příjmení zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo pobytu zájemce, datum a podpis zájemce, kontaktní telefon, e-mail. - K přihlášce zájemce připojí tyto doklady: strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech), motivační dopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz. Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 3. 4. 2018 do 12:00 hodin na adresu: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zuzana Hemerková, DiS. - Oddělení personální, práce a mezd Akademika Heyrovského 1203 500 05 Hradec Králové 5 Obálku viditelně označte slovy "VŘ - projekt EFSA-CDN - technický pracovník VP3_13". Bližší informace jsou dostupné na odkazu: https://portal.faf.cuni.cz/Careers/Technical-worker-Analytical-Sciences-201803/ - Volné místo č.#486733
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP3_12
Univerzita Karlova
Hradec Králové, Hradec Králové, Akademika Heyrovského, 1203, 500 03
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 35000 - 40000
Od: 2018-05-01
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP3_12 - PP na dobu určitou, nástup možný od 1.5.2018 - Náplň práce:Experimentální práce v laboratoři na separačních technikách (chromatografie, elektroforéza, spojená s hmotnostní spektrometrií), vývoj analytických metod pro stanovení biologicky aktivních látek, léčiv a jejich metabolitů, nutraceutik atd. příprava vzorků, vyhodnocení statistických dat, plánování experimentů, práce s daty, prezentace a publikace výsledků, spolupráce v rámci národních a mezinárodních vědců, spolupráce při přípravě národních a mezinárodních projektů, práce na klíčových aktivitách projektu. - Požadavky: doktorský titul v oblasti analytické chemie, zkušenosti v oblasti analytické chemie, jmenovitě v separační vědě (chromatografie, elektroforéza nebo příprava vzorků), dostatečná publikační aktivita (minimálně 2 příspěvky s IF ?3, alespoň dva dokumenty jako prvoautorské), žadatel h-index ?3 ,2 doporučující dopisy od uznávaných odborníků z oblasti výzkumu (minimálně 1 od zahraniční instituce), vzdělání v oblasti biologických věd, biochemie nebo farmakologie po dobu více než 10 let po ukončení doktorského studia v přírodních vědách na kterékoli univerzitě v České republice nebo rovnocenné vzdělání na jakékoliv univerzitě v zahraničí, Doktorský titul musí být dokončen před termínem tohoto otevřeného výběrového řízení, aktivní znalost AJ. - Přihláška zájemce bude obsahovat: jméno a příjmení zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo pobytu zájemce, datum a podpis zájemce, kontaktní telefon, e-mail. - K přihlášce zájemce připojí tyto doklady: strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech), motivační dopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz. Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 3. 4. 2018 do 12:00 hodin na adresu: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zuzana Hemerková, DiS. - Oddělení personální, práce a mezd Akademika Heyrovského 1203 500 05 Hradec Králové 5 Obálku viditelně označte slovy "VŘ - projekt EFSA-CDN - PD pracovník VP3_12". Bližší informace jsou dostupné na odkazu: https://portal.faf.cuni.cz/Careers/PD-researchers-postdoc-Analytical-Sciences/ - Volné místo č.#486732
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP2_13
Univerzita Karlova
Hradec Králové, Hradec Králové, Akademika Heyrovského, 1203, 500 03
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 35000 - 40000
Od: 2018-05-01
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP2_13 - PP na dobu určitou, nástup možný od 1.5.2018 - Náplň práce: Experimentální práce v laboratoři, zejména výzkumná práce v aktivitě 4 - syntéza a studium vlastností keramidů kůže, vyhodnocení statistických dat, plánování experimentů, práce s daty, prezentace a publikace výsledků, spolupráce v rámci národních a mezinárodních vědců, spolupráce při přípravě národních a mezinárodních projektů, práce na klíčových aktivitách projektu - Požadavky: doktorský titul v oblasti organické, bioorganické nebo farmaceutické chemie, zkušenosti s lipidy (syntéza, analýza nebo biofyzikální metody), dostatečná publikační aktivita (minimálně 2 příspěvky s IF ?3, alespoň dva dokumenty jako prvoautorské), žadatel h-index ?3 2 doporučující dopisy od uznávaných odborníků z oblasti výzkumu (minimálně 1 od zahraniční instituce), vzdělání v oblasti biologických věd, biochemie nebo farmakologie po dobu více než 10 let po ukončení doktorského studia v přírodních vědách na kterékoli univerzitě v České republice nebo rovnocenné vzdělání na jakékoliv univerzitě v zahraničí, Doktorský titul musí být dokončen před termínem tohoto otevřeného výběrového řízení, aktivní znalost AJ. - Přihláška zájemce bude obsahovat: jméno a příjmení zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo pobytu zájemce, datum a podpis zájemce, kontaktní telefon, e-mail. - K přihlášce zájemce připojí tyto doklady: strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech), motivační dopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz. Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 3. 4. 2018 do 12:00 hodin na adresu: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zuzana Hemerková, DiS. - Oddělení personální, práce a mezd Akademika Heyrovského 1203 500 05 Hradec Králové 5 Obálku viditelně označte slovy "VŘ - projekt EFSA-CDN - PD pracovník VP2_10-13". Bližší informace jsou dostupné na odkazu: https://portal.faf.cuni.cz/Careers/PD-researchers-postdoc-positions/ - Volné místo č.#486731
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP2_12
Univerzita Karlova
Hradec Králové, Hradec Králové, Akademika Heyrovského, 1203, 500 03
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 35000 - 40000
Od: 2018-05-01
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP2_12 - PP na dobu určitou, nástup možný od 1.5.2018 - Náplň práce: Experimentální práce v laboratoři, zejména výzkumná práce v aktivitě 3 - syntéza nových porfyrinů, vyhodnocení statistických dat, plánování experimentů, práce s daty, prezentace a publikace výsledků, spolupráce v rámci národních a mezinárodních vědců, spolupráce při přípravě národních a mezinárodních projektů, práce na klíčových aktivitách projektu. - Požadavky: doktorský titul v oblasti organické, bioorganické nebo farmaceutické chemie, zkušenosti se syntézou ftalokyaninů, dostatečná publikační aktivita (minimálně 2 příspěvky s IF ?3, alespoň dva dokumenty jako prvoautorské), žadatel h-index ?3, 2 doporučující dopisy od uznávaných odborníků z oblasti výzkumu (minimálně 1 od zahraniční instituce), vzdělání v oblasti biologických věd, biochemie nebo farmakologie po dobu více než 10 let po ukončení doktorského studia v přírodních vědách na kterékoli univerzitě v České republice nebo rovnocenné vzdělání na jakékoliv univerzitě v zahraničí, Doktorský titul musí být dokončen před termínem tohoto otevřeného výběrového řízení, aktivní znalost AJ. - Přihláška zájemce bude obsahovat: jméno a příjmení zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo pobytu zájemce, datum a podpis zájemce,kontaktní telefon, e-mail. - K přihlášce zájemce připojí tyto doklady: strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech), motivační dopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz. - Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 3. 4. 2018 do 12:00 hodin na adresu: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zuzana Hemerková, DiS. - Oddělení personální, práce a mezd Akademika Heyrovského 1203 500 05 Hradec Králové 5 Obálku viditelně označte slovy "VŘ - projekt EFSA-CDN - PD pracovník VP2_10-13". Bližší informace jsou dostupné na odkazu: https://portal.faf.cuni.cz/Careers/PD-researchers-postdoc-positions/ - Volné místo č.#486730
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP2_11
Univerzita Karlova
Hradec Králové, Hradec Králové, Akademika Heyrovského, 1203, 500 03
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 35000 - 40000
Od: 2018-05-01
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP2_11 - PP na dobu určitou, nástup možný od 1.5.2018 - Náplň práce: Experimentární práce v laboratoři, zejména výzkumné práce v aktivitě 2 - syntéza nových antiinfektivních látek, vyhodnocení statistických dat, plánování experimentů, práce s daty, prezentace a publikace výsledků, spolupráce v rámci národních a mezinárodních vědců, spolupráce při přípravě národních a mezinárodních projektů, práce na klíčových aktivitách projektu. - Požadavky: doktorský titul v oblasti organické, bioorganické nebo farmaceutické chemie zkušenosti se syntézou antimikrobiálních léků, dostatečná publikační aktivita (minimálně 2 příspěvky s IF ?3, alespoň dva dokumenty jako prvoautorské), žadatel h-index ?3, 2 doporučující dopisy od uznávaných odborníků z oblasti výzkumu (minimálně 1 od zahraniční instituce), vzdělání v oblasti biologických věd, biochemie nebo farmakologie po dobu více než 10 let po ukončení doktorského studia v přírodních vědách na kterékoli univerzitě v České republice nebo rovnocenné vzdělání na jakékoliv univerzitě v zahraničí, Doktorský titul musí být dokončen před termínem tohoto otevřeného výběrového řízení, aktivní znalost AJ. - Přihláška zájemce bude obsahovat: jméno a příjmení zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo pobytu zájemce, datum a podpis zájemce,kontaktní telefon, e-mail. K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech),motivační dopis,ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností,souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz. Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 3. 4. 2018 do 12:00 hodin na adresu: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zuzana Hemerková, DiS. - Oddělení personální, práce a mezd Akademika Heyrovského 1203 500 05 Hradec Králové 5 Obálku viditelně označte slovy "VŘ - projekt EFSA-CDN - PD pracovník VP2_10-13". Bližší informace jsou dostupné na odkazu: https://portal.faf.cuni.cz/Careers/PD-researchers-postdoc-positions/ - Volné místo č.#486729
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP2_10
Univerzita Karlova
Hradec Králové, Hradec Králové, Akademika Heyrovského, 1203, 500 03
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 35000 - 40000
Od: 2018-05-01
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP2_10 - PP na dobu určitou, nástup možný od 1.5.2018 - Náplň práce: Experimentární práce v laboratoři, zejména výzkumné práce v rámci aktivity 1 - vývoj nových syntetických technik, vyhodnocení statistických dat, plánování experimentů, práce s daty, prezentace a publikace výsledků, spolupráce v rámci národních a mezinárodních vědců, spolupráce při přípravě národních a mezinárodních projektů, práce na klíčových aktivitách projektu. - Požadavky: doktorský titul v oblasti organické chemie, zkušenosti s analýzou transitních kovů výhodou, dostatečná publikační aktivita (minimálně 2 příspěvky s IF ?3, alespoň dva dokumenty jako prvoautorské), žadatel h-index ?3, 2 doporučující dopisy od uznávaných odborníků z oblasti výzkumu (minimálně 1 od zahraniční instituce), vzdělání v oblasti biologických věd, biochemie nebo farmakologie po dobu více než 10 let po ukončení doktorského studia v přírodních vědách na kterékoli univerzitě v České republice nebo rovnocenné vzdělání na jakékoliv univerzitě v zahraničí, Doktorský titul musí být dokončen před termínem tohoto otevřeného výběrového řízení, aktivní znalost AJ. - Přihláška zájemce bude obsahovat: jméno a příjmení zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo pobytu zájemce, datum a podpis zájemce, kontaktní telefon, e-mail. - K přihlášce zájemce připojí tyto doklady: strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech), motivační dopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz. Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 3. 4. 2018 do 12:00 hodin na adresu: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zuzana Hemerková, DiS. - Oddělení personální, práce a mezd Akademika Heyrovského 1203 500 05 Hradec Králové 5 Obálku viditelně označte slovy "VŘ - projekt EFSA-CDN - PD pracovník VP2_10-13". Bližší informace jsou dostupné na odkazu: https://portal.faf.cuni.cz/Careers/PD-researchers-postdoc-positions/ - Volné místo č.#486728
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP1_16
Univerzita Karlova
Hradec Králové, Hradec Králové, Akademika Heyrovského, 1203, 500 03
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 35000 - 40000
Od: 2018-05-01
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP1_16 - PP na dobu určitou, nástup možný od 1.5.2018 - Náplň práce: Experimentární práce v laboratoři, molekulární biologie a xenobiochemie, studie reduktáz, vyhodnocení statistických dat, plánování experimentů, práce s daty, prezentace a publikace výsledků, spolupráce v rámci národních a mezinárodních vědců, spolupráce při přípravě národních a mezinárodních projektů, práce na klíčových aktivitách projektu. - Požadavky: dostatečná publikační aktivita (minimálně 2 příspěvky s IF ?3, alespoň dva dokumenty jako prvoautorské), žadatel h-index ?3 2 doporučující dopisy od uznávaných odborníků z oblasti výzkumu (minimálně 1 od zahraniční instituce), vzdělání v oblasti biologických věd, biochemie nebo farmakologie po dobu více než 10 let po ukončení doktorského studia v přírodních vědách na kterékoli univerzitě v České republice nebo rovnocenné vzdělání na jakékoliv univerzitě v zahraničí, Doktorský titul musí být dokončen před termínem tohoto otevřeného výběrového řízení. aktivní znalost AJ. - Přihláška zájemce bude obsahovat: jméno a příjmení zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo pobytu zájemce, datum a podpis zájemce, kontaktní telefon, e-mail. - K přihlášce zájemce připojí tyto doklady: strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech), motivační dopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz. - Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 3. 4. 2018 do 12:00 hodin na adresu: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zuzana Hemerková, DiS. - Oddělení personální, práce a mezd Akademika Heyrovského 1203 500 05 Hradec Králové 5 Obálku viditelně označte slovy "VŘ - projekt EFSA-CDN - PD pracovník VP1_13,15-16". Bližší informace jsou dostupné na odkazu: https://portal.faf.cuni.cz/Careers/PD-researchers-postdoc-positions/ - Volné místo č.#486727
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP1_15
Univerzita Karlova
Hradec Králové, Hradec Králové, Akademika Heyrovského, 1203, 500 03
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 35000 - 40000
Od: 2018-05-01
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP1_15 - PP na dobu určitou, nástup možný od 1.5.2018 - Náplň práce: Experimentární práce v laboratoři, konfokální mikroskopie a studium transportních proteinů z hlediska farmakokinetiky, ADME, interakce léků a léků, biotransformace a rezistence nádorových buněk na léky, vyhodnocení statistických dat, plánování experimentů, práce s daty, prezentace a publikace výsledků, spolupráce v rámci národních a mezinárodních vědců,spolupráce při přípravě národních a mezinárodních projektů, práce na klíčových aktivitách projektu. - Požadavky: dostatečná publikační aktivita (minimálně 2 příspěvky s IF ?3, alespoň dva dokumenty jako prvoautorské), žadatel h-index ?3 2 doporučující dopisy od uznávaných odborníků z oblasti výzkumu (minimálně 1 od zahraniční instituce), vzdělání v oblasti biologických věd, biochemie nebo farmakologie po dobu více než 10 let po ukončení doktorského studia v přírodních vědách na kterékoli univerzitě v České republice nebo rovnocenné vzdělání na jakékoliv univerzitě v zahraničí, Doktorský titul musí být dokončen před termínem tohoto otevřeného výběrového řízení, aktivní znalost AJ. - Přihláška zájemce bude obsahovat:jméno a příjmení zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo pobytu zájemce, datum a podpis zájemce, kontaktní telefon, e-mail. - K přihlášce zájemce připojí tyto doklady: strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech), motivační dopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz. - Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 3. 4. 2018 do 12:00 hodin na adresu: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zuzana Hemerková, DiS. - Oddělení personální, práce a mezd Akademika Heyrovského 1203 500 05 Hradec Králové 5 Obálku viditelně označte slovy "VŘ - projekt EFSA-CDN - PD pracovník VP1_13,15-16". Bližší informace jsou dostupné na odkazu: https://portal.faf.cuni.cz/Careers/PD-researchers-postdoc-positions/ - Volné místo č.#486726
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP1_13
Univerzita Karlova
Hradec Králové, Hradec Králové, Akademika Heyrovského, 1203, 500 03
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 35000 - 40000
Od: 2018-05-01
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP1_13 - PP na dobu určitou, nástup možný od 1.5.2018 - Náplň práce: Experimentární práce v laboratoři, studium nových chelátorů železa,a studium látek indukujících kardiotoxicitu, buněčnou kulturu,vyhodnocení statistických dat, plánování experimentů, práce s daty, prezentace a publikace výsledků spolupráce v rámci národních a mezinárodních vědců, spolupráce při přípravě národních a mezinárodních projektů, práce na klíčových aktivitách projektu. - Požadavky: dostatečná publikační aktivita (minimálně 2 příspěvky s IF ?3, alespoň dva dokumenty jako prvoautorské), žadatel h-index ?3, 2 doporučující dopisy od uznávaných odborníků z oblasti výzkumu (minimálně 1 od zahraniční instituce), vzdělání v oblasti biologických věd, biochemie nebo farmakologie po dobu více než 10 let po ukončení doktorského studia v přírodních vědách na kterékoli univerzitě v České republice nebo rovnocenné vzdělání na jakékoliv univerzitě v zahraničí, Doktorský titul musí být dokončen před termínem tohoto otevřeného výběrového řízení. aktivní znalost AJ. - Přihláška zájemce bude obsahovat: jméno a příjmení zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo pobytu zájemce, datum a podpis zájemce, kontaktní telefon, e-mail. - K přihlášce zájemce připojí tyto doklady: strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech), motivační dopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. -Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz. - Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 3. 4. 2018 do 12:00 hodin na adresu: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zuzana Hemerková, DiS. - Oddělení personální, práce a mezd Akademika Heyrovského 1203 500 05 Hradec Králové 5 Obálku viditelně označte slovy "VŘ - projekt EFSA-CDN - PD pracovník VP1_13,15-16". Bližší informace jsou dostupné na odkazu: https://portal.faf.cuni.cz/Careers/PD-researchers-postdoc-positions/ - Volné místo č.#486725
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYP JR/SR), VP3_8
Univerzita Karlova
Hradec Králové, Hradec Králové, Akademika Heyrovského, 1203, 500 03
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 8000 - 10000
Od: 2018-05-01
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYP JR/SR), VP3_8 - PP na dobu určitou, nástup možný od 1.5.2018 - Náplň práce: Experimentální práce v laboratoři, vývoj chromatografických metod, vývoj metod pro přípravu vzorku k analýze, vyhodnocení a statistické zpracování dat, publikace získaných výsledků v mezinárodních časopisech s impakt faktorem, zapojení do přípravy národních a mezinárodních projektů, účast na klíčových aktivitách projektu. - Požadavky: Ukončené vysokoškolské doktorské studium (titul Ph.D.), zkušenosti v oblasti analytické chemie, zejména v oblasti separačních věd (chromatografie, elektroforéza, příprava vzorku k analýze) publikace ve významných časopisech s IF, doporučená výše H indexu 5 a výše, aktivní znalost anglického jazyka - Další požadované dovednosti a vlastnosti: předpoklady pro výzkumnou činnost, flexibilita, pečlivost a zodpovědnost, organizační a komunikační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce, vysoké pracovní nasazení, ochota dále se vzdělávat. - Přihláška zájemce bude obsahovat: jméno a příjmení zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo pobytu zájemce, datum a podpis zájemce, kontaktní telefon, e-mail. - K přihlášce zájemce připojí tyto doklady: strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech), motivační dopis, doporučující dopisy od 2 odborníků v oboru (alespoň 1 ze zahraničního pracoviště), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz. Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 3. 4. 2018 do 12:00 hodin na adresu: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zuzana Hemerková, DiS. - Oddělení personální, práce a mezd Akademika Heyrovského 1203 500 05 Hradec Králové 5 Obálku viditelně označte slovy "VŘ - projekt EFSA-CDN - JR/SR pracovník VP3_8-9". Bližší informace jsou dostupné na odkazu: https://www.faf.cuni.cz/Fakulta/Uredni-deska/Vyberova-rizeni/VR-Vyzkumny-pracovnik-typu-junior-KACH-201803/ - Volné místo č.#486724
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYP JR/SR), VP2_9
Univerzita Karlova
Hradec Králové, Hradec Králové, Akademika Heyrovského, 1203, 500 03
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 23000 - 25000
Od: 2018-05-01
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYP JR/SR), VP2_9 - PP na dobu určitou, nástup možný od 1.5.2018 - Náplň práce: Experimentální práce v laboratoři, koordinace navazujících syntetických aktivit (transfer nových syntetických technologií na řešení konkrétních problémů v navazujících Aktivitách 2-4), komunikace s dalšími dvěma programy (dohled nad analýzou vzorků a biologickými testy), příprava podkladů pro publikace, prezentace a publikace získaných výsledků v mezinárodním měřítku, zapojení do přípravy národních a mezinárodních projektů, účast na klíčových aktivitách projektu. - Požadavky: Ukončené vysokoškolské doktorské studium (titul Ph.D.), zkušenosti v oblasti syntetické a/nebo analytické chemie, H-index ? 5, kvalitní publikační výstupy (alespoň dvě prvoautorské publikace - výhodou s IF ? 3), aktivní znalost anglického jazyka. Další požadované dovednosti a vlastnosti: předpoklady pro výzkumnou činnost, flexibilita, pečlivost a zodpovědnost,organizační a komunikační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce, vysoké pracovní nasazení,ochota dále se vzdělávat. - Přihláška zájemce bude obsahovat: jméno a příjmení zájemce,datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo pobytu zájemce, datum a podpis zájemce,kontaktní telefon, e-mail. - K přihlášce zájemce připojí tyto doklady: strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech), motivační dopis,doporučující dopisy od 2 odborníků v oboru (alespoň 1 ze zahraničního pracoviště), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz. Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 3. 4. 2018 do 12:00 hodin na adresu: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zuzana Hemerková, DiS. - Oddělení personální, práce a mezd Akademika Heyrovského 1203 500 05 Hradec Králové 5 Obálku viditelně označte slovy "VŘ - projekt EFSA-CDN JR/SR pracovník VP2_09". Bližší informace jsou dostupné na odkazu: https://www.faf.cuni.cz/Fakulta/Uredni-deska/Vyberova-rizeni/VR-Vyzkumny-pracovnik-typu-junior-KOBCH-201803/ - Volné místo č.#486723
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYP JR/SR), VP1_11
Univerzita Karlova
Hradec Králové, Hradec Králové, Akademika Heyrovského, 1203, 500 03
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 8000 - 10000
Od: 2018-05-01
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYP JR/SR), VP1_11 - PP na dobu určitou, nástup možný od 1.5.2018 - Náplň práce: Experimentální práce v laboratoři, pracovník se bude zabývat interakcemi přírodních látek obsažených v potravních doplňcích a nových léčiv s transportéry z rodiny ABC transportérů, bude pracovat především na buněčných modelech a buněčných liniích, plánování experimentů, práce s daty, prezentace a publikace získaných výsledků v mezinárodním měřítku zapojení do přípravy národních a mezinárodních projektů, účast na klíčových aktivitách projektu. - Požadavky: H-index ? 5, kvalitní publikační výstupy (alespoň dvě prvoautorské publikace - výhodou s IF ? 3), požadované vzdělání v biomedicíně, orientace v problematice molekulární farmakologie a toxikologie, aktivní znalost anglického jazyka., - Další požadované dovednosti a vlastnosti: předpoklady pro výzkumnou činnost, flexibilita, pečlivost a zodpovědnost, organizační a komunikační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce, vysoké pracovní nasazení, ochota dále se vzdělávat. - Přihláška zájemce bude obsahovat: jméno a příjmení zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo pobytu zájemce, datum a podpis zájemce,kontaktní telefon, e-mail. - K přihlášce zájemce připojí tyto doklady: strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech), motivační dopis, doporučující dopisy od 2 odborníků v oboru (alespoň 1 ze zahraničního pracoviště), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz. Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 3. 4. 2018 do 12:00 hodin na adresu: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zuzana Hemerková, DiS. - Oddělení personální, práce a mezd Akademika Heyrovského 1203 500 05 Hradec Králové 5 Obálku viditelně označte slovy "VŘ - projekt EFSA-CDN JR/SR pracovník VP1_10-11". Bližší informace jsou dostupné na odkazu: https://www.faf.cuni.cz/Fakulta/Uredni-deska/Vyberova-rizeni/VR-Vyzkumny-pracovnik-typu-junior-201803/ - Volné místo č.#486722
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYP JR/SR), VP1_10
Univerzita Karlova
Hradec Králové, Hradec Králové, Akademika Heyrovského, 1203, 500 03
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 8000 - 10000
Od: 2018-05-01
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYP JR/SR), VP1_10 - PP na dobu určitou, nástup možný od 1.5.2018 - Náplň práce: Experimentální práce v laboratoři, pracovník se bude zabývat interakcemi přírodních látek obsažených v potravních doplňcích s biotransformačními enzymy 1. a 2. fáze biotransformace, bude pracovat především na buněčných modelech a buněčných liniích, plánování experimentů, práce s daty, prezentace a publikace získaných výsledků v mezinárodním měřítku, zapojení do přípravy národních a mezinárodních projektů, účast na klíčových aktivitách projektu. - Požadavky:H-index ? 5, kvalitní publikační výstupy (alespoň dvě prvoautorské publikace - výhodou s IF ? 3), požadované vzdělání v biomedicíně, farmacii, biochemii či biologických vědách orientace v problematice farmakologie a toxikologie přírodních látek, aktivní znalost anglického jazyka, - Další požadované dovednosti a vlastnosti: předpoklady pro výzkumnou činnost, flexibilita, pečlivost a zodpovědnost, organizační a komunikační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce, vysoké pracovní nasazení, ochota dále se vzdělávat. - Přihláška zájemce bude obsahovat: jméno a příjmení zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo pobytu zájemce, datum a podpis zájemce, kontaktní telefon, e-mail. -K přihlášce zájemce připojí tyto doklady: strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech), motivační dopis, doporučující dopisy od 2 odborníků v oboru (alespoň 1 ze zahraničního pracoviště), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz. Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 3. 4. 2018 do 12:00 hodin na adresu: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zuzana Hemerková, DiS. - Oddělení personální, práce a mezd Akademika Heyrovského 1203 500 05 Hradec Králové 5 Obálku viditelně označte slovy "VŘ - projekt EFSA-CDN JR/SR pracovník VP1_10-11". Bližší informace jsou dostupné na odkazu: https://www.faf.cuni.cz/Fakulta/Uredni-deska/Vyberova-rizeni/VR-Vyzkumny-pracovnik-typu-junior-201803/ - Volné místo č.#486721
SVÁŘEČ/-KA
ASEI Co. s.r.o.
Hradec Králové, Hradec Králové, Pražská třída, 322, 500 04
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 14900 - 0
Od: 2018-03-22
SVÁŘEČ/-KA - Místo výkonu práce: Pražská třída č.p. 322/4, Hradec Králové - PP na dobu určitou, nástup možný ihned - Náplň práce: svařování konstrukcí z materiálů ocel, železo př. hliník Požadujeme: praxi a složení praktických zkoušek, svářečský certifikát - V případě zájmu kontaktujte: Bartoš Josef Ing., tel.: 774 383 888, e-mail: bartos@lit.cz - Volné místo č.#486662
SVÁŘEČ/-KA
ASEI Co. s.r.o.
Hradec Králové, Hradec Králové, Pražská třída, 322, 500 04
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 14900 - 0
Od: 2018-03-22
SVÁŘEČ/-KA - PP na dobu určitou, nástup možný ihned - Náplň práce: svařování konstrukcí z materiálů ocel, železo případně hliník - Požadujeme: nutno složit praktickou zkoušku ze sváření - V případě zájmu kontaktujte: Bartoš Josef Ing., tel.: 774 383 888, po telefonické domluvě se lze na uvedené adrese stavit osobně (Pražská třída 322/4, Hradec Králové) - Volné místo č.#486661
provozní elektrikář/- ka
RCHP BENÁTKY, s.r.o.
Hradec Králové, Benátky, , 20, 503 03
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 19000 - 25000
Od: 2018-04-03
PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ/-KA - PP na dobu neurčitou, nástup od 3.4.2018 - Náplň práce: údržba technologií v chovu prasat, - Požadujeme:vyhláška č. 50 - Nabízíme: možnost bydlení v podnikovém bytě 2+1 nebo v nově rekonstruované garsoniéře, naturální bonus v podobě prasete - V případě zájmu volejte na tel.: 777 242 198 (p. Hovorka). po-pá 7-20hod - Volné místo č.#486640
SKLADNÍK/-ICE/PILAŘ/-KA
Alcometal s.r.o.
Hradec Králové, Hradec Králové, Pražská třída, 691, 500 04
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 18000 - 25000
Od: 2018-04-03
SKLADNÍK/-ICE/PILAŘ/-KA - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned, dvousměnný provoz - Náplň práce: manipulace se zbožím/materiálem pomocí VZV, zodpovědnost za správnost dokladů, příjmů, výdejů - Nabízíme: příspěvek na stravování po zkušební době (stravenky) - Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky - V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky, nebo e-mailem, kontaktní osoba: p. Jehličková, tel.: 491 201 282 (všední dny 8 - 15 hod), e-mail: alcometal@alcometal.cz - Volné místo č.#486623
SEŘIZOVAČ/-KA MALÝCH LISŮ
Aleš Gregor
Hradec Králové, Skřivany, Sloupenská, 76, 503 52
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 23000 - 25000
Od: 2018-04-03
SEŘIZOVAČ/-KA MALÝCH LISŮ - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned, dvousměnný provoz - Náplň práce: seřizovač v lisovně - nasazování nástrojů do lisů LEN - Nabízíme: 13. plat, stravování ve firmě - 1/3 hrazená firmou, možnost profesního růstu, mimopracovní aktivity - V případě zájmu kontaktujte: Popková Blanka Ing., tel.: 774 506 416 (volat 8:00 - 16:00 hod.), e-mail: a.gregor@volny.cz. Osobní schůzka je možná po předchozí domluvě. - Volné místo č.#486615
Seřizovač
ALMET, a. s.
Hradec Králové, Hradec Králové, Ležáky, 668, 500 04
Směnnost: Třísměnný provoz, Mzda (min-max): 25000 - 0
Od: 2018-04-01
Požadujeme: praxe ve strojírenství, znalost čtení v programu FANUC výhodou. - Volné místo č.#486604
ŘIDIČ/-KA NÁKLADNÍHO VOZIDLA
RK TRANS CZ s.r.o.
Hradec Králové, Hradec Králové, Březhradská, 148, 503 32
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 25000 - 33000
Od: 2018-04-03
ŘIDIČ/-KA NÁKLADNÍHO VOZIDLA - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned - Náplň práce: řidič kamionu pro vnitrostátní dopravu s každodenními návraty do HK - Požadujeme: ŘP sk. C+E, profesní průkaz, flexibilita - V případě zájmu kontakujte: Krejčíř Roman, tel.: 603 447 521, e-mail: krejcir@rk-trans.cz - Volné místo č.#486583
VEDOUCÍ ÚDRŽBY
RCHP BENÁTKY, s.r.o.
Hradec Králové, Benátky, , 20, 503 03
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 19000 - 24000
Od: 2018-04-03
VEDOUCÍ ÚDRŽBY - PP na dobu neurčitou, nástup od 3.4.2018 - Náplň práce: údržba technologií v chovu prasat, vedení 2 podřízených - Požadujeme: vyučení v černém řemesle, znalost sváření CO, plyn, el. oblouk, - Nabízíme: možnost bydlení v nově rekonstruované podnikové garsoniéře, naturální bonus v podobě prasete - V případě zájmu volejte na tel.: 777 242 198 (p. Hovorka). po-pá 7-20hod - Volné místo č.#486539
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP2_14
Univerzita Karlova
Hradec Králové, Hradec Králové, Akademika Heyrovského, 1203, 500 03
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 23000 - 25000
Od: 2018-05-01
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP2_14 - PP na dobu určitou, nástup možný od 1.5.2018 - Náplň práce: Příprava a kontrola vzorků k NMR studiím, technická podpora experimentární práce, údržba přístrojového parku, doplňování kapalných médií do magnetu, kontrola odparu, komunikace se servisními organizacemi a bezproblémový provoz separačních systémů, účast na klíčových aktivitách projektu. Požadavky:Ukončené vysokoškolské doktorské studium (min. Bc.) nebo praxe 5 let,aktivní znalost anglického jazyka.Další požadované dovednosti a vlastnosti: předpoklady pro výzkumnou činnost, flexibilita, pečlivost a zodpovědnost,organizační a komunikační schopnosti,schopnost samostatné i týmové práce, vysoké pracovní nasazení,ochota dále se vzdělávat. -Přihláška zájemce bude obsahovat: jméno a příjmení zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo pobytu zájemce, datum a podpis zájemce, kontaktní telefon, e-mail. - K přihlášce zájemce připojí tyto doklady: strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech), motivační dopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz. Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 3. 4. 2018 do 12:00 hodin na adresu: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zuzana Hemerková, DiS. - Oddělení personální, práce a mezd Akademika Heyrovského 1203 500 05 Hradec Králové 5 Obálku viditelně označte slovy "VŘ - projekt EFSA-CDN - technický pracovník VP2_14". Bližší informace jsou dostupné na odkazu: https://portal.faf.cuni.cz/Careers/Technical-worker-Structural-Modification-201803/ - Volné místo č.#486376
TECHNICKÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP1_17
Univerzita Karlova
Hradec Králové, Hradec Králové, Akademika Heyrovského, 1203, 500 03
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 23000 - 25000
Od: 2018-05-01
TECHNICKÝ PRACOVNÍK/-ICE (TYPU POSTDOC), VP1_17 - PP na dobu určitou, nástup možný od 1.5.2018 - Náplň práce: Provoz průtokového cytometru, třídění buněčných populací na základě fluorescence, kultivace buněk, technická podpora experimentární práce,komunikace se servisními organizacemi a bezproblémový provoz separačních systémů, účast na klíčových aktivitách projektu. - Požadavky:Ukončené vysokoškolské doktorské studium (min. Bc.) nebo praxe 5 let, aktivní znalost anglického jazyka.Další požadované dovednosti a vlastnosti: předpoklady pro výzkumnou činnost, flexibilita, pečlivost a zodpovědnost, organizační a komunikační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce, vysoké pracovní nasazení, ochota dále se vzdělávat. - Přihláška zájemce bude obsahovat: jméno a příjmení zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo pobytu zájemce, datum a podpis zájemce, kontaktní telefon, e-mail. - K přihlášce zájemce připojí tyto doklady: strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech), motivační dopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností,souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz. Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 3. 4. 2018 do 12:00 hodin na adresu: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zuzana Hemerková, DiS. - Oddělení personální, práce a mezd Akademika Heyrovského 1203 500 05 Hradec Králové 5 Obálku viditelně označte slovy "VŘ - projekt EFSA-CDN - technický pracovník VP1_17". Bližší informace jsou dostupné na odkazu: https://portal.faf.cuni.cz/Careers/Technical-worker-201803/ - Volné místo č.#486375
MANIPULANT V LISOVNĚ
Aleš Gregor
Hradec Králové, Skřivany, Sloupenská, 76, 503 52
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 22000 - 24000
Od: 2018-04-03
MANIPULANT V LISOVNĚ - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned, dvousměnný provoz - Náplň práce: manipulace s výrobky, materiálem - Nabízíme: 13. plat, stravování ve firmě - 1/3 hrazená firmou, možnost profesního růstu, mimopracovní aktivity - V případě zájmu kontaktujte: Popková Blanka Ing., tel.: 774 506 416 (volat 8:00 - 16:00 hod.), e-mail: a.gregor@volny.cz. Osobní schůzka je možná po předchozí domluvě. - Volné místo č.#486353
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE/-YNĚ
Lukáš Boukal
Hradec Králové, Hradec Králové, náměstí 5. května, 835, 500 02
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20000 - 32000
Od: 2018-05-01
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE/-YNĚ - PP na dobu neurčitou, nástup od 1.5.2018 - Náplň práce: návštěvy zákazníků z řad autoservisů, pneuservisů a prodejen automobilů a pomoc s rozvojem jejich podnikání - Požadujeme: USO, empatickou, komunikativní a samostatně uvažující osobu s kreativním myšlením - Nabízíme: možnost osobního rozvoje, mobilní telefon, PC a služební vůz - V případě zájmu prosíme o zaslání životopisu na e-mail: boukal@autootto.cz - Volné místo č.#486336
ÚČETNÍ
RK TRANS CZ s.r.o.
Hradec Králové, Hradec Králové, Březhradská, 148, 503 32
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20000 - 28000
Od: 2018-04-03
ÚČETNÍ - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned - Náplň práce: kompletní zpracování účetní agendy společnosti, zpracování daňové agendy, měsíční zpracování výkazů DPH, zpracování roční závěrky, komunikace se státními orgány, správa datové schránky - Požadujeme: zkušenost se samostatným vedením účetnictví, znalost zákona o dani z přidané hodnoty a dani z příjmu, znalost mzdového účetnictví, znalost účetního systému Helios Red výhodou - V případě zájmu nás kontakujte telefonicky nebo e-mailem, kontaktní osoba: Krejčíř Roman, tel.: 603 447 521, e-mail: krejcir@rk-trans.cz - Volné místo č.#486225
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA
Vladimír Korda
Hradec Králové, Hradec Králové, Ulrichovo náměstí, 762, 500 02
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20000 - 24000
Od: 2018-04-03
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned - Požadujeme: úplné střední odborné vzděláni s maturitou, vhodné pro absolventy - Nabízíme: sportovní program - V případě zájmu nás kontaktujte na emailu spaniel@oftex.cz - Volné místo č.#486110
ÚČETNÍ
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Hradec Králové, Hradec Králové, Kydlinovská, 1521, 500 02
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 7500 - 12000
Od: 2018-04-03
ÚČETNÍ - PP na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, nástup možný ihned - Požadujeme: ÚSO vzdělání ekonomického směru; dobrou znalost účetnictví;velmi dobrou znalost práce s PC; pečlivost, spolehlivost, praxe v oboru min. 2 roky - Nabízíme: platové zařazení do 8. třídy dle NV 564/2006 Sb.; stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené aj. - Pozice je vhodná i pro OZP. - V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky, e-mailem nebo osobně (na adrese Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové), kontaktní osoba: Vaněčková Jitka Mgr., tel.: 495 774 162, 725 263 030, e-mail: vaneckova@snhk.cz - Volné místo č.#486048
SAMOSTATNÝ ODBORNÝ KNIHOVNÍK/-ICE
Univerzita Karlova
Hradec Králové, Hradec Králové, Akademika Heyrovského, 1203, 500 03
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 20000 - 0
Od: 2018-04-01
SAMOSTATNÝ ODBORNÝ KNIHOVNÍK/-ICE - PP na dobu určitou 1 rok, nástup možný ihned nebo dle dohody - Požadujeme: VŠ, VOŠ nebo SŠ knihovnického zaměření (příp. praxe na obdobné pozici), znalost práce s elektronickými informačními zdroji na dobré úrovni, znalost katalogizačních pravidel AACR2 + RDA, znalost knihovního systému Aleph výhodou, znalost prostředí Microsoft Windows, Microsoft Office, aktivní znalost anglického jazyka, dobré komunikační schopnosti, vstřícnost, pečlivost, spolehlivost - Náplň práce: správa knihovního fondu, katalogizace, evidence vysokoškolských prací, knihovnické a informační služby uživatelům, vyřizování požadavků na meziknihovní výpůjční službu, částečné zajištění chodu výpůjčního oddělení, komunikace se studenty (zastupitelnost), zajištění elektronických informačních zdrojů (zastupitelnost), zajištění provozu prodejny skript (zastupitelnost), drobná administrativa. - Nabízíme: práci v prestižní vzdělávací a vědecké instituci Univerzity Karlovy, práci v malém kolektivu odborné knihovny, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené za rok, příspěvek na stravování, možnost využití služeb Dětské skupiny FAFÍK (dětská skupina zřízená při Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové), ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance), benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů), možnost dalšího vzdělávání (např. jazykové kurzy). - Mzdové podmínky dle platného Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy s výhledem navýšení formou přidělení osobního ohodnocení po uplynutí tříměsíční zkušební doby a případně dalších motivačních odměn. Místo výkonu práce: Hradec Králové - Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru. - Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce: Mgr. Šárka Handlová - pověřená vedoucí Střediska vědeckých a knihovnických informací, tel.: 495 067 491, e-mail: handlovas@faf.cuni.cz - Strukturovaný životopis s kontaktními údaji a přehledem odborné praxe, motivační dopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. doporučení od předchozích zaměstnavatelů a souhlasu k nakládání s poskytnutými osobními údaji zasílejte poštou anebo doručte osobně do 31. 3. 2018 na adresu: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Ing. Lenka Vlčková - tajemnice, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové. Obálku označte slovy: "VŘ - knihovník/ce". Souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji naleznete na www.faf.cuni.cz - úřední deska. - Volné místo č.#485974
STROJNÍ BRUSIČ/-KA, NÁSTROJAŘ/-KA
H & H s.r.o.
Hradec Králové, Hradec Králové, Okružní, 1144, 500 03
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 25000 - 30000
Od: 2018-04-03
STROJNÍ BRUSIČ/-KA, NÁSTROJAŘ/-KA - Strojírenská firma s 25 letým působením v oboru se zaměřením na výrobu forem, lisovacích nástrojů, měřících přípravků a obrábění přesných dílů - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned, jednosměnný provoz - Požadujeme: zkušenosti s vedením kolektivu, praxe ve strojírenské výrobě - Nabízíme: příspěvek na stravování, zázemí ve stabilní firmě, různorodost práce v kusové výrobě, doškolení potřebných znalostí a dovedností, zaměstanecké výhody, možnosti profesního růstu i postupu, příspěvek na penzijní a jiná pojištění, na dopravu - V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem, telefonicky, kontaktní osoba: p. Halamka, Ing. Hanuš, tel.: 605 272 946, 603 313 517, e-mail: vedení@handh.cz - Volné místo č.#485940
ŘIDIČ/-KA - sk. B, C
I. Moravská distribuční společnost s.r.o.
Hradec Králové, Hradec Králové, Březhradská, 148, 503 32
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 18000 - 20000
Od: 2018-04-03
ŘIDIČ/-KA SK. B, C - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned, pružná pracovní doba - Náplň práce: rozvoz chlazeného zboží po ČR - V případě zájmu volejte od 7.00 do 18.00 hod. na tel.: 725 108 131 nebo 725 108 130, kontakní osoba pí. Kubičíková nebo pište na e-mail: 1.moravska@seznam.cz nebo nás navštivte osobně - Volné místo č.#485908
ŘIDIČ/-KA NÁKLADNÍHO VOZIDLA - MKD (sk. C+E)
RK TRANS CZ s.r.o.
Hradec Králové, Hradec Králové, Březhradská, 148, 503 32
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 33000 - 45000
Od: 2018-04-03
ŘIDIČ/-KA NÁKLADNÍHO VOZIDLA - MKD (sk. C + E) - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned - Náplň práce: řidič mezinárodní kamionové dopravy trasy CZ-F-CZ A CZ-I-CZ - Požadujeme: ŘP sk. C+E, profesní průkaz; trestní bezúhonost, flexibilita - Nabízíme: volné víkendy - V případě zájmu kontakujte: Krejčíř Roman, tel.: 603 447 521, e-mail: krejcir@rk-trans.cz - Volné místo č.#485901
TELEFONISTA/-KA A OPERÁTOR/-KA POZEMNÍ DOPRAVY
LogEx logistics s.r.o.
Hradec Králové, Hradec Králové, Piletická, 486, 503 41
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 17000 - 25000
Od: 2018-04-01
TELEFONISTA/-KA A OPERÁTOR/-KA POZEMNÍ DOPRAVY - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned - Požadujeme: chuť pracovat, energičnost, loajálnost, komunikační dovednosti, 1 rok praxe v oboru výhodou, jazykové znalosti v podobě AJ, NJ výhodou. - Nabízíme: nadstandartní platové ohodnocení, práce ve velmi pěkném prostředí, možnost manažerského růstu. - Benefity: příspěvek na stravování, 13. plat, 14. plat, firemní akce, věrnostní prémie, jazykové kurzy, dovolená navíc, permanentka na volnočasové aktivity. - V případě zájmu své životopisy zasílejte na e-mail: personalistika@logex.cz. - Volné místo č.#485844
PRODAVAČ/-KA DO SAMOOBSLUŽNÉ RESTAURACE
Matulová s.r.o.
Hradec Králové, Hradec Králové, náměstí 28. října, 1610, 500 02
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 14000 - 18000
Od: 2018-04-01
PRODAVAČ/-KA DO SAMOOBSLUŽNÉ RESTAURACE - PP na dobu neurčitou, nástup duben 2018 - Požadujeme: příjemné vystupování, loajalita, flexibilita - Nabízíme: podnikové stravování - V případě zájmu kontaktujte: Matulová Marie, tel.: 602 152 089, Po - Pá (8:00 - 16:00) - Volné místo č.#485824
Prodavač potravinářského zboží
SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s r.o.
Hradec Králové, Hradec Králové, Ve Stromovce, 743, 500 11
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 9500 - 10500
Od: 2018-04-01
- Volné místo č.#485821
PRODAVAČ/-KA
N A S I A K O spol. s r.o.
Hradec Králové, Hradec Králové, Brněnská, 1825, 500 09
Směnnost: Turnusové služby, Mzda (min-max): 18000 - 0
Od: 2018-04-01
PRODAVAČ/-KA - PP na dobu určitou od 1.4.2018 do 30.9.2018, turnusové služby - Požadujeme: vyučení, praxe v prodeji a znalost elektronických cigaret výhodou, příjemné vystupování, samostatnost, schopnost prodeje a chuť pracovat, komunikativní schopnosti - V případě zájmu zasílejte životopisy na e-mail: obchod@enico.cz - Volné místo č.#485808
KONZULTANT/-KA ZÁKAZNICKÉ LINKY
ComGate, a.s.
Hradec Králové, Hradec Králové, Gočárova třída, 1754, 500 02
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 16000 - 32000
Od: 2018-04-01
KONZULTANT/-KA ZÁKAZNICKÉ LINKY - PP na dobu určitou 1 rok, poté prodloužení; zájem výhradně o dlouhodobou spolupráci - Náplň práce: Kontaktování a sjednávání obchodních smluv na zákaznické lince pro důležitého partnera (ČEZ, MND, UPC, Colonnade, aj. ). Jedná se o aktivní telemarkating. 3 denní intenzivní školení, probíhá v rámci pracovní doby u nás na pobočce - Požadujeme: obchodního ducha, pečovatelský přístup, chuť do práce, znalost práce s PC - Nabízíme: stravenky, týden dovolené navíc, velký prostor pro kariérní růst, firemní tarif na volání, motivační soutěže, neustálé týmové akce, odměna za dobrou docházku, odměna při pracovních a životních výročích, možnost volby poměru fixní a variabilní složky mzdy, firemní akce - Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky i pro OZP - V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem: michaela.sladkova@comgate.cz - Volné místo č.#485805
KONZULTANT/-KA PASIVNÍ ZÁKAZNICKÉ LINKY
ComGate, a.s.
Hradec Králové, Hradec Králové, Gočárova třída, 1754, 500 02
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 14000 - 22000
Od: 2018-04-01
KONZULTANT/-KA AKTIVNÍ ZÁKAZNICKÉ LINKY - PP, DPP na dobu určitou 1 rok, poté prodloužení; zájem výhradně o dlouhodobou spolupráci; plný nebo zkrácený úvazek (40/35/30 hod. týdně); nástup duben 2018 - Náplň práce: kontaktování a sjednávání obchodních smluv na zákaznické lince pro důležitého partnera (ČEZ, MND, UPC, Colonnade, aj. ). Jedná se o aktivní telemarkating. 3 denní intenzivní školení, probíhá v rámci pracovní doby u nás na pobočce - Požadujeme: obchodního ducha, pečovatelský přístup, chuť do práce, znalost práce s PC - Nabízíme: stravenky, týden dovolené navíc, velký prostor pro kariérní růst, firemní tarif na volání, motivační soutěže, neustálé týmové akce, odměna za dobrou docházku, odměna při pracovních a životních výročích, možnost volby poměru fixní a variabilní složky mzdy, firemní akce - Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky i pro OZP. - V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem: michaela.sladkova@comgate.cz - Volné místo č.#485804
PRACOVNÍK/-ICE ZAHRADNÍHO SERVISU
Ladislav Leden
Hradec Králové, Kosice, , 145, 503 51
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 12500 - 25000
Od: 2018-04-03
PRACOVNÍK/-ICE ZAHRADNÍHO SERVISU - PP na dobu určitou od 3.4.2018 do 1.7.2018 - místo výkonu práce: Kosice 145, 503 51 Chlumec nad Cidlinou - Nabízíme: nákup materiálu za zvýhodněné ceny, zapůjčení firemního nářadí - V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky, tel. 732 723 921, kontaktní osoba: Leden Ladislav - Volné místo č.#485760
POMOCNÝ PRACOVNÍK/-ICE V ZAHRADNICTVÍ
Ing . Pavel Nejedlo
Hradec Králové, Lovčice, , 30, 503 61
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 12200 - 12200
Od: 2019-02-01
POMOCNÝ PRACOVNÍK/-ICE V ZAHRADNICTVÍ - PP na dobu určitou, nástup od 1.2.2019 do 30.11.2019, práce v sobotu i neděli - Náplň práce: práce v zahradnictví - sázení a vybírání cibulovin, řízkování a sázení trvalek a cibulovin podle objednávek zákazníků, pletí záhonů, přesazování rostlin, čištění cibulovin - V případě zájmu kontaktujte: Nejedlo Pavel Ing., tel.: 495 482 377 - 8, od 8:00 do 15:00, e-mail: lukonbulbs@mybox.cz, nebo se stavte osobně na uvedené adrese: Lovčice u Chlumce nad Cidlinou 30 - Volné místo č.#485758
POMOCNÝ PRACOVNÍK/-ICE V ZAHRADNICTVÍ
Ing . Pavel Nejedlo
Hradec Králové, Lovčice, , 30, 503 61
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 12200 - 12200
Od: 2018-06-01
POMOCNÝ PRACOVNÍK/-ICE V ZAHRADNICTVÍ - PP na dobu určitou, nástup od 1.6.2018 do 30.11.2018, práce v sobotu i neděli - Náplň práce: práce v zahradnictví - sázení a vybírání cibulovin, řízkování a sázení trvalek a cibulovin podle objednávek zákazníků, pletí záhonů, přesazování rostlin, čištění cibulovin - V případě zájmu kontaktujte: Nejedlo Pavel Ing., tel.: 495 482 377 - 8, od 8:00 do 15:00, e-mail: lukonbulbs@mybox.cz, nebo se stavte osobně na uvedené adrese: Lovčice u Chlumce nad Cidlinou 30 - Volné místo č.#485757
ZDRAVOTNÍ SESTRA
Váš alergolog s.r.o.
Hradec Králové, Hradec Králové, Střelecká, 880, 500 02
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 21000 - 23000
Od: 2018-04-01
ZDRAVOTNÍ SESTRA - PP na dobu určitou, nástup dle dohody - Požadujeme: platnou registraci k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, zkušenosti s dětskými pacienty vítány - Pracovní dobu a další informace lze nalézt na www.alergohor.cz - V případě zájmu kontaktujte: Horyanová Eva MUDr., tel.: 736 406 668, e-mail: horynovaevaseznam.cz - Volné místo č.#485712
ÚČETNÍ - HOSPODYNĚ
Univerzita Karlova
Hradec Králové, Hradec Králové, Na Kotli, 1147, 502 96
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 18000 - 20000
Od: 2018-05-01
ÚČETNÍ - HOSPODYNĚ - PP na dobu určitou, po půl roce možnost prodloužení na dobu neurčitou, nástup možný od 1.5.2018 - Náplň: pokladní a skladová agenda, různé provozní práce, angličtina výhodou - Nabízíme: 25 dní dovolené, možnost stravování v místě pracoviště nebo stravenky - V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky, kontaktní osoba: Zámečníková Jiřina, Novotná Eva, tel.: 495 763 620 - 621, e-mail: jirina.zamecnikova@kam.cuni.cz - Volné místo č.#485692
REFERENT/-KA ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJE FAKULTY A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ
Univerzita Karlova
Hradec Králové, Hradec Králové, Akademika Heyrovského, 1203, 500 03
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 19000 - 25000
Od: 2018-04-01
REFERENT/-KA ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJE FAKULTY A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ - PP na dobu určitou, nástup možný ihned nebo dle dohody - Náplň práce: příprava projektových žádostí o poskytnutí dotace do národních i mezinárodních programů, finanční a projektové řízení vč. další spolupráce na administraci evropských projektů, administrace a organizace veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., komunikace s příslušnými řídícími orgány jednotlivých programů (ministerstva apod.), komunikace s Rektorátem Univerzity Karlovy, zajištění vedlejší administrativy a činností souvisejících s chodem oddělení. - Požadavky: VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nejlépe ekonomického nebo právního zaměření, případně SŠ vzdělání obdobného charakteru s 3letou praxí v oblasti veřejných zakázek nebo strukturálních fondů, trestní bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, výborná znalost práce na PC (zejména MS Office: Word, Excel, PowerPoint). Výhodou: praxe v oblasti strukturálních fondů EU, zkušenosti s přípravou projektů, zkušenosti s projektovým a finančním řízením projektů, praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek, případně kontrol a auditů, zkušenosti s informačními systémy řídících orgánů operačních programů, znalost anglického jazyka (slovem i písmem). - Další požadované dovednosti a vlastnosti: vysoké pracovní nasazení, flexibilita, pečlivost a zodpovědnost, odolnost vůči stresu, schopnost analytického myšlení, organizační a komunikační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce, ochota dále se vzdělávat. - Nabízíme: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, možnost využití služeb Dětské skupiny Fafík (dětská skupina zřízená při Farmaceutické fakultě UK v HK), ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance), benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů) - Přihláška zájemce bude obsahovat: jméno a příjmení zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo pobytu zájemce, datum a podpis zájemce, kontaktní telefon, e-mail. - K přihlášce zájemce připojí tyto doklady: strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech), motivační dopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihláška, vč. souhlasu k nakládání s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz, úřední deska. Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 26. 3. 2018 do 14:00 hod na adresu: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Zuzana Hemerková - Oddělení PaM, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové. Obálku viditelně označte slovy "VŘ - referent Oddělení strategického rozvoje fakulty a evropských projektů". Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. - Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce: Ing. Martin Hubáček - vedoucí Oddělení strategického rozvoje a evropských projektů, tel.: 495 067 374, mobil: 725 841 367, e-mail: hubacekma@faf.cuni.cz. - Volné místo č.#485636
REFERENT/-KA MAJETKOVÉ SPRÁVY
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Hradec Králové, Hradec Králové, Collinova, 481, 500 03
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 17360 - 0
Od: 2018-04-03
REFERENT/-KA MAJETKOVÉ SPRÁVY - PP na dobu neurčitou, nástup: ihned, příp. dle dohody - Požadujeme: SŠ vzdělání, nejlépe ekonomické zaměření; odborná praxe v organizační složce státu výhodou; praxe s vedením evidence majetku výhodou; znalost práce na PC; ŘP sk. B aktivní řidič - Náplň práce: komplexní zajišťování majetkové správy; agenda rekreačního zařízení. - Nabízíme:zařazení v 9. platové třídě, plat dle vzdělání a praxe; 5 týdnů dovolené, FKSP, pružná pracovní doba. V případě zájmu zašlete strukturovaný profesní životopis s popisem dosavadní odborné praxe, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, motivační dopis a požadované doklady do 4. 4. 2018 v elektronické podobě na adresu sona.skoupilova@cuzk.cz nebo v listinné podobě na adresu Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Collinova 481, Věkoše 500 03 Hradec Králové, Skoupilová Soňa. - Volné místo č.#485633
ASISTENT/-KA SERVISU
Olfin Car Palace s.r.o.
Hradec Králové, Hradec Králové, Na Rybárně, 203, 500 02
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20500 - 20500
Od: 2018-04-01
ASISTENT/-KA SERVISU - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned - Náplň práce: administrativní práce; pravidelné zpracování reportů, denních a měsíčních uzávěrek; komunikace a péče o zákazníky; fakturace zakázek; rozvoj zákazníků; evidence a půjčování náhradních vozidel; zajišťování podkladů k pojistným událostem; objednávání do servisu; zajišťování schvalování oprav a servisu - Požadujeme: min. SŠ vzdělání s maturitou; zodpovědný přístup k práci; příjemné vystupování; ochota vzdělávat se, svědomitost, pečlivost, samostatnost, zodpovědnost, loajalita; znalost práce na PC; ŘP sk. B - Nabízíme: zázemí stabilní společnosti; moderní pracovní prostředí; práci v kolektivu; 4 týdny dovolené; mzdové ohodnocení 20 500 Kč - Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky. - Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis na emailovou adresu: katerina.vaclavova@olfincarpalace.cz. Budeme Vás v nejbližší době kontaktovat. Do předmětu emailu uveďte název pozice - Volné místo č.#485630
ASISTENT/-KA PROVOZU A ÚKLIDU, UKLÍZEČ/-KA
ORT Nový Bydžov, spol. s r.o.
Hradec Králové, Smidary, , 98, 503 53
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 22000 - 26000
Od: 2018-05-01
ASISTENT/-KA PROVOZU A ÚKLIDU, UKLÍZEČ/-KA - Místo výkonu práce: Červeněves 98, 503 53 Smidary - PP na dobu neurčitou, nástup možný od 1.5.2018 - Náplň práce: úklid kancelářských a provozních prostor firmy, úklid areálu, drobné nákupy v N. Bydžově a okolí, mytí služebních aut, práce s mycími stroji, drobná administrativa, občasná výpomoc ve výrobě - Požadujeme: min. nižší střední odborné vzdělání - Nabízíme: stravenky, dovolenou navíc, placené přesčasy - V případě zájmu volejte v pracovní dny od 6:00 - 16:00 hod. na tel. č. 778 750 504 (pí. Šmídová) nebo své životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: smidova@ortnb.cz - Volné místo č.#485629
MONTÁŽNI DĚLNÍK
JaPa-Expo s.r.o.
Hradec Králové, Hradec Králové, Šantrochova, 426, 500 11
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 15000 - 25000
Od: 2018-03-21
MONTÁŽNÍ DĚLNÍK - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned, místo výkonu práce Lejšovka - Náplň práce: montáže veletržních stánků - Požadujeme: min.nižší střední odborné vzdělání - V případě zájmu volejte na tel.: 773 683 634 (p. Janeček) - Volné místo č.#485545
STAVEBNÍ TECHNIK/-ĆKA
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Hradec Králové, Hradec Králové, Kydlinovská, 1521, 500 02
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 17000 - 25000
Od: 2018-04-03
STAVEBNÍ TECHNIK/-ĆKA - PP na dobu určitou (po dobu rodičovské dovolené), s možností prodloužení na dobu neurčitou, nástup možný ihned - Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání se stavebním zaměřením, praxi v oboru nejméně 3 roky, velmi dobrou znalost práce s PC, dobré komunikační schopnosti, samostatnost, odpovědnost, řidičský průkaz sk. B - Nabízíme: platové zařazení do 9. třídy dle NV 564/2006 Sb., po zaučení osobní příplatek, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené, zdravotní volno - V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky, e-mailem či osobně na adrese Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, kontaktní osoba Mgr. Vaněčková Jitka, tel. 495 774 162, 725 263 030, e-mail: vaneckova@snhk.cz - Volné místo č.#485520
AUTOELEKTRIKÁŘ/-KA, DIAGNOSTIK/-ĆKA
STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Hradec Králové, Hradec Králové, Bratří Štefanů, 1002, 500 03
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20000 - 0
Od: 2018-04-03
AUTOELEKTRIKÁŘ/-KA, DIAGNOSTIK/-ĆKA - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned - Požadujeme: vyučení v oboru autoelektrikář, diagnostik, praxe v oboru - zkušenosti s diagnostikou výhodou, samostatného, aktivního člověka s dobrým přístupem k práci, který sám aktivně řeší vzniklé problémy nebo jim předchází, pečlivost a spolehlivost v plnění pracovních úkolů, řidičský průkaz skupiny B, sk. C - výhodou - Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, výborné finanční ohodnoce, mladý přátelský a vstřícný kolektiv, parkování pro zaměstnance, možnost zajištění objednávky obědů, denní místnost pro klidné strávení polední pauzy, možnost dalšího vzdělávání - odborná školení, stravenky v hodnotě 100,- Kč, firemní akce, teambuilding, roční odměny, slevy na veškeré firemní výrobky a služby, Multisport karta - V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky, kontaktní osoba: Smítková Miroslava, tel. 607 021 249, e-mail: Personalistika@stratosauto.cz - Volné místo č.#485419
ZKUŠEBNÍ TECHNIK/-ČKA
Trelleborg Bohemia, a.s.
Hradec Králové, Hradec Králové, Akademika Bedrny, 531, 500 03
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 22000 - 0
Od: 2018-04-01
ZKUŠEBNÍ TECHNIK/-ČKA - PP na dobu neurčitou, nástup dle dohody - Požadujeme: vzdělání SŠ technického směru, nejlépe strojní; schopnost technického myšlení a interpretace; uživatelská znalost MS Office; středně pokročilou znalost AJ; pečlivost, schopnost týmové práce - Nabízíme: 5 týdnů dovolené navíc, příspěvek na závodní stravování - Pozice je vhodná i pro absolventy/-ty - V případě zájmu své životopisy zasílejte na e-mail: rubena.personal@trelleborg.com - Volné místo č.#485323
ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘ/-KA - ZUBNÍ SESTRA
MUDr. Romana Zoubelová
Hradec Králové, Hradec Králové, Mandysova, 1434, 500 12
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 15000 - 0
Od: 2018-05-01
ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘ/-KA - ZUBNÍ SESTRA - PP zkrácený na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou - Požadujeme: ÚSO (obor zdravotní sestra nebo zubní instrumentářka) - Nabízíme: možnost profesního růstu, odborná školení, stravování v místě pracoviště - Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky - V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail: zoubelova.romana@seznam.cz, nebo telefonicky v době od 19:00 - 21:00 h. na tel.: 604 855 394 (MUDr. Zoubelová) - Volné místo č.#485306
ASISTENT/-KA OBCHODU
Premier Logistics spol. s r.o.
Hradec Králové, Hořiněves, , 1, 503 03
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 27000 - 0
Od: 2018-04-01
ASISTENT/-KA OBCHODU - PP na dobu neurčitou, nástup od 1. 4. 2018, -Místo výkonu práce: Želkovice č.p. 1, Hořiněves (od konce léta 2018) - Požadujeme: komunikační znalost AJ nebo NJ, uživatelskou znalost práce s PC (Outlook, Excel), ŘP sk. B, - Náplň práce: administrativa - zpracování poptávek/nabídek/objednávek, telefonická i mailová komunikace s tuzemskými i zahraničními klienty, podpora pro obchodníky na pobočce - Nabízíme: služební mobil k soukromým účelům, 1 týden dovolené navíc - Vhodné i pro absolventy/-tky V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem, kontaktní osoba: Šubrt Pavel, tel. 733 126 971, e-mail: subrt@premiersteel.cz - Volné místo č.#485272
PRODAVAČ/-KA V SELSKÉ JIZBĚ - UDÍRNA
Martin Vodička
Hradec Králové, Obědovice, , 1, 503 51
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 85 - 0
Od: 2018-04-03
PRODAVAČ/-KA V SELSKÉ JIZBĚ - UDÍRNA - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned - Náplň práce: obsluha a prodej v Selské Jizbě - udírna - Požadujeme: min. základní vzdělání, praxe v oboru výhodou - Kontakt: Vodička Martin, tel.: 777 348 175, e-mail: martyvodicka@seznam.cz nebo osobně na adrese: Obědovice č. p. 1, 503 51 Chlumec nad Cidlinou - Volné místo č.#485094
DISPEČER/-KA DOPRAVY
Premier Logistics spol. s r.o.
Hradec Králové, Hořiněves, , 1, 503 03
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 25000 - 30000
Od: 2018-04-01
DISPEČER/-KA DOPRAVY - PP na dobu neurčitou, nástup od 1. 4. 2018, -Místo výkonu práce: Želkovice č.p. 1, Hořiněves (od konce léta 2018) - Požadujeme: komunikační znalost AJ nebo NJ, uživatelskou znalost práce s PC (Outlook, Excel), ŘP sk. B, praxi v oboru (dispečer/disponent) - Náplň práce: administrativa, telefonická i mailová komunikace s tuzemskými i zahraničními klienty, firma má vlastní vozový park - Nabízíme: služební mobil k soukromým účelům, 1 týden dovolené navíc - Vhodné i pro absolventy/-tky V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem, kontaktní osoba: Šubrt Pavel, tel. 733 126 971, e-mail: subrt@premiersteel.cz - Volné místo č.#485076
STRÁŽNÝ/-Á
PCO VIDOCQ s.r.o.
Hradec Králové, Hradec Králové, Slezská, 882, 500 03
Směnnost: Nepřetržitý provoz, Mzda (min-max): 13500 - 0
Od: 2018-03-26
STRÁŽNÝ/-Á - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned, nepřetržitý provoz, pracoviště Hradec Králové - Požadujeme: min. nižší střední odborné vzdělání, ŘP sk. B nutností, zkoušky strážný/-á výhodou, bezúhonnost - Pozice je vhodná i pro absolventy/-tky a OZP - V případě zájmu kontaktujte: p. Baudyš tel.: 602 459 814, p. Kořínek 602 412 598 e-mail: baudys@pcovidocq.cz - Volné místo č.#484873
POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ K NÁDOBÍ
Jaroslav Vaněk
Hradec Králové, Hradec Králové, Pražská třída, 71, 500 04
Směnnost: Turnusové služby, Mzda (min-max): 10000 - 15000
Od: 2018-04-02
POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ K NÁDOBÍ - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned, turnusové služby - Požadujeme: min. základní vzdělání - Nabízíme: stravu zdarma - V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky, e-mailem, osobně (v době 8 - 21 hod v Restauraci U Růže), kontaktní osoba: Vaňková Jaroslava, tel. 724 199 381, e-mail: restauraceuruze@seznam.cz - Volné místo č.#484848
UKLÍZEČ/-KA
AXIS a.s.
Hradec Králové, Hradec Králové, Kydlinovská, 29, 500 02
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 14000 - 0
Od: 2018-04-01
UKLÍZEČ/-KA - PP na dobu neurčitou, nástup od 1.4.2018 - Požadujeme min. střední odborné s výučním listem - V případě zájmu kontaktujte: Žmolík Jaromír, tel.: 724071265, e-mail: jaromir.zmolik@axis-hk.cz - Volné místo č.#484734
UČITEL/-KA, VYCHOVATEL/-KA, PEČUJÍCÍ OSOBA DĚTSKÉ SKUPINY
Univerzita Karlova
Hradec Králové, Hradec Králové, Akademika Heyrovského, 1203, 500 03
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 19000 - 25000
Od: 2018-04-01
UČITEL/-KA, VYCHOVATEL/-KA, PEČUJÍCÍ OSOBA DĚTSKÉ SKUPINY - PP na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, nástup možný ihned nebo dle dohody - Místo výkonu práce: Hradec Králové Náplň práce: pečující osoba OP Z projektu Vybudování a provoz dětské skupiny v HK, reg. č. CZ.03.1.51/0.O/O.O/15_035/0002168, dodržování Vnitřního řádu dětské skupiny Fafík a pravidel dotace z OP Z, zajištění každodenní péče a výchovy v dětské skupině Fafík dle Plánu péče, výchovy a vzdělání v DS Fafík, komunikace s projektovým manažerem/garantem projektu a provozovatelem Dětské skupiny Fafík, spolupráce se zajištěním informací a podkladů potřebných ke zprávám o realizaci projektu, asistence a spolupráce při kontrolách na místě - Požadujeme: Jedna z uvedených možností: 1. vzdělání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa, 2. vzdělání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách, 3. vzdělání učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele, 4. profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky, 5. odborná způsobilost k výkonu lékaře, 6. jiné kvalifikace, které jsou obsahově velmi blízké odborným způsobilostem vymezeným v předchozích bodech, jako je středoškolské vzdělání s pedagogickým, zdravotnickým nebo sociálním zaměřením ukončené maturitní zkouškou, nebo jako jsou kvalifikace k výkonu dalších profesí v pedagogické oblasti (např. kvalifikace pro speciálního pedagoga, asistenta pedagoga, pedagoga volného času), praxe v oboru nejméně 1 rok, dobrá znalost práce na PC, samostatnost i schopnost práce v týmu, časová flexibilita, spolehlivost, pečlivost, vysoká míra odpovědnosti, analytické myšlení, orientace na detail, ochota učit se nově věci - Nabízíme: práci v prestižní vzdělávací a vědecké instituci Univerzity Karlovy, pracovní smlouvu na dobu určitou s perspektivou převedení na dobu neurčitou, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené za rok, příspěvek na stravování, ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro zaměstnance), benefity Univerzity Karlovy (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů). - Písemnou přihlášku se strukturovaným životopisem, motivační dopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji poštou nebo osobně do 19.4. 2018 na adresu: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Ing. Mgr. Alena Jungová, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové. Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru Případné doplňující informace podá: Ing. Mgr. Alena Jungová, tel. 739 488 289, e-mail: vasovaa@faf.cuni.cz - obálku označte slovy:"VŘ- pečující osoba" Souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji naleznete na www.faf.cuni.cz - úřední deska - Volné místo č.#484702
TRUHLÁŘ/-KA
JaPa-Expo s.r.o.
Hradec Králové, Lejšovka, , 0,
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 15500 - 15500
Od: 2018-04-01
TRUHLÁŘ/-KA - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned - V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky, kontaktní osoba: p. Janeček, tel.: 774 583 364 - Volné místo č.#484284
ZDRAVOTNÍ SESTRA do zubní ordinace
MUDr. Klára Matušková
Hradec Králové, Hradec Králové, Jana Koziny, 827, 500 03
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 21000 - 0
Od: 2018-04-02
ZDRAVOTNÍ SESTRA do zubní ordinace - PP na dobu určitou, nástup dle dohody - Náplň práce: zdravotní sestra do většího kolektivu zubní ordinace - Požadujeme: ÚSO vzdělání, spolehlivost, komunikativnost, pozitivní přístup k práci. ŘP výhodou - Nabízíme: příspěvek na stravování - V případě zájmu kontaktujte: Matušková Klára MUDr., tel.: 606 686 830 (volat 8:00 - 19:00 hod.), e-mail: matuskova@ordinacematuskova.cz - Volné místo č.#484270
VÝVOJÁŘ TECHNOLOG, METALURG
KOVÁRNA a.s.
Hradec Králové, Hradec Králové, Za Škodovkou, 893, 500 04
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 25000 - 35000
Od: 2018-04-02
VÝVOJÁŘ TECHNOLOG, METALURG - PP na dobu neurčitou, nástup možný od 2. 4. 2018 - Požadujeme: VŠ strojírenského zaměření, výhodou znalost metalurgických procesů výhodou pasivní znalost AJ nebo NJ, řidičský průkaz sk. "B" rozhodnost, samostatnost, spolehlivost. - Nabízíme:práci v přátelském kolektivu, 5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího odborného vzdělávání. - V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na e-mail: zslezakova@kovarna.cz - Volné místo č.#484210
ŘIDIČ/-KA
Ladislav Pavlíček
Hradec Králové, Nechanice, , 109, 503 15
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 30000 - 45000
Od: 2018-04-01
ŘIDIČ/-KA - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned, - Náplň práce: odvoz vozidel určených na ekologickou likvidaci nebo náhradní díly - Požadujeme: řidičský průkaz sk. C + E, profesní průkaz - V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem, kontaktní osoba: Vávrová Lucie, tel.: 724 806 099 (volat 8:00 - 17:00 hod.), e-mail: info@autonechanice.cz - Volné místo č.#484107
ŘIDIČ/-KA NÁKLADNÍHO VOZIDLA MERCEDES ACTROS
PRO ELIOTT CZ, s.r.o.
Hradec Králové, Hradec Králové, Sušilova, 1143, 500 02
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 30000 - 30000
Od: 2018-04-02
ŘIDIČ/-KA NÁKLADNÍHO VOZIDLA MERCEDES ACTROS - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned, pružná pracovní doba - Náplň práce: jízdy s nákladním vozidlem v rámci CZ-DE - Požadujeme: vyučení, ŘP sk. C, platný profesní průkaz - Nabízíme: víkendy volné, vozidlo na dojíždění pro "mimohradecké obyvatele" - V případě zájmu kontaktujte: Vaníček Jindřich, tel.: 777 830 251 (volat 8:00 hod. - 16:00 hod.), e-mail: eliott@email.cz - Volné místo č.#484104
PROVOZNÍ MANAGER/-KA
BERSERK SECURITY s.r.o.
Hradec Králové, Hradec Králové, , 0,
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 25000 - 0
Od: 2018-04-01
PROVOZNÍ MANAGER/-KA - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned - Náplň práce: zajištění provozu na svěřených objektech, zajištění obsazenosti směn, řízení týmu lidí, zaškolování, kontrolní činnost a podílení se na dalším rozvoji společnosti - Požadujeme: SŠ vzdělání s maturitou, samostatnost v rozhodování, flexibilitu, administrativní a ekonomické znalosti (základy účetnictví), znalost práce na PC (windows, excel, word), komunikativnost, praxe v bezpečnostních službách vítána (znalost prostředí bezpečnostní agentury), ŘP sk. B - aktivní řidič, čistý trestní rejstřík, praxe s vedením týmu lidí - Nabízíme: zajímavé osobní ohodnocení, mobilní telefon, služební vůz, kancelář, bonusy i benefity, zajímavé platové ohodnocení - V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail: strakova@berserk-security.cz - Volné místo č.#484092
PRODAVAČ/-KA VE VINOTÉCE
Vítězslav Bezpalec
Hradec Králové, Hradec Králové, Pilnáčkova, 436, 500 03
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 14400 - 0
Od: 2018-04-01
PRODAVAČ/-KA VE VINOTÉCE - PP na dobu určitou do 31. 12. 2018, nástup možný od 1. 4. 2018 - Nabízíme: pracovní dobu na krátký a dlouhý týden - Požadujeme: spolehlivost, dochvilnost, finanční zodpovědnost, schopnost zvedat břemena max. 18 kg. - V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní osoby: p. Bezpalec, tel.: 602 475 484/ 776 206 353, e-mail: bezpalcovi@email.cz - Volné místo č.#484065
PRODAVAČ/-KA
VESNA a.s.
Hradec Králové, Hradec Králové, Čelakovského, 638, 500 02
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 14900 - 0
Od: 2018-05-02
PRODAVAČ/-KA - PP na dobu určitou, nástup od 2.5.2018 - Náplň práce: provádí odběr a příjem naskladněného zboží, oceňování a značení zboží, nabídku a prodej zboží zákazníkům, práci s pokladnou při prodeji zboží, drobné aranžerské práce - Požadujeme: znalost práce na PC, znalost textilního zboží výhodou, příjemné vystupování a péči o zákazníky, velmi dobré komunikační schopnost, motivaci a chuť učit se novým věcem, časovou flexibilitu, spolehlivost, otevřenost, kreativitu, pracovitost, trestní bezúhonnost - Nabízíme: práci ve stabilní české společnosti, firemní benefity - V případě zájmu zašlete životopis na e-mail: havrda@vesna.cz - Volné místo č.#484062
PŘÍPRAVA SALÁTŮ A STUDENÉ KUCHYNĚ
Agora salát - bistro s.r.o.
Hradec Králové, Hradec Králové, Palackého, 409, 500 03
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 15000 - 23000
Od: 2018-04-01
PŘÍPRAVA SALÁTŮ A STUDENÉ KUCHYNĚ - PP na dobu neurčitou, nástup možný od 1.4.2018 - Místo výkonu práce: Palackého 409, 500 03 Hradec Králové Práce pouze Po - Pá, pouze ranní směny, soboty a neděle zavřeno - Vhodné i pro absolventy/-tky - V případě zájmu nás kontaktujte osobně (po předchozí dohodě) nebo telefonicky, kontaktní osoba Chejn Robert, tel. 775 311 633 (pondělí až pátek v čase od 9 do 19 hod) - Volné místo č.#484027
Pomocný dělník ve strojírenství
ALMET, a. s.
Hradec Králové, Hradec Králové, Ležáky, 668, 500 04
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 20000 - 0
Od: 2018-04-01
Pracovní místo vhodné pro ženy. Převážně ruční opracování finálních produktů. Požadujeme: manuální zručnost - Volné místo č.#483988