Volná místa ve Vimperku

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
práce ve Vimperku

práce

změnit kraj

Nové práce ve Vimperku

zedník
GSI INVEST s.r.o.
Prachatice, Vimperk, 1. máje, 103, 385 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20000 - 0
Od: 2018-04-17
Požadavky: - praxe v oboru Místo výkonu práce: - stavby po Jihočeském kraji Informace - Hotel Zlatá Hvězda - Zdeněk Kutil , tel. 602461629, Dagmar Chodorová , tel. 776488717 - Volné místo č.#498874
Odborný sociální pracovník úseku sociální práce
Město Vimperk
Prachatice, Vimperk, Nad Stadiónem, 199, 385 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20450 - 0
Od: 2018-05-01
Předpokládaný nástup: květen 2018 na dobu neurčitou, s 3 měsíční zkušební dobou Náplň práce: sociální práce Místo výkonu práce: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Platová třída: 11 Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. Za bezúhonnou podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena. Zájemce podá písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: - jméno, příjmení a titul uchazeče, - datum a místo narození uchazeče, - státní příslušnost uchazeče, - místo trvalého pobytu uchazeče, - číslo občanského průkazu uchazeče, - datum a podpis uchazeče, - telefonní, popř. e-mailové spojení. K přihlášce se připojí tyto doklady: - životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, možno získat na MěÚ Vimperk ihned výstupem Czech POINTU (tel.: 388 402 236), - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Další požadavky: Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - obory zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální péči, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitativní a sociální činnost, práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet...), znalost zákona 108/2006 Sb. a 111/2006 Sb. výhodou, rychlá orientace v pracovní problematice, schopnost samostatné práce, schopnost jednání s lidmi, časová flexibilita, ochota se dále vzdělávat, řidičský průkaz skupiny B, praxe v oboru a ve veřejné správě vítána, zvláštní odborná způsobilost výhodou. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 30.04.2018 do 10.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: "NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ". Podrobnější informace podá: Mgr. Jana Korbelová - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví tel: 388459029, mob: 725043967 - Volné místo č.#498700
Sociální pracovník-pracovnice
Spolek Slunečnice
Prachatice, Vimperk, 1. máje, 74, 385 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 17000 - 0
Od: 2018-04-17
Nabídka volného pracovního místa SPOLEK SLUNEČNICE, 1. máje 74, 385 01 Vimperk provozovatel sociálně terapeutické dílny hledá zaměstnance/zaměstnankyni na pracovní pozici: sociální pracovník/sociální pracovnice Termín nástupu: ihned Nástupní mzda: 17.000,- Kč,po zapracování osobní ohodnocení Úvazek: 40 hodin týdně (možnost zkráceného úvazku, přivýdělek k mateřské dovolené nebo práce na zkrácený úvazek po mateřské dovolené) Provoz: jednosměnný Pracovní doba: od 7.30 do 16.00 hod Podmínka: vysokoškolské vzdělání sociálního zaměření Výhoda: praxe v oboru Kontaktní telefon: 606 610 585, 774 966 533 - Volné místo č.#498470
Montážní technik
ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.
Prachatice, Vimperk, Špidrova, 49, 385 01
Směnnost: Třísměnný provoz, Mzda (min-max): 18400 - 27100
Od: 2018-04-12
Náplň práce: - provádí montáž desek plošných spojů nebo celých přístrojů podle montážního návodu, výkresu a kusovníku - vykonává následující činnosti: ruční montážní práce, příprava materiálu pro výrobní linky, osazování součástek na desky plošných spojů a ruční pájení Požadujeme: -manuální zručnost, samostatnost, flexibilitu, soustředěnost Zaměstnanecké výhody: jízdní výhody, dovolená navíc, podnikové stravování, příspěvěk na penzijní připojištění. Bližší informace poskytne paní Hana Rodová na tel. č.: 388 452 254, e-mail: hana.rodova@rohde-schwarz.com, kariérní stránky zaměstnavatele. - Volné místo č.#496840
Ředitel-ředitelka Základní školy T.G.Masaryka
Město Vimperk
Prachatice, Vimperk, 1. máje, 268, 385 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 26020 - 0
Od: 2018-08-01
MĚSTO VIMPERK v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, oznamuje vyhlášení konkurzního řízení: na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice Předpoklady pro výkon daného pracovního místa: - stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, - získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle ustanovení § 7 a § 8 zákona č. 563/2004 Sb., - délka praxe ke dni podání přihlášky 4 roky v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., - znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů, - organizační a řídící schopnosti, - občanská a morální bezúhonnost, - dobrý zdravotní stav, - předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 01.08.2018. Podání přihlášky: Přihlášku, včetně příloh, zasílejte tak, aby byla doručena nejpozději do 30.04.2018 do 14 hod. na adresu: Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, 385 17 Vimperk (podatelna). Obálku označte heslem "Konkurz Základní škola T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice - neotvírat". V případě dotazů se obracejte na tel.: 388 402 260. Náležitosti přihlášky jsou: - jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, ID datové schránky, mobil). Přílohy přihlášky jsou: 1.strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, 2.výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, případně ověřená kopie), 3.úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání osvědčujícím kvalifikační předpoklady pro výkon pracovního místa ředitele školy, školského zařízení (např. diplom s vysvědčením o státní závěrečné zkoušce nebo diplom s dodatkem k diplomu, doklad o doplňkovém pedagogickém studiu, maturitní vysvědčení) a případně doklad o absolvovaném kvalifikačním studiu pro ředitele škol a školských zařízení. Nepožaduje se doložení certifikátů z kurzů a školení, 4.průkazný doklad o celkovém průběhu zaměstnání rozhodném pro výkon pracovního místa ředitele/ky, v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb. potvrzený posledním zaměstnavatelem. (Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením zaměstnavatele, u kterého příslušnou praxi vykonával nebo úředně ověřenou pracovní smlouvou), 5.lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školy (ne starší 3 měsíců), 6.koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max. 4 strany formátu A4), 7.souhlas s evidencí osobních údajů a žádost o vrácení poskytnutých dokladů. - Volné místo č.#490775
Ředitel-ředitelka MŠ
Město Vimperk
Prachatice, Vimperk, 1. máje, 180, 385 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 25020 - 0
Od: 2018-08-01
MĚSTO VIMPERK v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, oznamuje vyhlášení konkurzního řízení: na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy, Vimperk, 1. máje 180, příspěvkové organizace Předpoklady pro výkon daného pracovního místa: - stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, - získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle ustanovení § 6 zákona č. 563/2004 Sb., - délka praxe ke dni podání přihlášky 3 roky v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., - znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů, - organizační a řídící schopnosti, - občanská a morální bezúhonnost, - dobrý zdravotní stav, - předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 01.08.2018. Podání přihlášky: Přihlášku, včetně příloh, zasílejte tak, aby byla doručena nejpozději do 30.04.2018 do 14 hod. na adresu: Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, 385 17 Vimperk (podatelna). Obálku označte heslem "Konkurz Mateřská škola, Vimperk, 1. máje 180, příspěvková organizace - neotvírat". V případě dotazů se obracejte na tel.: 388 402 260. Náležitosti přihlášky jsou: - jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, ID datové schránky, mobil). Přílohy přihlášky jsou: 1. strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, 2. výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, případně ověřená kopie), 3. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání osvědčujícím kvalifikační předpoklady pro výkon pracovního místa ředitele školy, školského zařízení (např. diplom s vysvědčením o státní závěrečné zkoušce nebo diplom s dodatkem k diplomu, doklad o doplňkovém pedagogickém studiu, maturitní vysvědčení) a případně doklad o absolvovaném kvalifikačním studiu pro ředitele škol a školských zařízení. Nepožaduje se doložení certifikátů z kurzů a školení, 4. průkazný doklad o celkovém průběhu zaměstnání rozhodném pro výkon pracovního místa ředitele/ky, v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb. potvrzený posledním zaměstnavatelem. (Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením zaměstnavatele, u kterého příslušnou praxi vykonával nebo úředně ověřenou pracovní smlouvou), 5. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školy (ne starší 3 měsíců), 6. koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max. 4 strany formátu A4), 7. souhlas s evidencí osobních údajů a žádost o vrácení poskytnutých dokladů. Datum vyhlášení: 29.03.2018 - Volné místo č.#490632
Svářeč
ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.
Prachatice, Vimperk, Špidrova, 49, 385 01
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 21000 - 35000
Od: 2018-03-28
Náplň práce: - Příprava dílů pro svařování a jejich spojení různými svářecími technikami /Fe, Al - WIG, MIG, MAG/. - Nastavení svářecí parametry dle dokumentace, eventuálně provádí jejich úpravu. - Rovnání svařených dílů dle potřeby ručně nebo strojově - Kontrola sváry dle výkresu obvyklými prostředky. Požadavky: - SOU/SŠ Svářečský průkaz - základní orientace ve výkresové dokumentaci Zaměstnanecké výhody: podnikové stravování, jízdní výhody, dovolená navíc, jiné výhody: příspěvek na penzijní připojištění. Kontaktní osoba: Rodová Hana, tel.: 388 452 254, e-mail: hana.rodova@rohde-schwarz.com - způsob kontaktu zaměstnance se zaměstnavatelem: e-mail, telefon, kariérní stránky zaměstnavatele, osobní jednání na adrese: Špidrova 49, 385 01 Vimperk. - Volné místo č.#489633
Dělník v kovovýrobě
ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.
Prachatice, Vimperk, Špidrova, 49, 385 01
Směnnost: Třísměnný provoz, Mzda (min-max): 18500 - 23000
Od: 2018-03-28
Informace poskytně paní Hana Rodová , tel.: 388 452 254, e-mail: hana.rodova@rohde-schwarz.com Způsob kontaktu uchazeče se zaměstnavatelem: email, telefon, kariérní stránky zaměstnavatele Náplň práce: * Obsluha lisů, ruční montážní práce (lepení, těsnění), vrtání a řezání závitů, broušení * Provádí montážní činnosti složitých komplexních sestav /např. celé přístroje/ podle výrobního plánu/kusovníku a montážního návodu nebo výkresu. Požadavky: * SOU technického směru * znalost čtení výkresů podmínkou * samostatnost, flexibilita - Volné místo č.#489617
Obsluha CNC strojů
ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.
Prachatice, Vimperk, Špidrova, 49, 385 01
Směnnost: Třísměnný provoz, Mzda (min-max): 21000 - 25000
Od: 2018-03-28
Náplň práce: - Obsluhuje stroje nebo zařízení. - Nastavuje stroje a dolaďuje je podle postupujících prací a tím reguluje faktory jako je teplota, tlak, tok a reakce materiálu. - Koordinuje obsluhu určitých specializovaných, vzájemně souvisejících činností strojní výroby. Požadavky: - SOU/SŠ technického směru - Praxe s obsluhou CNC strojů výhodou - Orientace ve výkresové dokumentaci Zaměstnanecké výhody: podnikové stravování, jízdní výhody, dovolená navíc, jiné výhody - penzijní připojištění. Kontakt se zaměstnavatelem: Hana Rodová, tel.: 388 452 254, e-mail:hana.rodova@rohde-schwarz.com. Způsob kontaktu se zaměstnavatelem: e-mail, telefonicky, kariérní stránky zaměstnavatele, osobní jednání na adrese: Špidrova 49, 385 01 Vimperk. - Volné místo č.#489551
Údržbář v pensionu
Dana Kůsová
Prachatice, Vimperk, , 1, 385 01
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 8500 - 0
Od: 2018-04-03
Informace na tel.: 602483311 - paní Kůsová. Pracovní doba dle dohody. Vhodné pro osoby se zdravotním postižením. - Volné místo č.#488880
Zdravotní sestra
Oblastní charita Vimperk
Prachatice, Vimperk, , 23, 385 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 25000 - 0
Od: 2018-04-01
" jednosměnný provoz - úvazek plný (i částečný), popř. i DPP, DPČ " vhodné i pro zaměstnankyni pečující o děti nebo pro důchodkyni (odborná práce sestry bez fyzické náročnosti) " místo výkonu práce: Pravětín u Vimperka " dovoz z Vimperka do zaměstnání zajišťuje zdarma zaměstnavatel " hrubá mzda při nástupu 25.000,- Kč, pravidelné čtvrtletní odměny " nástup: duben " 5 týdnů dovolené " možnost zvýhodněného stravování Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle: 731 402 993 nebo na e-mail: markova@fch-vimperk.cz - Volné místo č.#485245
Pracovník v sociálních službách (pečovatel/ka)
Oblastní charita Vimperk
Prachatice, Vimperk, , 23, 385 01
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 19000 - 0
Od: 2018-04-01
" směnný provoz - úvazek plný (i částečný), popř. i DPP, DPČ " místo výkonu práce: Pravětín u Vimperka " dovoz z Vimperka do zaměstnání zajišťuje zdarma zaměstnavatel " hrubá mzda při nástupu 19.000,- Kč + příplatky za směny, čtvrtletní odměny " nástup: duben " 5 týdnů dovolené " možnost zvýhodněného stravování Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle: 731 402 993 nebo na e-mail: markova@fch-vimperk.cz - Volné místo č.#484761
Řidič nákladního vozidla skupiny C+E
ŠVARCTRANS s.r.o.
Prachatice, Vimperk, , 21, 385 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 17000 - 25000
Od: 2018-04-01
Podmínka: ŘP skp. C+E. Bližší informace podá: Milan Švarc, tel.: 604 291 839 (8:00-15:00 hod.). - Volné místo č.#480748
Referent zpracovatel GIS dat
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
Prachatice, Vimperk, 1. máje, 260, 385 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 20450 - 30750
Od: 2018-06-01
Pracovní místo: Referent zpracovatel GIS dat - smlouva na dobu určitou po dobu projektu - 1 rok a 7 měsíců (do 31.12. 2019), pracovní úvazek: plný Odbor, oddělení: Odbor ochrany přírody, Oddělení monitoringu lesa Místo výkonu: Kašperské Hory, Vimperk - dle dohody Požadované vzdělání: VŠ geoinformatického směru, přírodovědeckého směru, Náplň práce: Národní park Šumava společně s Národním parkem Bavorský les, připravili společný výzkumný projekt pod názvem: Přeshraniční mapování lesních ekosystémů - cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les. Projektoví partneři získali pro projekt prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj z programu přeshraniční spolupráce ČR-Bayern "Cíl EÚS 2014-2020". Správa NP Šumava proto hledá vhodného pracovníka/pracovnici, který/á by zajišťoval/la v rámci výše jmenovaného projektu především samostatné vyhodnocení dat o struktuře lesa z Laserového skenování (LIDAR) ve spolupráci s NP Bavorský les pro obrovské území obou NP. Pro práci s daty budou využity především softwary ArcGIS, QGIS a R. Pracovník/pracovnice bude vytvářet požadované výstupy pro oba NP. Mezi další činnosti pak patří i prezentace získaných výsledků. Další požadavky na minimální znalosti a dovednosti: - Dobrá znalost Aj - osobní pohovor bude veden v anglickém jazyce - Řidičský průkaz skupiny "B" - Výborné PC znalosti (Excel, Word, PowerPoint, ArcGIS) - Znalosti v oboru geoinformatika (práce v softwaru ArcGIS a QGIS na výborné úrovni) - znalost konverzí mezi formáty, práce s geodatabází ArcGIS, vektorové a rastrové analytické nástroje (Spatial Analyst, Geostatistical analyst), - Znalosti v oblasti problematiky analýzy dat z leteckého laserového snímání (LIDAR), zejména geografických dat odvozených ze surových dat LIDAR - interpolační (extrapolační metody) pro geostatistický odhad sledovaných jevů, - Znalost skriptovacího jazyka Python výhodou, - Zkušenosti se statistickým vyhodnocením dat, znalost programů R, - Týmová spolupráce a spolehlivost, - Znalost NJ, výhodou Tarifní třída: 11. plat :20.450,- Kč až 30.750,- Kč (dle délky let započitatelné praxe) Požadovaný nástup: 1.6.2018 Uzávěrka přihlášek: 15.4.2018 Výběrové řízení dne: 24.4.2018 Do tohoto výběrového řízení se může přihlásit kterýkoliv zájemce, který splňuje výše uvedené předpoklady. Informace o výběrovém řízení podá uchazečům Ing. Jaroslav Červenka: jaroslav.cervenka@npsumava.cz, tel. č.: +420 731 530 543, či PD Dr. Marco Heurich (NP Bavorský les): marco.heurich@npv-bw.bayern.de, tel. č.: +491 621 301 448 Zájemci se mohou přihlásit na adresu blanka.mullerova@npsumava.cz - kancelář ředitele, zasláním strukturovaného životopisu vč. seznamu publikací a motivačního dopisu v anglickém jazyce. - Volné místo č.#478753
Omítkář-fasádník
HOKI stavby s.r.o.
Prachatice, Vimperk, U Lázní, 176, 385 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 18000 - 25000
Od: 2018-03-07
Znalost provádění sádrových omítek v K1. Místo výkonu práce: celá ČR. Bližší informace poskytne pan Ladislav Mejzlík e-mail mejzlik02@seznam.cz - Volné místo č.#478332
Číšník-servírka
GSI HOTELY s.r.o.
Prachatice, Vimperk, 1. máje, 103, 385 01
Směnnost: Turnusové služby, Mzda (min-max): 25000 - 0
Od: 2018-04-01
Kontakt: - Kutilová Jolana, tel.: 602 323 297 - Volné místo č.#478008
Učitel/-ka všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ - český jazyk
Střední škola, Vimperk a Základní škola, Nerudova 267
Prachatice, Vimperk, Nerudova, 267, 385 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 26020 - 0
Od: 2018-09-01
- magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ Kontakt: - binderova@stredni-skola.eu - Volné místo č.#477887
Učitel/-ka všeobecně vzdělávacích předmětů na SŠ - anglický jazyk
Střední škola, Vimperk a Základní škola, Nerudova 267
Prachatice, Vimperk, Nerudova, 267, 385 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 26020 - 0
Od: 2018-09-01
- magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ Kontakt: - binderova@stredni-skola.eu - Volné místo č.#477886
Učitel/-ka odborných předmětů SŠ - obor elektro
Střední škola, Vimperk a Základní škola, Nerudova 267
Prachatice, Vimperk, Nerudova, 267, 385 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 26020 - 0
Od: 2018-09-01
magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství odborných předmětů SŠ Kontakt: - binderova@stredni-skola.eu - Volné místo č.#477885
Prodavač-prodavačka - potravin
Jednota, spotřební družstvo ve Vimperku
Prachatice, Vimperk, 1. máje, 200, 385 01
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 15000 - 18000
Od: 2018-03-01
Náplň práce je obsluha zákazníka za obslužným úsekem, doplňování zboží, úklid Kontakt: Pořická Dagmar, personalistka, tel. 388 412 070, personalni@jednotavimperk.cz - Volné místo č.#475406
Obsluha CNC obráběcího stroje
Strojírna Vimperk spol. s r.o.
Prachatice, Vimperk, Špidrova, 110, 385 01
Směnnost: Třísměnný provoz, Mzda (min-max): 22000 - 35000
Od: 2018-03-01
Obsluha CNC obráběcího stroje v sériové výrobě. Požadovaný obor vzdělání - strojírenství nebo příbuzný obor, praxe v oboru výhodou. Zaučení na pracovním místě pod vedením odborného zaměstnance. Náborový příspěvek 30.000 Kč, po uplynutí 3-měsíční zkušební doby. Zaměstnanecké výhody: závodní stravování, životní pojištění. Kontaktní osoba: Kramlová Ivana, tel: 388 402 312 (8:00-17:00h), e-mail:ivana.kramlova@strojvimp.cz, osobně na adrese: Špidrova 110, 385 01 Vimperk. - Volné místo č.#474689
Obsluha mycí linky
Vladislav Brynda
Prachatice, Vimperk, , 0, 385 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 15000 - 18000
Od: 2018-02-22
Kontakt: - Bryndová Marie, tel. 606 63 64 04, e-mail: strakotec.pneu@post.cz - Volné místo č.#471070
Tiskař
Akcent tiskárna Vimperk, s.r.o.
Prachatice, Vimperk, Špidrova, 117, 385 01
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 23000 - 0
Od: 2018-02-14
Vzdělání střední odborné (vyučen) technického směru výhodou. Bližší informace podá pan Batysta na tel. 602 945 589 - Volné místo č.#467512
Kuchař-kuchařka - Pizzař
HM Management s.r.o.
Prachatice, Vimperk, Pivovarská, 88, 385 01
Směnnost: Turnusové služby, Mzda (min-max): 15000 - 30000
Od: 2018-01-29
Zaměstnavatel případné zájemce zaučí, zajistí ubytování. Kontaktní osoba: Marek Michal, č.tel. 602 894 617 (9:00-16:00 hod.) - Volné místo č.#459268
Číšník-servírka
HM Management s.r.o.
Prachatice, Vimperk, Pivovarská, 88, 385 01
Směnnost: Turnusové služby, Mzda (min-max): 15000 - 25000
Od: 2018-01-29
Zaměstnavatel případné zájemce zaučí, zajistí ubytování. Kontaktní osoba: Marek Michal, č.tel. 602 894 617 (9:00-16:00 hod.) - Volné místo č.#459130
Čišník-servírka
Zdeněk Kutil
Prachatice, Vimperk, 1. máje, 103, 385 01
Směnnost: Turnusové služby, Mzda (min-max): 15000 - 0
Od: 2018-02-01
Spolehlivost, čistnotnost, základní znalost NJ výhodou. 118 hod. měsíčně. Možnost i na PP zkrácený. Nástup možný dle dohody. Kontakt: pí Kutilová 602 323 297, e-mail: info@hotelzlatahvezda.cz - Volné místo č.#453547
Montážní technik
ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.
Prachatice, Vimperk, Špidrova, 49, 385 01
Směnnost: Třísměnný provoz, Mzda (min-max): 18400 - 27100
Od: 2018-01-15
Informace poskytně paní Hana Rodová , tel.: 388 452 254, e-mail: hana.rodova@rohde-schwarz.com Náplň práce: - provádí montáž desek plošných spojů nebo celých přístrojů podle montážního návodu, výkresu a kusovníku - vykonává následující činnosti: ruční montážní práce, příprava materiálu pro výrobní linky, osazování součástek na desky plošných spojů a ruční pájení Požadujeme: - manuální zručnost, samostatnost, flexibilitu, soustředěnost Zaměstnanecké výhody: příspěvek na penzijní připojištění, podnikové stravování,dovolená navíc,jízdní výhody. Kontaktní osoba pro uchazeče: pí Hana Rodová, tel.: 388 452 254, e-mail: hana.rodova@rohde-schwarz.com, kariérní stránky zaměstnavatele https://www.career.rohde-schwarz.cz/cz/kariera/start/ - Volné místo č.#452020
Zkušební technik
ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.
Prachatice, Vimperk, Špidrova, 49, 385 01
Směnnost: Třísměnný provoz, Mzda (min-max): 20700 - 35000
Od: 2018-01-15
Náplň práce: - zkouší, oživuje, konfiguruje a kalibruje elektronické sestavy (osazené DPS, podsestavy, moduly) nebo celé přístroje - provádí jednoduché montáže na sestavách nebo přístrojích - hledá chyby a jejich příčiny - odstraňuje a opravuje chyby (pájení, montáž, nastavení dle pracovního postupu) - pracuje s konstrukční a výrobní dokumentací - osazovací výkresy, schémata zapojení, montážní výkresy ad. - provádí kalibrace, údržbu a seřizování měřícího vybavení - podílí se na řešení konstrukčních či jiných technických potíží Požadujeme: - samostatnost, aktivní přístup, flexibilita, odpovědnost - ochotu se dále vzdělávat Zaměstnanecké výhody: příspěvek na penzijní připojištění, podnikové stravování,dovolená navíc,jízdní výhody. Kontaktní osoba pro uchazeče: pí Hana Rodová, tel.: 388 452 254, e-mail: hana.rodova@rohde-schwarz.com, kariérní stránky zaměstnavatele https://www.career.rohde-schwarz.cz/cz/kariera/start/ - Volné místo č.#451899
Obsluha cukrárny
Jan Krnák
Prachatice, Vimperk, Pivovarská, 75, 385 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 17000 - 0
Od: 2018-02-01
Kontaktní osoba : Jan Krnák, tel. 736 450 589 Pracovní doba je nerovnoměrně rozložena do 5 dnů - Volné místo č.#446899
Přední dělník - seřizovač
"SAK spol. s r.o."
Prachatice, Vimperk, Sušická, 613, 385 01
Směnnost: Třísměnný provoz, Mzda (min-max): 25000 - 35000
Od: 2017-12-15
Přední dělník - seřizovač (vedoucí skupiny) - platově po zaučení, dle schopností 25.000-35.000 Kč/měsíc Oblast hlavních úkolů: - provádět dozor a kontrolu nad jednotlivými zakázkami ve shodě s výrobní dokumentací a zkušebními plány - podílet se na řízení provozu - zastavit v případě závažných neshod výrobu - nastavovat stroje a zařízení Profil uchazeče : - znalost čtení technických výkresů ( technické vzdělání ) - výhodou praxe v řízení lidí a znalost svařovacího procesu Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Adamec, vedoucí společnosti SAK spol. s.r.o. Tel. : + 420 388 302723 + 420 723 316445 Fax. : + 420 388 302725 E-mail : adamec@sak-vimperk.cz http: // www.sak-vimperk.cz - Volné místo č.#442114
Specialista pro řízení balící linky HBC 80 BOLLEGRAF
Jihosepar a.s.
Prachatice, Vimperk, Špidrova, 128, 385 01
Směnnost: Dvousměnný provoz, Mzda (min-max): 11000 - 0
Od: 2017-09-29
Požadavky: - ČJ - na komunikativní úrovni Výhody: - pracovní pomůcky Kontakt: - Kalous Václav Ing., tel.: 737 495 201, e-mail: vkal.vimperk@seznam.cz - Volné místo č.#410042
Zedník
CS spol. s r.o.
Prachatice, Vimperk, Jirchářská, 304, 385 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 15000 - 0
Od: 2017-08-11
Práce v okrese PT Kontaktní osoba pan Jaromír Černý, tel.č.602495615 - Volné místo č.#385630
Operátor-operátorka
MPV Media Packaging Vimperk, s.r.o.
Prachatice, Vimperk, Boubínská, 483, 385 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 90 - 0
Od: 2017-08-01
Kontakt: tel. popř. osobně na adrese: MPV Vimperk, Boubínská 483 od 6:00 - 14:00 hod. Zaměstnanecké výhody : stravenky. Práce na lepících a výsekových strojích. - Volné místo č.#369910
Zedník-stavební dělník pro stavby v okolí Prahy
Vladimír Perman
Prachatice, Vimperk, Hájná Hora, 82, 385 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 13000 - 14000
Od: 2017-07-04
info podá Vladimír Perman, schůzku nejdříve domluvit telefonicky na tel. 775 630 507. Vyučen zedník, obkladač, může být i základní vzdělání s praxí ve stavebnictví. Manuální zručnost podmínkou. Ubytování a doprava po dohodě se zaměstnavatelem. - Volné místo č.#369253
Švadlena
Věra Vávrová
Prachatice, Vimperk, Pivovarská, 475, 385 01
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 12000 - 17000
Od: 2016-10-18
šití pánských a dámských košil Kontakt: telefonicky 775 559 990, e-mailem vyroba@vavi.cz, osobně 8:00 - 15:00 - Volné místo č.#240873